• 3939 ექიმი საიტზე
 • 1035 კლინიკა საიტზე
 • 3486 ანოტაცია ბაზაში
0
3302

რუსეთის მთავრობის ოფიციალურ გამოცემაში - «რუსეთის გაზეთი», დაიბეჭდა ინტერვიუ ჰომეოპათ ირინა კუზმინასთან, სადაც ის საუბრობს მისი კოლეგების შვეიცარიაში სტაჟირების შესახებ და ასევე იმ საკითხზე, თუ როგორ კურნავს ჰომეოპათიის დახმარებით კიბოს გვიანდელ სტადიებზე. ამ პუბლიკაციამ აღაშფოთა ექიმები და სამედიცინო ჟურნალისტები.
მედიის წარმომადგენლებმა ექიმ არტემ ოხოტინს სთხოვეს განემარტა რა არის ჰომეოპათია და რატომ ხდება მის გარშემო ყოველთვის მწვავე კამათი. 


რა არის ჰომეოპათია?

 

ეს არის მკურნალობის მეთოდი, რომელიც მოიგონა მედიცინაში იმედგაცრუებულმა გერმანელმა ექიმმა სამუელ ჰანემანმა მე-XVIII საუკუნის ბოლოს. ჰანემანის სკეპსისი მედიცინასთან მიმართებაში გასაგებია: ექიმები იმ დროს იყენებდნენ არასამეცნიერო და საკმაოდ საშიშ მეთოდებს მკურნალობისთვის, როგორიც არის მაგალითად სისხლის გამოშვება. ჰანემანმა შენიშნა, რომ ხინინი, რომლითაც მკურნალობდნენ მალარიას, მასში ცხელებას იწვევდა. ხოლო რამდენადაც მალარიის მთავარი სიმპტომი მაღალი ტემპერატურაა, მან გადაწყვიტა, რომ ნებისმიერი დაავადების განკურნება შეიძლებოდა იმ საშუალებით, რომელიც მის სიმპტომებს იწვევს. სწორედ ეს არის «მსგავსების პრიცნიპი», რაც საფუძვლად უდევს ჰომეოპათიას. 


როგორ კურნავენ ჰომეოპათები?

 

თავიდან ჰომეოპათი დეტალურად გამოჰკითხავს ავადმყოფს ჩივილების შესახებ. შემდეგ გამოცდილებაზე და სპეციალურ ცნობარებზე დაყრდნობით არჩევს ერთ საშუალებას, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება ავადმყოფის სიმპტომებს. ამიტომ, ჰომეოპათები ამბობენ, რომ ისინი კურნავენ არა დაავადებებს, არამედ დაავადებულს. ამასთან, საინტერესოა, რომ გამოცდილი ჰომეოპათებიც კი ხშირად სხვადასხვაგვარად აფასებენ სხვადასხვა სიმპტომების შესაბამისობას ჰომეოპათიურ საშუალებასთან.


განსხვავდება თუ არა ჰომეპათიური პრეპარატები ჩვეულებრივისგან?

 

დიახ, ჰომეოპათები იყენებენ პრეპარატებს ძალიან დაბალი დოზით, ან აზავებენ. სამკურნალო საშუალების მისაღებად ისინი ერთ წარმალს 30-ჯერ ხსნიან და ყოველი გამოყენების წინ ჭურჭელს, რომელშიც გახსნილი სამკურნალო საშუალებაა კარგად ანჯღრევენ - ამას ჰქვია პოტენცირება (გაძლიერება). ჰომეოპათები თვლიან, რომ ყოველი გახსნისას პრეპარატის მოქმედების ძალა მატულობს. ჰანემანის ეპოქაში ნივთიერების ატომური თეორია ჯერ კიდევ არ იყო გავრცელებული, ამიტომ, სრულიად რეალურად ეჩვენებოდათ ის, რომ ნივთიერების გახსნა მრავალჯერ შეიძლებოდა და ეს მის მოქმედებას აძლიერებდა. დღეს კი ყველამ კარგად იცის, რომ ნივთიერების 30-ჯერ გახსნისას, მისგან წარმოქმნილ ხსნარში თავდაპირველი ნივთირების არც ერთი მოლეკულა აღარ დარჩება.  


როგორ მოქმედებს ჰომეოპათიური წამალი?

 

ჰომეოპათები აღიარებენ, რომ ეს გაურკვეველია ან ამის ასახსნელად უამრავი თეორიული მაგალითი მოჰყავთ. ნებისმიერ შემთხვევაში, წარმოიქმნება ლოგიკური სირთულეები. თუ ჩვენ ნივთიერება გავაზავეთ 30-ჯერ და ამ ნაზავში აღარ არის მოქმედი ნივთიერების არცერთი მოლეკულა, როგორ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ მივიღეთ საწყისი ნივთირება და არა ის, რომელიც იყო გამხსნელის ჭურჭელში? სრულიად სუფთა ნივთიერებები არ არსებობს და გამხსნელიც თავის მხრივ გარკვეულ ნარევს შეიცავს. იდეა, რომლის მიხედვითაც ნივთიერების გახსნა მის მოქმედებას აძლიერებს, წარმოშობს კიდევ ერთ სირთულეს: რა მოუვა მდინარეში ჩაყრილ წამალს? მთელი მდინარე ჰომეოპათიურ საშუალებად იქცევა? თუ ყველა იმ ნივთიერების ნარევი გახდება, რომელიც მასში ოდესმე ჩაყრილა? ასე გამოდის, რომ ნებისმიერ წყალთან ერთად, ჩვენ ვიყენებთ უამრავ ჰომეოპათიურ საშუალებებს.

 

მედიცინაშიც ხომ უამრავი გაურკვეველი საკითხია?

 

რა თქმა უნდა, მედიცინაში არის გაურკვეველი საკითხები. ყველაზე გავრცელებული წამლების მოქმედების მექანიზმიც კი ყოველთვის გარკვეული არ არის. თუმცა, ეს აუცილებელიც არაა, საჭიროა, რომ პრეპარატის ეფექტურობა თეორიულად შესაძლებელი იყოს და რაც მთავარია, დადასტურებული კლინიკური გამოცდებით. ჰომეოპათიური პრეპარატები მრავალჯერ გამოცადეს კლინიკურად და ზოგიერთმა მათგანმა დადებითი შედეგიც კი გამოიღო. როგორც ჩანს, ეს გამოწვეულია პუბლიკაციების შერჩევის გამო, რადგან ბეჭდურ მედიაში სტატიებს აქვეყნებენ მხოლოდ ისეთ ჰომეოპათიურ პრეპარატებზე რომელთა გამოცდის შედეგი შემთხვევით დადებითი აღმოჩნდა. გამოქვეყნებული მასალების საფუძვლიანი ანალიზი არ იძლევა ისეთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომელიც დაადასტურებდა ჰომეოპათიის ეფექტურობას მთლიანობაში ან კონკრეტულად რომელიმე დაავადებასთან მიმართებაში.


რატომ არ არის ჰომეოპათებისთვის დამაჯერებელი კლინიკური გამოცდების შედეგები?

 

ჰომეოპათები ამას ხსნიან იმ ფაქტით, რომ კლინიკურ გამოცდებში არ არის დაცული ჰომეოპათიური წამლის ინდივიდუალური შერჩევის პრინციპი: ანუ, მკურნალობდნენ დაავადებას და არა დაავადებულს. ამიტომ, ჰომეოპათების აზრით, ჰომეოპათიური საშუალებების სტანდარტული გამოცდა შეუძლებელია. ჰომეოპათიური პრეპარატების გამოცდა ხდებოდა სხვა გზითაც: ავადმყოფები მკურნალობდნენ ჰომეოპათებთან, ისინი ინდივიდუალურად არჩევდნენ მათთვის საკმკურნალო საშუალებებს, თუმცა მათგან მხოლოდ ერთ ნახევარს აძლევდნენ შერჩეულ წამლებს, ხოლო მეორე ნახევარს - არ ასმევდნენ. მაგრამ ასეთი გამოკვლევების დროსაც ჰომეოპათიის ეფექტურობა არ დადასტურდა. ჰომეოპათებმა უშედეგო მკურნალობის მიზეზად შეიძლება არაპროფესიონალი ჰომეოპათების მონაწილეობაც კი დაასახელონ.


ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჰომეოპათია ლოგიკურად უარყოფილი არ არის?

 

ალბათ ნიშნავს. რაციონალური ანალიზიდან და ექსპერიმენტებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავარწმუნოთ მხოლოდ ისინი, ვინც თავად აზროვნებს რაციონალურად. ჰომეოპათია ამ მხრივ უფრო რელიგიასთან, ან მისტიკურ სწავლებასთან არის კავშირში - თუმცა ეს ამოცანა არც დგას. მედიცინაში, ისევე როგორც მეცნიერებაში, მოქმედებს ერთგვარი დანაშაულის პრეზუმპცია: მეთოდი გამოიყენება მაშინ, თუ დადასტურებულია მისი ეფექტურობა, და თუ ეს არ არის დადასტურებული, ის არც უარყოფილია.

 

არის თუ არა ჰომეოპათია მავნებელი?

 

თავისთავად არა. მისგან გარკვეული სარგებელიც კი შეიძლება იყოს. დაავადებების უმრავლესობა, რომელთა გამოც ჰომეოპათებს მიმართავენ, თავისით ჩნდება ან მიმდინარეობს ტალღისებური პრინციპით და დიდად მკურნალობასაც არ საჭიროებს. მაგალითად, მრვი (მწვავე რესპირატორულ-ვირუსული ინფექცია) ბავშვებში უმეტესწილად მკურნალობას არ საჭიროებს. ამ შემთხვევაში ჰომეოპათთან მისვლა ბავშვს გაათავისუფლებს მხოლოდ ანტიბიოტიკების მიღებისგან, რომლებსაც სამწუხაროდ ექიმები ნიშნავენ, როცა ამის საჭიროება ნამდვილად არ არის. თუმცა, ამ საკითხს აქვს ცუდი მხარეც: ჰომეოპათიური გზით მკურნალობამ შესაძლოა დაგვიანებული გახადოს ექიმთან დროული ვიზიტი, როდესაც ბავშვს ნამდვილად ესაჭიროება ეს. გარდა ამისა, ჰომეოპათიის რწმენა ხშირად ემსგავსება სხვა, უფრო საშიშ ცრურწმენებს. მაგალითად, თითქმის ყველა ჰომეოპათი ვაქცინაციის წინააღმდეგია. 

 

ჰომეოპათია და ალოპათია შეუთავსებელია, თუ ჰომეოპათიის პრაქტიკა ჩვეულებრივ ექიმსაც შეუძლია?

 

კლასიკური ჰომეოპათიის კუთხით თუ ვიმსჯელებთ, ალოპათია და ჰომეოპათია შეუთავსებელია. მაგრამ, თავად ტერმინს - ალოპათია («საწინააღმდეგოთი მკურნალობა») იყენებენ მხოლოდ ჰომეოპათები. მედიცინა ნებისმიერ მეთოდს იყენებს, რომლებიც ადასტურებენ ეფექტურობას და არ ხდება მეტაფიზიკურ პრინციპებზე დაყრდნობა. რომელიმე ჰომეოპათიური მეთოდი რომ ამართლებდეს კლინიკურ ცდებში, მას აუცილებლად იპოვიდით სამედიცინო სფეროშიც. მაგალითად, თაფლი ხველის დროს - ხალხური საშუალებაა, თუმცა მისი კლინიკური გამოცდის შემდეგ ექიმებმა ოფიციალურად დაიწყეს რეკომენდაციის გაწევა ამ საშუალებაზე.  პრაქტიკაში ჰომეოპათები არც ისე მკაცრები არიან და ხშირად ერთმანეთს უთავსებენ მკურნალობის ჩვეულებრივ და ჰომეოპათიურ მეთოდებს. გაწონასწორებული ჰომეოპათები ვაქცინაციის წინაღმდეგიც კი არ არიან. თუმცა, ჰომეოპათიის რწმენა მოწმობს იმას, რომ მათ ძალიან არქაული აზროვნება აქვთ და თანამედროვე მედიცინაში ვერ ერკვევიან. ზოგიერთი ექიმი შეიძლება არ აღიარებდეს ჰომეოპათიას, მაგრამ დანიშნულებაში პლაცებოს ნაცვლად წერდეს ჰომეოპათიურ საშუალებებს მაშინ, როცა მათი აზრით მკურნალობა არ არის საჭირო. პლაცებო-თერაპიის ეთიკურობა სადაო საკითხია, თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში, ასეთი პრაქტიკით დიდი ალბათობაა რომ დაზარალდეს ექიმის ავტორიტეტი კოლეგებს შორის. შვედეთში იყო ასეთი შემთხვევა, როცა ექიმს ლიცენზია ჩამოართვეს ჰომეოპათიური საშუალებების დანიშვნის გამო.

 

რატომ არის დღემდე ასეთი პოპულარული ჰომეოპათია და არის თუ არა ეს მისი ეფქტურობის დამადასტურებელი?

 

საქმე იმაშია, რომ როგორც ჰანემანის ეპოქაში, ისე ახლაც, მედიცინა იყენებს საკმაოდ ძლიერ საშუალებებს, რომლებიც ყოველთვის არ გამოდგება მარტივი მდგომარეობიდან პაციენტის გამოყვანისთვის და შესაძლოა გვერდითი ეფექტი გამოვლინდეს. ხოლო იმის გაგება, რომ სურდო, მრვი ან სამსახურში გადაღლილობის გამო გულის აჩქარება საერთოდ მკურნალობას არ საჭიროებს, ადამიანებისთვის ძალიან რთულია. კიდევ უფრო რთულია სიტუაცია, როცა მედიცინა უძლურია სასიკვდილო დაავადების წინაშე. ჯანმრთელობისთვის «რაიმეს გაკეთება» - ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებაა, თან არამარტო დაავადებულებში, არამედ ექიმებშიც. ექიმს ძალიან უჭირს სამკურნალო საშუალება არ დანიშნოს, ამისათვის დიდი გამოცდილება და თავდაჯერებულობაა საჭირო, თან ავადმყოფს არ მოსწონს ეს. ჰომეოპათია კი თავის მხრივ კარგად აკმაყოფილებს «რაიმეს გაკეთების» მოთხოვნილებას მაშინ, როცა გასაკეთებელი მართლაც არაფერია.

 

ფაქტია, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ჰომეოპათია არამარტო ნებადართული, არამედ მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერილიც არის, ეს რით აიხსნება?

 

დიახ, ბევრ დასავლურ ქვეყანაში ჰომეოპათია გამოიყენება ალტერნატიული მედიცინის სხვა მეთოდებთან ერთად. მაგრამ, ქვეყნების უმრავლესობაში ჰომეოპათიური მკურნალობა არ ნაზღაურდება არც სახელმწიფოს და არც სადაზღვევო კომპანიების მიერ. რგ-ის სტატიაში ნათქვამია, რომ შვეიცარიაში ჰომეოპათიას სახელმწიფო სტატუსი აქვს, თუმცა ეს მთლად ასე არ არის. როგორც სხვა ქვეყნებში, ისევე შვეიცარიაში, ჰომეოპათია არის ალტერნატიული მედიცინის მეთოდი, თუმცა ზოგიერთი მეთოდი იფარება სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან, რამდენადაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 2012 წლის სახალხო რეფერენდუმზე.

 

როდესაც ამბობენ, რომ ჰომეოპათიის მეთოდით იმკურნალეს და ეს შედეგიანი გამოდგა, რა შეიძლება ვუთხრათ ასეთ ადამიანებს?

 

ეს ძალიან კარგია და იმას ნიშნავს, რომ ასეთი ადამიანები ავად ნაკლებად იყვნენ.

 

0
28627

სტივ ჯობსია Apple თუ Apple -ია სტივ ჯობსი?  - ერთი რამ ფაქტია, რომ მისი სახელი ნებისმიერ ადამიანში პირდაპირ ასოციაციას იწვევს წარმატებასთან, თანამედროვეობის ყველაზე განვითარებად და ინოვაციურ კომპანიასთან, რომლის ლოგოს პატარა ბავშვიც კი ცნობს.

 

სტივენ პოლ ჯობსი 1955 წლის 24 თებერვალს, სან-ფრანცისკოში დაიბადა. მის ცხოვრებაში ტრადიციული არაფერი ყოფილა: ორეგონ რიდის კოლეჯში გატარებული ერთი სემესტრის შემდეგ სწავლა მიატოვა და კალიფორნიას დაუბრუნდა. სწორედ აქ, ავტოფარეხში, კოლეჯიდან გარიცხულ მეგობართან - სტივენ ვოზნიაკთან - ერთად Apple -ის პირველი კომპიუტერი შექმნა.

 

წყვილის შემდეგი კომპიუტერი კომპანიის პირველ ჰიტად იქცა, რომელსაც სულ მალე „მაკინტოშიც" მოჰყვა. მას შემდეგ სტივ ჯობსს საზოგადოებისთვის რევოლუციური შეთავაზებები არ მოუკლია: ჯერ iPod, შემდეგ - iPhone, ცოტა მოგვიანებით კი - iPad. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტივ ჯობსი მსოფლიოში ყველაზე ელეგანტური და ინოვაციური ტექნოლოგიების შემქმნელია.

 

წარმოგიდგენთ სტივ ჯობსის ბოლო სიტყვებს, რომელბიც მან საავადმყოფოში ყოფნისას დაწერა:

 

«მე ბიზნესში წარმატების მწვერვალზე ავედი. სხვებისთვის ჩემი ცხოვრება წარმატების სიმბოლო იყო, 
თუმცა, მუშაობის პარალელურად, ცხოვრებაში ცოტა ბედნიერება მქონდა. ჩემი სიმდიდრე არის ფაქტი, რომელსაც მე უკვე მივეჩვიე. მოცემულ მომენტში ვწევარ საავადმყფოს საწოლში და ვიხსენებ მთელ ჩემს ცხოვრებას. მე ვხვდები, რომ ყველა ჯილდო და სიმდიდრე, რის გამოც ვამაყობდი, უმნიშვნელო გახდა სიკვდილის წინ. სიბნელეში, როცა ხელოვნური სუნთქვის აპარატის მწვანე შუქს ვუყურებ და მექანიზმის ვუსმენ, მოახლოებული სიკვდილის სუნთქვას ვგრძნობ.

მას შემდეგ, რაც უკვე საკმარისი ფული მაქვს, მივხვდი, რომ სულ სხვა მიზნებს უნდა გავყოლოდი, ისეთებს, რომლებიც არ იყო დაკავშირებული გამდიდრებასთან.
ეს რაიმე უფრო მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო:
მაგალითად, სიყვარულზე და ხელოვნებაზე საუბარი, ჩემი ბავშვობის ოცნებები.
ცხოვრების გამუდმებით დევნა ადამიანს მარიონეტად აქცევს. სწორედ ეს დამემართა მეც. ღმერთმა დაგვაჯილდოვა გრძნობებით იმისათვის, რომ ახლობლებს მოვუყვეთ როგორ გვიყვარს ისინი. სიმდიდრეს, რომელიც მე დავაგროვე ცხოვრებაში თან ვერ წავიღებ. ყველაფერი, რაც თან მიმაქვს - ეს არის მხოლოდ მოგონებები, რომელიც სიყვარულს უკავშირდება. აი ეს არის ნამდვილი სიმდიდრე, რომელიც მუდვივად თან უნდა ახლდეს ადამიანს ცხოვრებაში და გააძლიეროს ის წინსვლისთვის. სიყვარულს შეუძლია უდიდესი მანძილის გადალახვა. სიცოცხლეს არ აქვს საზღვრები. მიაღწიეთ იმ მწვერვალებს, რომელთა დაპყრობაც გსურთ. წადით იქეთ, საითაც გული მიგიწევთ. ყველაფერი თქვენს ხელშია. როცა საკმარისი ფინანსები გაქვთ, შეგიძლიათ უამრავი ადამიანი დაიქირაოთ, დაავალოთ რაიმეს კეთება სახლსა თუ ოფისში, მაგრამ თქვენს ავადმყოფობას არავინ არ აიღებს საკუთარ თავზე. მატერიალური საგნების მოპოვება ცხოვრებაში ყოველთვის შეიძლება შეიძინო, გამოიმუშაო თანხა მათ საყიდლად და ა.შ. მაგრამ არსებობს ერთი რამ, რომელსაც ვერასოდეს ვერ ნახავ თუ დაკარგე - ეს არის ცხოვრება.

მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი წლის ხართ და რას მიაღწიეთ. თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში დგება დღე, როცა ფარდა დაეშვება... თქვენი განძი არის სიყვარული ოჯახის, საყვარელი ადამიანის, ახლობლებისა და მეგობრების მიმართ... გაუფთხიდით საკუთარ თავს. იზრუნეთ სხვებზე».

 

სტივ ჯობსი 2011 წლის 5 ოქტომბერს გარდაიცვალა. Apple -ის ერთგულ მომხმარებლებს მან კითხვა დაუტოვა: გარდაიცვალა სტივ ჯობსი თუ გარდაიცვალა Apple?

 

 

0
5288

დილა დადებითი განწყობის საწინდარია და გეხმარებათ ჩანაფიქრის განხორციელებაში. შეგიძლიათ ეს ხუთი მარტივი და ეფექტური ჩვევა გამოიყენოთ წონის შესამცირებლად, სანამ სამსახურშ წახვიდოდეთ.

 

1. ეცადეთ, ძილი გაიხანგრძლივოთ

 

რა თქმა უნდა, არ ვგულისხმობთ სამსახურში დაგვიანებას, თუმცა ეცადეთ, როცა ამის საშუალება მოგეცემათ, უფრო მეტად დაისვენოთ და დაიძინოთ, რაც ძალების აღდგენაში დაგეხმარებათ. ეს ორგანიზმს დაეხმარება, უფრო მეტად სტრესმედეგი გახდეს.

 

2. უფრო მეტი დრო გაატარეთ მზის სხივების ქვეშ

 

ეცადეთ, გაანიავოთ ოთახი და მეტი სუფთა ჰაერი, ასევე, მზის სხივები შემოუშვათ თქვენს სამუშაო გარემოში. მიიღეთ მზის აბაზანები. დღის სინათლე დადებითად მოქმედებს განწყობის ამაღლებაზეც, როგორც ამერიკელი მეცნიერები გვეუბნებიან.

 

3. მიიღეთ ცილებით მდიდარი საუზმე

 

ეფექტური დიეტა ხომ ჯანსაღი კვებაა. ეცადეთ, ყო ველთვის მიიღოთ ცილებით გამდიდრებული საკვები და საუზმეს ნუ გამოტოვებთ. საწვავი დილიდანვე საჭიროა თქვენი ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის.

 

4. მეტი დრო სუფთა ჰაერზე, მეტი ფიზიკური დატვირთვა დილაობით

 

თუ სპორტს მისდევთ, ძალიან კარგი. მაგრამ თუ ასე არ არის, ეცადეთ ფეხით მეტი ისეირნოთ დილას. თუნდაც ათწუთიანი კარდიოდატვირთვა დაგეხმარებათ მეტაბოლიზმის პროცესში.

 

5. მეტი ისეირნეთ ფეხით

 

ფეხით მეტი სეირნობა თქვენივე ჯანმრთელობისთვისაა კარგი. თუ ამის საშუალება არსებობს, ეცადეთ ფეხით იაროთ, ამით წონასაც შეიმცირებთ, რამდენიმე კილომეტრი თუ ფეხით ისეირნებთ, ასევე, ძალიან კარგად აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე. 

0
14717

შვედეთი – დღეგრძელი ადამიანების ქვეყანაა. აქ საპენსიო ასაკის მაცხოვრებელთა უმეტესობა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, ხოლო 80-ს გადაცილებულ მოხუცებს 50 წელზე მეტ ასაკს ვერ მისცემ. შვედი ჰერონტოლოგი ბერტილ მარკლუნდი საუბრობს თავისი თანამემამულეების შესანიშნავი ჯანმრთელობის 10 საიდუმლოზე.

კვლევების თანახმად, რომლებიც მარკლუნდს მოჰყავს თავის წიგნში «ჯანმრთელობის 10 ოქროს წესი», ჩვენი გენები ზემოქმედებენ სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე დაახლოებით 25%-ით, ხოლო დანარჩენი 75% განისაზღვრება ჩვენი ცხოვრების წესით. აქედან გამომდინარე, ავტორი აკეთებს შემდეგ დასკვნას: «თითოეული ჩვენგანი თავად ირჩევს როგორ დაბერდეს, ან როგორ არ დაბერდეს».

 

 

პენსიონერთა ცხოვრების წესის გაანალიზებით, ავტორმა გამოყო მათი დღეგრძელობის საიდუმლოებანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მის რეკომენდაციებში არაფერი რთული არ არის – არც მწვანე ბალახეულის ნარევები და არც იოგას რთული ასანები. მოითხოვება მხოლოდ საღი გონება და ცოტაოდენი ნება-სურვილი.

 

1.    გააქტიურდით

 

შვედები – სპორტული ერია. დილაობით ნახევარი ქვეყანა სარბენად გამოდის, ხოლო თებერვლის ბოლოს სკოლებში აწყობენ სპეციალურ სპორტულ არდადეგებს იმისათვის, რომ ოჯახებმა შეძლონ მთაში დასასვენებლად წასვლა.

ფიზიკური აქტივობა ამცირებს სტრესის დონეს და ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავების სტიმულირებას ახდენს. მიუხედავად ამისა, უსარგებლო და საზიანოც კი არის, კვირაში 5-ჯერ მეტად ვარჯიში. უბრალოდ შეეცადეთ უფრო მეტი იაროთ ფეხით, ეთამაშეთ ფეხბურთი ან ჰოკეი ბავშვებს, დაკავდით ცეკვით ან კლდეზე ცოცვით. მოძრაობა უნდა გგვრიდეთ სიამოვნებას. მხოლოდ ასე შეიძლება გახდეს სასარგებლო ფიზიკური აქტივობა. ეს უკეთესია ორგანიზმისთვის, ვიდრე იშვიათი ვარჯიში შემთხვევიდან-შემთხვევამდე.

 

 

2.    ნუ ინერვიულებთ წვრილმანების გამო

 

დოქტორი მარკლუნდი გვახსენებს, რომ «სტრესის რეაქციები აუცილებელია გადარჩენისთვის». თუმცა, თუ ყოველ ჯერზე წყობიდან გამოდიხართ, როცა ჩანთაში გასაღებს ვერ პოულობთ ან როცა ვიღაცა გზას გადაგიჭრით - ეს ცუდი სიმპტომია.

საჭიროა ისწავლოთ საკუთარი ემოციების კონტროლი და წვრილმან უსიამოვნებებს არ უნდა მისცეთ იმის საშუალება, რომ რელსებიდან გადაგაგდოთ. ამ შემთხვევაში არ არსებობს უნივერსალური რეცეპტი. ასეთ დროს ვიღაცისთვის ღრმად ჩასუნთქვა არის საკმარისი და 10-მდე დათვლა, ვიღაცისთვის კი ფსიქოანალიტიკოსის დახმარება ან ბრაზის მართვის ტრენინგი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ახლობლებს სთხოვეთ მიგითითონ და შენიშვნა მოგცენ, როცა თქვენ  «წყობიდან გამოდიხართ» სისულელეების გამო.

 

 

3.    იძინეთ კარგად, ოღონდ ზომიერად

 

ღამით ჩვენი ორგანიზმი ძალებს აღიდგენს. ქრონიკული უძილობა ცუდად აისახება თქვენს გარეგნობაზე, ასუსტებს იმუნიტეტს, იწვევს ჭარბწონიანობას და სხვადასხვა დაავადებებს. თუმცა დღე-ღამეში 10 საათზე მეტი ძილი მავნებელია. ჰარვარდში ჩატარებული კვლევების მიხედვით, ზედმეტი ძილი უარყოფითად აისახება ძილის ხარისხზე და აუარესებს  მეხსიერებას.

 

4.    ეძებეთ მზე

 

შვედეთი – ყველაზე თბილი ქვეყანა ნამდვილად არ არის. თუმცა, მისმა მაცხოვრებლებმა კარგად იციან როგორ მიიღონ მაქსიმალური სიამოვნება ყოველი მზიანი ამინდისგან. ამ დროს ისინი არ სხედან ოფისში ან სახლში. შესვენების დროს ცდილობენ დრო გაატარონ ტერასაზე ან პარკში, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რომ D ვიტამინის გამომუშავება ორგანიზმის მიერ ხდება სწორედ მზის სხივების ქვეშ ყოფნისას, ხოლო ის სასიცოცხლოდ აუცილებელია ნერვული სისტემის ნორმალური მუშაობისათვის, ძლიერი ძვლებისა და იმუნიტეტისთვით.

 

 

მზის სხივები სასიცოცხლოდ აუცილებელია ნერვული სისტემის ნორმალური მუშაობისათვის, ძლიერი ძვლებისა და იმუნიტეტისათვის

 

 

გარდა ამისა, D ვიტამინს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კიბოს პროფილაქტიკაში, დიაბეტთან, დეპრესიასთან, ფსორიაზთან და გაფანტულ სკლეროზთან ორგანიზმის გამკლავების პროცესში. თუმცა მთელი დღე მზის სხივების ქვეშ ყოფნა ან სოლარიუმში წასვლა არავითარ შემთხვევაში არ არის საჭირო. ეს ხელს უწყობს კანის ფოტოდაბერებას და შეიძლება კანის კიბოც გამოიწვიოს.

 

5.    იკვებეთ დაბალანსებულად, ზომიერად, მაგრამ მრავალფეროვნად

 

უშედეგოა დიეტის დაცვა და განტვირთვის დღეების მოწყობა. საკმარისია მხოლოდ რაფინირებული შაქრის, ნახევარფაბრიკატების, ძეხვეულისა და შებოლილი საკვების გამოყენების შემცირება. მიეტანეთ მცენარეულ ცილებს, პროდუქტებს, რომლებიც მდიდარია შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავებით (ცხიმიანი თევზი, მცენარეული ცხიმი), ანტიოქსიდანტებითა და ვიტამინებით.

შვედეთი მდიდარია თევზით და ზღვის პროდუქტებით, რასაც შვედები საუზმეზეც კი მიირთმევენ. გარდა ამისა, სკანდინავიელები პატივს სცემენ ბოსტნეულს (პირველ რიგში სხვადასხვა ბოლქვიანებს), ხორბლის პურს და რძის პროდუქტებს. ხორცის ჭამა აკრძალული არ არის, მაგრამ ყოველდღიურ რაციონში არ შედის.

 

6.    სვით წყალი და... ყავა

 

დატენიანება ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია, რათა მან შეძლოს ნორმალური ფუნქციონირება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სხეული შედგება 60% წყლისგან და ყოველდღიურად ვკარგავთ 1,5 ლიტრ სითხეს. თუ მისი შევსება არ მოხდება, უჯრედებიც ვერ აღდგება სათანადოდ, ასევე შენელებული იქნება ნერვული იმპულსები და ორგანიზმი სწრაფად დაბერებას დაიწყებს.

წყლის მარაგების შევსება შესაძლებელია არამხოლოდ სასმელი წყლით. სითხის მიღება შეიძლება ხილით და ბოსტნეულით, წვნიანებით, ჩაით და ყავით. ბოლო პერიოდში, ექიმები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ყავის სარგებლიანობაზე. მაგალითად, ბარტილ მაკლუნდს თავის წიგნში მოჰყავს მონაცემები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ კოფეინი და ყავის ანტიოქსიდანტები ამცირებენ დიაბეტის რისკს, ალცგეიმერის და პარკინსონის დაავადებების გაჩენის შანსებს. ავტორი ასევე გვახსენებს, რომ შვედეთს მეორე ადგილი უჭირავს მსოფლიოში 1 ადამიანის მიერ ყავის მოხმარების მხრივ. ყველა შვედის ოჯახში არის ყავის აპარატი. საშუალოსტატისტიკური შვედი დღეში 3-4 ფინჯან ყავას მიირთმევს, ზოგიერთი კიდევ უფრო მეტს.

 

 

სისხლმდენი ღრძილები ან ღრძილების ანთება შესაძლოა გახდეს სისხლის მოწამვლის და სერიოზული დაავადებების გამომწვევი მიზეზი, ამიტომ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ წელიწადში ორჯერ საჭიროა სტომატოლოგთან ვიზიტი

 

 

ამ ქვეყნის მაცხოვრებელთა შორის პოპულარულია შემდეგი ლეგენდა. XVIII ს-ის მეორე ნახევარში, შვედეთის მეფე გუსტავ III-ის ბრძანებით ჩატარდა ექსპერიმენტი, რომლის მიხედვითაც უნდა გამოეკვლიათ ყავის მოქმედება ჯანმრთელობაზე. გამოსაცდელად შერჩეულ იქნა ტყუპი ძმები, რომლებსაც ჩადენილი დანაშაულის გამო სასიკვდილო განაჩენი ჰქონდათ გამოტანილი.  ერთს ყოველდღიურად უნდა დაელია სამი ფინჯანი ყავა, ხოლო მეორეს ამდენივე ჩაი. ექსპერიმენტის ბოლომდე მეფემ ვერ იცოცხლა, ძმებმა კი ძალიან დიდხანს იცოცხლეს. პირველი გარდაიცვალა 83 წლის ასაკში - ეს იყო ის, რომელიც ჩაის სვამდა.

 

7.    აკონტროლეთ წონა

 

როგორც ცნობილია, ჭარბი წონა იწვევს დიაბეტს და გულსისხლძარღვთა დაავადებებს. ამასთან, დოქტორ მარკლუნდის აზრით, სიმსუქნის თავიდან ასაცილებლად, საკმარისია ნელა ჭამა, არასოდეს არ უნდა დაიმატოთ კერძი და შეარჩიოთ სასარგებლო პროდუქტები.

 

 

 

8.    იზრუნეთ კბილებზე

 

პირის ღრუს ჰიგიენა გავლენას ახდენს სისხლის მიმოქცევის მთლიან სისტემაზე. სისხლმდენი ღრძილები ან ღრძილების ანთება შესაძლოა სისხლის მოწამვლისა და მრავალი მძიმე დაავადების გაჩენის მიზეზი გახდეს. ამიტომ, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ წელიწადში ორჯერ საჭიროა სტომატოლოგთან ვიზიტი, კბილების საგულდაგულოდ გახეხვა და ტკბილეულის ნაკლებად მირთმევა.

 

 

 

9.    იაზროვნეთ პოზიტიურად

 

ცუდი განწყობა იწვევს დეპრესიას, ძალ-ღონის დაკარგვას, ქრონიკული დაღლილობის შეგრძნებას. კარგი ამბავი მათთვის, ვისაც ჭიქა ყოველთვის ნახევრად ცარიელი აქვს: პესიმიზმი განკურნებადია. ამის ბევრი მეთოდი არსებობს. საჭიროა გარშემო იყოლიოთ პოზიტიურად განწყობილი ადამიანები, მეტი დრო გაატაროთ ახლობლებთან ერთად, დაეხმაროთ მათ, ვისაც ეს სჭირდება, შეეცადოთ სამყარო უკეთესი გახადოთ და აღნიშნოთ ყველაფერი კარგი, რაც თქვენს გარშემო ხდება.

მაგალითად, სცადეთ კვირის მანძილზე ყოველ დღე ბლოკნოტში ჩაიწეროთ სამი რამ, რამაც გულახდილად გაგაღიმათ და ძალიან მალე თქვენ მიხვდებით, რომ სიხარულისთვის მიზეზი საკმაოდ ბევრია.

 

 

 

10. იცხოვრეთ აქტიური სოციალური ცხოვრებით

 

ადამიანები, რომლებიც მარტოობას განიცდიან, უფრო ადრე კვდებიან. მათ სისხლში ცილა ფიბროგენის მაღალი პროცენტულობაა, რომელიც იწვევს თრომბების ფორმირებას, რაც თავის მხრივ გულსისხლძარღვთა და სხვა მძიმე დაავადებების გაჩენის მიზეზია. ასე რომ, ხშირად შეხვდით ძველ მეგობრებს და შეიძინეთ ახალი ნაცნობ-მეგობრები, იქონიეთ რაიმე ჰობი, რაც დაგეხმარებათ უფრო მეტხანს იყოთ თანამოაზრეებთან ერთად. კარგი ვარიანტებია – ცეკვის გაკვეთილები, ჭადრაკი, ფერწერის კურსები და ა.შ.

 

 

0
9662

გაღიზიანებული და ფეთქებადი გახდით, მიეძალეთ ალკოჰოლს და მავნე საკვებს, სპორტი უგულებელყავით, ყველაფერი სულერთი გახდა... რა იწვევს ასეთ მდგომარეობას?

 

შესაძლოა თქვენ ე.წ. „ემოციური გადაწვის“ სინდრომი გაქვთ. სამწუხაროდ ეს მოდური გამონათქვამი ნამდვილად არ არის, ეს თქვენი ორგანიზმის მხრიდან დახმარების თხოვნის ნიშანია, რომელსაც უკვე აღარ შეუძლია შესაძლებლობების ფარგლებში მუშაობაც კი.

 

რა არის ეს?

 

პირდაპირები თუ ვიქნებით, ასეთი ადამიანები ერთეულები ნამდვილად არ არიან. მეგაპოლისებში მცხოვრები ადამიანების 80% ეჯახება ამ პრობლემას, რომელსაც სამედიცინო ენაზე ნერვული სისტემის მუშაობის დარღვევა, კონკრეტულად კი ადაპტაციის უნარის დარღვევა ეწოდება. შედარებისთვის, უფრო გასაგები რომ იყოს, გადახედეთ წარსულში როგორ უმკლავდებოდით მსგავს დატვირთულ და დაძაბულ გრაფიკს მინიმუმ მთელი კვირის მანძილზე. ახლა კი რამოდენიმე დღე ძლივს უძლებთ... ექიმები ამას იმით ხსნიან, რომ ემოციური გადაწვისას ადამიანის ნერვული სისტემა მალე იღლება, ის ღიზიანდება და იკლებს მისი პროდუქტიულობა...  


საიდან ჩნდება?

 

ემოციური გადაწვის სინდრომის პროვოცირებას ახდენს ქრონიკული სტრესი. დიდი ქალაქების მაცხოვრებლებისთვის ამის ბევრი მიზეზი არსებობს: ეს არის პროფესიული საქმიანობის თავისებურებებიც, ხანგრძლივი გადატვირთვა, ოჯახური სიტუაცია და ა.შ. აღსანიშნავია ასევე, რომ ემოციური გადაწვის სინდრომი უფრო ხშირად აქვთ ქალებს. მამაკაცებში იშვიათად დგება ისეთი მძაფრი არჩევანის მომენტები, როგორიცაა მაგალითად კარიერასა და ოჯახს შორის არჩევანის გაკეთება. ეს რამოდენიმეჯერ აძლიერებს დაძაბულობას და ზრდის ემოციური გადაწვის რისკს.

 

როგორ გადავამოწმოთ საკუთარი თავი?

 

დასაწყისისთვის შეეცადეთ შეაფასოთ თქვენი მიმდინარე ცხოვრების სტილი. ექიმების რჩევაა ჯანმრთელობას ყურადღება მიაქციოთ თუ:

 •          საღამოობით, დაძაბულობის მოსახსნელად ღვინოს სვამთ;
 •          იმისათვის, რომ დაიძინოთ ბალახეულ დამამშვიდებელ საშუალებებს სვამთ;
 •          ინტერესთა სფერო გეზღუდებათ, რომელიც ადრე ფართე იყო. მაგალითად, ძილის წინ წიგნებს აღარ კითხულობთ, რაც ადრე ყოველდღიური რიტუალი იყო;
 •          სამსახურში გვიანობამდე ხართ. შინაგანი შფოთისა და დაძაბულობის გამო შესასრულებელ სამუშაოს გაცილებით მეტ დროს ანდომებთ ადრინდელთან შედარებით;
 •          გაგიჩნდათ არამოტივირებული შიში;
 •          ზედმეტად ემოციურად რეაგირებთ სხვადასხვა მოვლენებზე: ხშირად ბრაზდებით, წყობიდან ადვილად გამოდიხართ ან აჭიანურებთ საქმის კეთებას და გადაწყვეტილების მიღებას;
 •          აღგენიშნებათ ჭარბი ოფლიანობა, არტერიული წნევის მცირედი, მაგრამ ხშირი ცვლილება, გახშირებული თავის ტკივილი;
 •          ზედმეტ ტკბილ საკვებს მიირთმევთ იმისათვის, რომ ორგანიზმში დანაკლისი რესურსი შეივსოთ;
 •          ხშირად ცივდებით;
 •          დასვენების შემდეგაც კი დაღლილობას გრძნობთ.

 

როგორ იკურნება?

 

ბევრი თვლის, რომ ამ «სისულელის» გამო ექიმთან მისვლას აზრი არ აქვს და უბრალოდ სირცხვილია... ნურას უკაცრავად! სოწრედ ექიმი დაგეხმარებათ დაძაბულობის მოხსნაში. ამის ერთ-ერთი მეთოდია ბიოლოგიური უკუკავშირის დამყარება ნერვულ სისტემასთან. ექიმი დაკვირვებით გაგსინჯავთ, გაარკვევს რა ხდება თქვენს ორგანიზმში ძლიერი დაძაბულობის დროს, ასევე შეისწავლის მის მდგომარეობას მართვის სხვადასხვა მეთოდით (მოძრაობით, მუსიკით, ვიზუალური გამოსახულებებით, მასაჟით, სუნებით), რის შედეგადაც თქვენ უკვე დამოუკიდებლად შეძლებთ ამ მეთოდების გამოყენებას ფიზიკური თუ ემოციური დაძაბულობის მოსახსნეალდ.


გჭირდებათ თუ არა ფსიქოთერაპევტი?

 

შესაძლოა დაგჭირდეთ ფსიქოთერაპევტის დახმარება თუ ღამით ალკოჰოლს და საკვებს ეტანებით, გესმით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ მაინც აკეთებთ. ამ მდგომარეობას ექიმები ეძახიან შიდაპიროვნულ კონფლიქტს, რომლისგან გამოსასვლელად საჭიროა იმ რეალური მოტივების გარკვევა, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს ემოციებსა და ქცევაზე. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მოტივები შესაძლოა ძალიან ღრმად იყოს ჩამარხული და სერიოზული მუშაობა დაგჭრდებათ მათ აღმოსაფხვრელად.


როგორ უნდა გათავისუფლდეთ ემოციური გადაწვისგან?

 

ჩვენი ნერვული სისტემის რესურსი უსაზღვრო ნამდვილად არ არის. პირველ რიგში თქვენ უნდა ისწავლოთ მისი შევსება. ამასთან, შევსება უნდა მოხდეს ჯანსაღი წყაროებიდან — არა მავნე ჩვევებით, არამედ სპორტით, სუფთა ჰაერზე გასეირნებით, რაიმე ჰობის არჩევით, ახლობლებთან და მეგობრებთან ურთიერთობით, თეატრსა და კინოში სიარულით. დასვენების დღეებიც ისე დაგეგმეთ, როგორც სამუშაო დღეებს გეგმავთ. გაითვალისწინეთ - რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება შინაგანი რესურსის შევსების მეთოდი, მით უფრო დიდხანს და მეტი სიმძლავრით იმუშავებს თქვენი ნერვული სისტემა.


რა უნდა ქნათ, თუ მიხვდით, რომ ეს სტატია თქვენც გეხებათ?

 

 •          პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ თქვენს სამუშაო რეჟიმს — მასში აუცილებლად უნდა იყოს მოდუნების მომენტები.
 •          სამუშაო დღე დაყავით არა ორ ნაწილად, არამედ 2-3 საათიან ბლოკებად, რომელთა შორის საჭიროა 15 წუთიანი შესვენებების ჩასმა. მუშაობის ასეთი რეჟიმი არ ვნებს ჩვენს ბიოლოგიურ რითმს და საშუალებას იძლევა დროულად შევამჩნიოთ შეცდომები, ჩავარდნები და ავიმაღლოთ შემოქმედებითი პოტენციალი.
 •          ისწავლეთ გადართვა. დღის მანძილზე საჭიროა ყურადღება მიაქციოთ საკუთარი ენერგიის დონეს და მასთან შესაბამისობაში გადაერთოთ ამა თუ იმ საკითხის მოგვარებაზე. მაღალი შრომისუნარიანობის პერიოდში შეასრულეთ ისეთი სამუშაო, რომელიც მოითხოვს დაგეგმვას, სტრატეგიის შემუშავებას, მობილიზებას. დაბალი შრომისუნარიანობისას შეასრულეთ რუტინული სამუშაო: გაასუფთავეთ ელ-ფოსტა, მოახდინეთ ფაილების სორტირება კომპიუტერში და ა.შ.
 •          შეარჩიეთ სავარჯიშოები, რომელთა შესრულებას შეძლებთ საქმიანობის დროს შესვენებისას. ნებისმიერი მოძრაობა ააქტიურებს თავის ტვინი მამოძრავებელ ნაწილებს, რაც ხელს უწყობს ტვინის სააზროვნო ზონების დასვენებას, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან იმ პროცესებზე, რაც ლგიკურ და ღრმა ფიქრს საჭიროებს.
 •          «გამოერთე» დღის დასაწყისში და ბოლოში. სამუშაო დღის დაწყება და დამთავრება საჭიროა სიჩუმეში. გამორთეთ კომპიუტერი და ტელევიზორი, გადადეთ ყველა მოვალეობა და საქმე — სახლის და სამსახურის. ისიამოვნეთ «არაფრისკეთების» ხანმოკლე პერიოდით, გაისეირნეთ, წიგნი წაიკითხეთ, მშვიდ მუსიკას მოუსმინეთ.

 

0
8329

ისწავლეთ მისი სწორად გამოწყენება!

 

XXI საუკუნეშიც კი, ადამიანების უმრავლესობა არასწორად იყენებს პრეზერვატივს, მაგალითად, ირგებს არასწორი მხრიდან ან არ მოიხმარს სქესობრივი აქტის დასრულებამდე. ეს ახასიათებთ როგორც განვითარებადი, ისე დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნებში.

 

ინდიანას უნივერსიტეტის კინსის ინსტიტუტთან არსებული პრეზერვატივების გამოყენების კვლევის საერთაშორისო ჯგუფი (Condom Use Research Team, CURT), რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვეყნის 20-ზე მეტი მეცნიერისგან, მივიდა დასკვნამდე, რომ პრეზერვატივების არასწორი გამოყენება გავრცელებულია მთელს მსოფლიოში და ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ათი წლის მანძილზე სპეციალისტებმა უამრავი კვლევა ჩაატარეს ამ თემის გარშემო.  CURT-ის წევრების აზრით, მოსახლეობის დატრენინგება პრეზერვატივების სწორად გამოყენებაში კრიტიკულ როლს შეასრულებს აივ-ინფექციის გავრცელების ფროფილაქტიკასა და დაუგეგმავი ორსულობის რიცხვის შემცირებაში.

 

მეცნიერების აზრით, პრეზერვატივების როლის სწორად გადმოცემა იმ ინფექციური დაავადებების პროფილაკტიკისთვის, რომლებიც სქესობრივი გზით გადაეცემა, შესაძლებელია მხოლოდ განათლებით, ინფორმირებულობით და კონსულტაციების გაწევით როგორც სამედიცინო დაწესებულებებში ისე სკოლი მაღალ კლასებში, სამთავრობო თუ არასამთავრობო დაწესებულებებში.

 

ადამიანები ძალიან მარტივად და ხშირ შემთხვევაში უპასუხისმგებლოდ ეკიდებიან საკუთარ სიცოცხლესაც კი. სწორედ ამიტომ, საჭირო ჯანმრთელობის დაცვის თემა წამოიწიოს წინ და მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ პროფესიონალმა მედიკოსებმა, რომლებიც შეძლებენ ნათლად დაანახონ ადამიანებს ის სავალალო შედეგები, რაც შიძლება მსგავსი საკითხებისადმი არასერიოზულმა დამოკიდებულებამ გამოიწვიოს.

 

0
3860

ISIS, სირია, ბრექსიტი, ომი, კონფლიქტები, უბედურება, მოკლედ ყოველდღიურად იმდენი ცუდი რამ ხდება ჩვენს გარშემო, გული გეტკინება ადამიანს.

 

იფიქრებ, რომ აღარაფერი ხდება მსოფლიოში კარგი.

 

სწორედ ამის გამო გადავწყვიტეთ, წარმოგიდგინოთ კეთილი ბავშვების ფოტოები. ეს ბავშვები არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავისებურად ცდილობენ, რომ მსოფლიო უფრო ლამაზი და კეთილი გახადონ.

ამ ფოტოებით გვსურს დაგანახოთ, სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს და ამ ბავშვების შემყურე დარწმუნდებით, რომ ჩვენი მომავალი ნადმვილად ნათელია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

0
13343

ზოგჯერ ქალი მიდის. არა იმიტომ, რომ აღარ უყვარს, არამედ იმიტომ, რომ გაიგოს, რამდენად უყვართ თავად.

 

მამაკაცი რომ შთააგონოს.

 

მამაკაცმა რომ გააცნობიეროს, რამდენად საჭიროა ის მისთვის.

 

მაგრამ ქალი არასოდეს წავა მიზეზის გარეშე, ასე მხოლოდ გატუტუცებული ერთეულები იქცევიან. თუ მამაკაცს მიეკვრება «ექს»ის იარლიყი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან ვერ დააფასა, ვერ გამოხატა საკმაო სითბო და სიყვარული, რაღაც მომენტში ვერ გაიგო ქალის გულისთქმა, მისი გრძნობები და სურვილები. და რაც მთავარია, მამაკაცმა ვერ შეძლო დაენახვებინა ქალისთვის, რომ ის არის ერთადერთი და განუმეორებელი!

 

ქალი არასოდეს მოინდომებს მიატოვოს ისეთი მამაკაცი, რომელიც ამ ყველაფერს აგრძნობინებს. რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, თუ მას უყვარს ეს მამაკაცი.

 

და აი აქ იწყება ყველაზე საინტერესო...

 

შეყვარებულ ქალს ბევრი რამის პატიება შეუძლია, ძალიან ბევრის და მნიშვნელობა არ აქვს რას ამბობს ის წასვლისას. ეს ყველაფერი არის გამოცდა, ან რაც გინდათ ის უწოდეთ... თუ მამაკაცს ნამდვილად სჭირდება ქალი, ეს გამოცდა აუცილებლად უნდა გაიაროს. მამაკაცებს უნდა ახსოვდეთ, რომ ქალი არასოდეს ბრუნდება იქ, სადაც ის არ უყვართ და სადაც მისი დაკარგვის არ ეშინიათ, რამდენადაც ძლიერ არ უნდა უყვარდეს ქალს, ამის გარეშე გამორიცხულია მისი დაბრუნება. ოცჯერ რომ გაგაგდოთ, ოცდამეერთედ მიდით მასთან. თუ ყვავილებს არ მიიღებს, რამე დაუწერეთ ფანჯრების წინ. თუ შეხვედრაზე უარს გეტყვით, მის მეგობარს სთხოვეთ როგორმე გამოიყვანოს სახლიდან და გააოცეთ თქვენი გამოჩენით. რამე ისეთი გააკეთეთ, რომ პატიების გარდა სხვა გზა აღარ დარჩეს.

 

მაგრამ თუ ხელებს ჩამოუშვებთ და არაფერს გააკეთებთ, ეს მხოლოდ დაარწმუნებს იმაში, რომ სწორად მოიქცა, როცა მიგატოვათ.

 

მსხვერპლად გაიღეთ თქვენი პრინციპები და ჩვევები, რომლებიც მას ტკივილს აყენებს. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი საყვარელ ადამიანზე მნიშვნელოვანი იყოს?

 

იქ, სადაც სიამაყეა, სიყვარული არ არის. ხოლო თუ სიყვარულია, ეცადეთ არ დაკარგოთ ის. სიყვარულის ღირსი არის ის, ვინც არ ნებდება. რაც შეიძლება ხშირად აჩუქეთ თქვენს საყვარელ ქალს შეგრძნება იმისა, რომ ის თქვენთვის სასურველი, ერთადერთი და განუმეორებელია! მთელი ცხოვრება ასე უნდა იყოთ, უმჯობესია ყოველ დღე :)

 

და ვინ თქვა, რომ სიყვარული მარტივია?…

0
5421

მენსტრუალური ციკლის დროს მუცლის შებერილობას უჩივის დაახლოებით 70% ქალბატონებისა, ამის მიზეზად კი პროგესტერონის მკვეთრი ვარდნა და ესტროგენის დონის რყევა სახელდება.

 

საკვებად მიიღეთ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც მდიდარია ცილებითა და კალიუმით. ასე მაგალითად: ბანანი, ნესვი, რაც ეხმარება ორგანიზმში სითხის ბალანსის აღდგენას, - გვირჩევს იზაბელ სმიტი, ფიტნეს - ინსტრუქტორი და დიეტოლოგი ნიუ-იორკიდან. ასევე, სასურველია თხილის ჩართვა კვების რაციონში. მეტი ცილა, რასაც შეიცავს თევზეული, ქათამი ასევე სასარგებლოა. როგორც ექიმები გვირჩევენ, კარგია, თუ მიიღებთ ლიმონიან წვენს, საზამთროს, კიტრს, რაც შეგიმსუბუქებთ მუცლის შებერილობას.

 

შეგიძლიათ ფიზიკური დატვირთვაც არ შეამციროთ და ივარჯიშოთ ამ დღეებშიც.

 

რაც შეეხება ბროკოლსა და კომბოსტოს, უმჯობესია მოერიდოთ ამ დღეებში და სხვა დროისთვის გადადოთ. ისინი მუცლის შებერილობას უწყობენ ხელს და დისკომფორტს გიქმნიან.

 

როგორც წესი, მჯდომარე და პასიური ცხოვრების წესის მქონე ადამიანს აწუხებთ მუცლის შებერილობა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემები, - აღნიშნავს შერი როსი, ექიმი. იდეალური ვარიანტია ასეთ დროს ცურვა და ფიზიკური დატვირთვა.

 

ალკოჰოლს მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ წინამენსტრუალურ პერიოდში, რაც ხელს უწყობს მეტეორიზმს, განწყობის ცვლილებას. ასევე, უმჯობესია შეამციროთ კოფეინის მიღებაც.

 

ეცადეთ, უფრო მეტად დაისვენოთ სუფთა ჰაერზე და მეტი ძილი ჩართოთ დასვენების პროგრამაში, სულ მცირე 8 საათით ძილი სასარგებლოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის.

 

რაც შეეხება ტკბილ და გაზიან სასმელებს, თუ მათ საერთოდ ამოიღებთ თქვენი საკვები რაციონიდან, უმჯობესია. ისინი ხშირად მუცლის შებერილობას იწვევენ და დისკომფორტიც ახლავს თან. ამის ნაცვლად დალიეთ მეტი წყალი, რაც საჭმლის მონელებას და მეტაბოლიზმს უწყობს ხელს. 

 

0
3554

ევროპული უროლოგიის ასოციაციამ გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ ხდება ქირურგიული ინტერვენციით ბიჭის გოგოდ გადაკეთება.

ნახეთ, როგორ აკეთებენ ექიმები ამას! ეს იმაზე მეტად რთულია, ვიდრე "მამაკაცის სიმდიდრის" ამპუტაცია.

 

 

 

0
7153

ზაფხულობით ოფლის გამოყოფა კიდევ უფრო პრობლემატური ხდება ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც ის ჭარბი რაოდენობით გამოეყოფა. განსაკუთრებით, არაესთეტიკურია სველი ტანსაცმლის ტარება (იღლიის ზონა უფრო მეტად შესამჩნევი ხდება ასეთ დროს). თუმცა, მეორე მხრივ, ეს მეტყველებს კარგ თბორეგულაციაზე. მაგალითად, ვარჯიშის დროს პულსი გახშირებულია, ტემპერატურა იმატებს, სხეული ტენიანდება და გამოიყოფა ოფლი კანის ზედაპირზე. საუკეთესო გამოსავალია წყლის მიღება, რათა სხეულში სითხის ბალანსს აღდგეს.

 

ვერავინ იტყვის, რა ითვლება ნორმად ასეთ დროს. თუ განსაკუთრებით ჭარბი რაოდენობით გამოიყოფა ოფლი, შესაძლებელია ჰიპერჰიდროზთან გვქონდეს საქმე, რომელიც განკურნებადია. ასეთ დროს ყავა, ალკოჰოლი, მწარე პროდუქტები უნდა გამოირიცხოს კვების რაციონიდან, რაც შეამცირებს ოფლის გამოდინებას.

 

უკვე დიდი ხანია, რაც სპორტულ ტანსაცმელს უფრო კომფორტულს ამზადებენ, რაც ხელს არ უშლის ოფლის გამოყოფას ორგანიზმიდან. ასეთ დროს თხელი ჯემპრი საუკეთესო გამოსავალია, უფრო მეტად ბუნებრივი ქსოვილი და ნაკლებად სინთეტიკა. მართალია, ეს ოფლის გამოყოფას არ შეწყვეტს, რაც ნორმალური პროცესია, თუმცა სუნს არ იწვევს.

 

როგორც წესი, ორგანიზმს 14 დღე სჭირდება აკლიმატიზაციისთვის და ახალი ამინდისთვის გადასაწყობად. თუმცა ბევრი რამ თავად გარემოებებზეა დამოკიდებული. ასე მაგალითად: მშრალ პირობებში (მაგალითად მთებში) უფრო ნაკლებ ოფლს გამოჰყოფს ორგანიზმი, მიუხედავად ტემპერატურისა.

 

თუმცა შესაძლებელია ოფლით დაცვარული სხეული სექსუალურად მიმზიდველადაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ სხეულიდან სითხის გამოდინებისას, ის საუკეთესო ადგილია ბაქტერიებისთვის. აქედან მომდინარეობს კიდეც უსიამოვნო სუნი. ასეთ დროს კი ანტიპერსპირანტი კარგი გამოსავალია. 

 

0
11613

მშობიარობის დაგეგმვისას ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, გადაწყვიტოთ, თუ ვინ დაესწრება ამ ამაღელვებელ პროცესს:  ოჯახის წევრი, მეგობარი თუ მეუღლე?  

ქალების უმრავლესობა თავის მეორე ნახევარს ირჩევს. 

 

წარმოგიდგენთ რამდენიმე ფოტოსურათს, რომელიც გადაღებულია ბავშვის დაბადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5483

როცა ადამიანს კუნთების ტონუსში მოყვანა, გახდომა ან უბრალოდ განწყობის გაუმჯობესება უნდა - ფიტნეს-კლუბი ამისათვის საუკეთესო ადგილია. სამწუხაროდ, არსებობს უამრავი ინფორმაცია, რომელიც ფიზიკურ აქტივობაზე ცრცელდება და ხელს უშლის ადამიანს მიზნის მიღწევაში, ან სულაც შესაძლოა მავნეც კი აღმოჩნდეს. მაგალითად, რა უფრო კარგია წონის დასაგდებად — ვარჯიში თუ დიეტა? მართალია, რომ მარათონი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა? ჩვენს სტატიაში ნახავთ ამ და სხვა შეკითხვებზე გაცემულ პასუხებს, რომლებიც ნამდვილად გაგაოცებთ.

 

1.    სწრაფად გახდომისთვის აუცილებელიავარჯიში

 

ეს არ არის სიმართლე. კვლევის შედეგების მიხედვით, მოკლევადიან პერსპექტივაში დიეტას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე გაძლიერებულ სპორტულ ვარჯიშს. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვარჯიში კარგია იმისათვის, რომ ფორმაში იყოთ.

 

2.    ძალისმიერი ვარჯიში ცხიმებს კუნთებად გარდაქმნის

 

არა! სიმძიმის აწევა ვერ გაამკვრივებს თქვენს მოდუნებულ კუნთებს. სამწუხაროდ არც ცხიმი გარდაიქმნება კუნთებად. თუმცა, სიმძიმეების აწევა დაგეხმარებათ კუნთების ქსოვილის გაზრდაში.

 

3.    სავარჯიშოდ შესაფერისი დრო არის დილა

 

რამოდენიმე კვლევის შედეგის მიხედვით, ვარჯიში კარგია როგორც დილაადრიან, ისე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში და საღამოსაც.

თუმცა, ზოგიერთი კვლევის მიხედვით მტკიცდება, რომ დილაადრიან ვარჯიში აჩქარებს წონის დაკლების პროცესს.

გარდა ამისა, დღის შუქი წონის დაკარგვაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. შინაგანი დროისა და დღე-ღამის ბიორითმის ბუნებრივთან სიქნქრონიზაციით ჩვენ ხელს ვუწყობთ მეტაბოლიზმის დაჩქარებას. ახლახანს ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, ადამიანები, რომლებიც გაღვიძებიდან პირველ ორ საათს მზის ქვეშ ატარებდნენ, უფრო გამხდრები იყვნენ, ვიდრე ისინი, რომლებიც ბუნებრივ სინათლეზე ნაკლებად გადიოდნენ - მიუხედავად იმისა, რა ტიპის საკვებს იღებდნენ.

 

4.    ქალებმა სიმძიმე არ უნდა აწიონ, თორემ მამაკაცური სხეული ჩამოუყალიბდებათ

 

იცით თუ არა, რომ სიმძიმის აწევა სრულიად უსაფრთხოა და კუნთების გასამკვრივებლად ძალიან კარგია? მუსკულატურის განვითარება პირდაპირ დამოკიდებულია ტესტოსტერონის გამომუშავებასთან, რომელიც ქალებს ჩვეულებრივ დაბალ მაჩვენებელზე ქვემოთ აქვთ. ასე რომ, თუ თქვენ ქალი ხართ, ნუ შეგეშინდებათ სიმძიმის აწევის, რადგან კუნთების სისტემის დაყენება ნამდვილად არ გაწყენთ.

 

5.    სარბენ ბილიკზე რამოდენიმე წუთის გატარება ხელს უწყობს ცხიმების წვას

 

იმისათვის, რომ ნახევარი კილოგრამი დაიკლოთ, თქვენ უნდა დაწვათ 3500 კალორია — იმაზე გაცილებით მეტი, რასაც ერთი ზრდასრული ადამიანი იღებს საკვებიდან მთელი დღის მანძილზე. შედარებისთვის: საშუალო აღნაგობის მამაკაცი სარბენ ბილიკზე 20 წუთიანი ნორმალური ტემპით ვარჯიშის შემდეგ დაწვავს მხოლოდ 330 კალორიას.

 

6.    კვების ჟურნალის წარმოებასაკვების მიღების კონტროლის საიმედო საშუალებაა

 

მთლად ასეც არ არის...

მაშინაც კი, როცა ძალიან გაცნობიერებულად ვცდილობთ საკვების მიღებას და აქტიური დღე გვაქვს, ჩვენ საკუთარ თავს საჭიროზე უფრო მეტად ვენდობით.

«ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან საკუთარი ფიზიკური აქტივობის გადაფასებისკენ და არ აფასებენ იმას, თუ რამდენ საკვებს იღებენ დღის მანძილზე, ფიქრობენ, რომ იმაზე მეტი ივარჯიშეს, ვიდრე ჭამეს» — აცხადებს ტეხასის უნივერსიტეტის მეცნიერი და ამავე უნივერსიტეტის ფიტნესის დირექტორი ფილიპ სტენფორტი.

 

7.    გასახდომად საჭიროა ნახშირწყლებისა და შაქრის მოხმარების შემცირება

 

მოდური დიეტების პრობლემა მარტივია: ისინი დროებითია. წონაში დასაკლებად და ფორმის შესანარჩუნებლად საჭიროა კვების ისეთი რეჟიმის მოძებნა, რომელსაც მთელი ცხოვრების მანძილზე დაიცავთ.

 

8.    მარათონის გარბენასაუკეთესო საშუალებაა გასახდომად და გასაკაჟებლად

 

ნუ შეგრცხვებათ იმის, თუ ყბადაღებული მარათონის გასარბენად არ დარეგისტრირდით. სინამდვილეში მთელი მარათონის გასარბენი მანძლიდან მისაღები სარგებელი შეგიძიათ ნახოთ სულ რაღაც 8 კილომეტრის გარბენისას. 

ყოველდღიურად 5-დან 10 წუთამდე სწრაფ სირბილს შეუძლია იგივე შედეგი მოგცეთ, რაც საათობით ნელ სირბილს. ადამიანები, რომლებიც დღეში ერთ საათზე ნაკლებს დარბიან, იღებენ იგივე შედეგს გულისათვის, რასაც ადამიანები, რომლებიც კვირაში სამ საათზე მეტს დარბიან.

კვლევების შედეგების მიხედვით, მოკლე, ინტენსიური ვარჟიში ჯანმრთელობისთვის იგივე შედეგის მომტანია, როგორიც ხანგრძლივი ვარჯიში.

 

9.    კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ვარჯიში ფორმის შესანარჩუნებლად საკმარისია

 

თუ უკვე კარგ ფორმაში ხართ, კვირაში რამოდენიმეჯერ ვარჯიში განსაკუთრებულ შედეგს არ მოგცემთ.

«სჯობს კვირაში როგორც მინიმუმ სამჯერ ივარჯიშოთ. ფაქტიურად თქვენ ყოველ დღე უნდა იაქტიუროთ ფიზიკურად იმისათვის, რომ რეალურად ფორმაში იყოთ და ვარჯიშს შედეგი ჰქონდეს» — აცხადებს რატგერის უნივერსიტეტის პროფესორი შონ არნეტი.

 

10. იზოტონური სასმელი Gatoradeსაუკეთესო სასმელია ვარჯიშის შემდეგ

 

უკაცრავად Gatorade-ს მოყვარულებთან, მაგრამ ის ძირითადად შაქრისა და წყლისგან შედგება. 

ვარჯიშის შემდეგ ექსპერტების რეკომენდაციაა მივიღოთ 20 გრამი პროტეინი (ნებისმიერი წარმოშობის) და რაც შეიძლება მეტი წყალი დავლიოთ. 

 

11. თუ ვარჯიშს შევწყვეტთ, ორ კვირაში ფორმას დავკარგავთ

 

სამწუხაროთ, ყველა კუნთი, რომელიც ვარჯიშის პერიოდში გაგიმკვრივდათ და დაყენებული მუსკულატურა ვარჯიშის შეწყვეტიდან არა ორი კივირის, არამედ სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში ქრება. 

უმეტეს შემთხვევაში მუსკულატურა ქრება ვარჯიშის შეწყვეტიდან ერთ კვირაში.

 

 

0
10360

არავის სიამოვნებს როცა ხველა აწუხებს. თუმცა ბევრი ადამიანი იძულებულია აიტანოს ასეთი მდგომარეობა. ხველის მიზეზი შეიძლება იყოს გაციება, სიგარეტი, ქიმიკატების ზემოქმედება და ა.შ.

 

ალბათ ის ადამიანები, ვისაც ხველა აწუხებს მზად არის გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ამ შემაწუხებელი მდგომარეობიდან გამოვიდეს. წარმოგიდგენთ სრულიად უსაფრთხო მეთოდს, რომელიც დაგეხმარებათ ფილტების გაწმენდაში.

 

თუმცა, აქვე დავამატებთ, რომ ქვემოთ მოცემული სასმელი არამარტო ფილტვების გაწმენდისთვის არის კარგი, არამედ ის:

 

 • აძლიერებს იმუნიტეტს;
 • კურნავს გულის სხვადასხვა დაავადებებს;
 • ადაბლებს „ცუდი“ ქოლესტერინის დონეს;
 • აუმჯობესებს კანის ფერს;
 • ორგანიზმიდან გამოდევნის ტოქსინებს.

 

სასმელის მოსამზადებლად საჭიროა:

 

 • 500 გრ. სტაფილო;
 • 3-4 ს/კ ნატურალური თაფლი;
 • წყალი.

 

მომზადების წესი:

 

 1. გაასუფთავეთ სტაფილო, შემდეგ საშუალოდ მოხარშეთ. სტაფილოს ნახარში არ გადაღვაროთ;
 2. სტაფილო გააციეთ და მოამზადეთ მისგან პიურე;
 3. სტაფილოს ნახარშში დაამატეთ თაფლი და კარგად მოურიეთ;
 4. ბოლოს დაამატეთ სტაფილოს პიურე.

 

ფილტვების გამწმენდი სასმელი მზადაა. დალიეთ ის როცა გსურთ, მაგრამ დღის მანძილზე მინიმუმ 2 ჭიქა უნდა მიიღოთ. 7-10 დღის შემდეგ თქვენ ხველას სამუდამოდ დაემშვიდობებით, ხოლო თუ საქმე ეხება გაციებით გამოწვეულ ხველას, მაშინ შედეგს 2-3 დღეშიც მიიღებთ!

 

წარმოდგენილი რეცეპტი ძალიან ძველია და როგორც ამბობენ ეფექტური. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოცდილება აღნიშნული სასმელის ეფექტურობის თაობაზე კომენტარებში.