• 3940 ექიმი საიტზე
 • 1036 კლინიკა საიტზე
 • 3486 ანოტაცია ბაზაში
0
6469

წყლული მეტწილად (თუ არ ჩავთვლით მწვავე ნაწლავურ ინფექციებსა და სხვადასხვა შხამებით მოწამვლას, რო-მელთაც შეუძლიათ კუჭ-ნაწლავში წყლულების წარმოქმნა) კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ქრონიკულ დაავადებას წარმოადგენს, რომლის დროსაც ლორწოვან გარსზე წყლულოვანი დეფექტების განვითარება ხდება. კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება ადამიანებს უფრო ხშირად შედარებით აქტიურ, შემოქმედებით ასაკში უვითარდებათ რაც დროებით, ხოლო ზოგჯერ კი შრომისუნა-რიანობის მყარ დაქვეითებას იწვევს. 

 

ბუნებრივია, ისმება კითხვა: რა არის წყლულოვანი დაავადება და რამდენად არის ის მოსახლეობაში გავრცელებული?

 

მოგეხსენებათ, საქართველოში კუჭ-ნაწლავის დაავადებათა სიხშირე ყოველთვის იქცევდა სპეციალისტთა ყურადღებას, რადგან მათ განვითარებაში სხვა ფაქტორებთან ერთად ჩვენი ცხოვრების წესი და საკვები პროდუქტების თავისებურებები ყოველთვის დიდ როლს თამაშობდნენ. მათ შორის კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ბოლო პერიოდში აშკარად შეიმჩნევა აღნიშნული პათოლოგიის განვითარება ახალგაზრდებსა და წარმოიდგინეთ ბავშვთა ასაკშიც კი, რაც უწინ ძალზე დიდ იშვიათობას წარმოადგენდა. ჩემი აზრით, ეს ისევ და ისევ ცხოვრების არასწორად შერჩეულ რეჟიმისა და საკვებ რაციონს უნდა მივაწეროთ.
რუსულენოვან ლიტერატურაში გამოყენებული ტერმინის “კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების” სინონიმს ინგლისურენოვან ლიტერატურაში ცნება “პეპტიური წყლული” წარმოადგენს და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა იმ ჯგუფზე მიუთითებს, რომლსაც ლორწოვან გარსში დესტრუქციული კერების წარმოქმნა ახასიათებს. აღსანიშნავია, რომ წყლულის დიამეტრი ვარირებს, მინიმალური 5მმ-დან ზევით. პეპტიური წყლული უმეტესად კუჭსა და 12-გოჯა ნაწლავის პროქსიმალურ ნაწილში აღმოცენდება, შედარებით იშვიათად კი საყლაპავის დისტალურ ნაწილსა და წვრილ ნაწლავში ვითარდება.
    პეპტიური წყლული აღენიშნება მოსახლეობის დაახლოებით 5%-ს. 12-გოჯა ნაწლავის წყლული კუჭის წყლულთან შედარებით უფრო ხშირად ვითარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ 12 გოჯა ნაწლავის წყლული, კუჭის წყლულთან შედარებით უფრო ახალგაზრდა ასაკში გვხვდება. მამაკაცებში (20-დან 50-წლამდე) წყლული უფრო ხშირია ქალებთან შედარებით, თუმცა მენოპაუზის შემდეგ ეს სხვაობა ნაკლებად ვლინდება. 
დაავადებისათვის დამახასიათებელია ქრონიკული მიმდინარეობა, ხშირი რეციდივებით, რომლებიც როგორც წესი მეტწილად ადრე გაზაფხულსა და  გვიან შემოდგომაზე ვლინდება.

 

რა განსხვავებაა ეროზიასა და წყლულს შორის?

 

    ეროზიისგან განსხვავებით წყლული ლორწოვანის უფრო ღრმა დეფექტია და კუნთოვან შრემდე ვრცელდება. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეროზია ხშირად წყლულის წინამორბედ სტადიასა და ჩემი აზრით პაციენტისათვის ერთგვარ გაფრთხილებასაც წარმოადგენს.

 

რა შეიძლება იყოს წყლულის განვითარების მიზეზები?

 

    უკანასკნელ დრომდე პეპტიურ წყლულს მულტიფაქტორულ დაავადებად მიიჩნევდნენ, რომელიც კუჭის ლორწოვანის დამცავი უნარის დაქვეითების ფონზე მჟავასა და პეპსინის მოქმედების შედეგად ვითარდებოდა. ითვლებოდა, რომ ერთხელ განვითარებული პეპტიური წყლული პაციენტის მთელი სიცოცხლის მანძილზე არსებობდა და პერიოდული გამწვავებებით და რემისიებით მიმდინარეობდა. სადღეისოდ ეს ტრადიციული შეხედულებები რამდენადმე შეიცვალა. თანამედროვე გასტროენტეროლოგიაში პეპტიური წყლულის განვითარებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა Helycobacter pylori-სა და მედიკამენ-ტოზური (უპირველესად კი არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებით მკურნალობის) ფაქტორის არსებობას ენიჭება.
    ერთ-ერთ მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორს, რომელსაც პეპტიური წყლულის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება, თამბაქოს წევის მავნე ჩვევა წარმოადგენს. მართალია, თამბაქოს მოწევა არ იწვევს კუჭის სეკრეციის გაძლიერებას, მაგრამ  წყლულის განვითარებას იგი პანკრეასზე ზემოქმედებით უწყობს ხელს, რის შედეგადაც ბიკარბონატების სეკრეცია ანუ ზედმეტი მჟავის ნეიტრალიზაციის პროცესი სრულფასოვნად ვეღარ ხორციელდება.
    რიგ შემთხვევებში პეპტიური წყლულის გამომწვევად შე-საძლოა კუჭის წვენის გაძლიერებული სეკრეცია მოგვევლინოს, რაღა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ ზემოაღნიშნული დაავადების აღმოცენებისათვის ხელშემწყობი სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიც, კერძოდ:

 

1.    სხვადასხვა მუკოტროპული (ლორწოვანის დამზიანებე¬ლი) ვირუსებით (ჰერპეს ვირუსები, ციტომეგალოვირუსი) ლორწოვანის ინფიცირება;

2.    ფსიქოლოგიური სტრესი;

3.    კვების არასწორი რეჟიმი და რაციონი;

4.    გენეტიკური მიდრეკილება (ძალზე ხშირია მშობლიდან შვილზე კუჭის მო¬მა¬ტებული მჟავიანობისაკენ მიდრეკილების გადაცემის შემთხვევები).

 

დადგენილია, რომ კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლუ-ლოვანი დაავადება შემთხვევათა 90%-ში განპირობებულია H.pylori-თ, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ პეპტიური წყლული უმრავლეს შემთხვევაში პრაქტიკულად ინფექციურ დაავადებას წარმოადგენს და ანტიბიოტიკებით სათანადო მკურნალობას საჭიროებს. კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის მქონე დაავადებულთა დანარჩენ 10%-ში H.pylori-თ ინფიცირება არ დასტურდება. ამ შემთხვევაში გამომწვევი ფაქტორებია ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები ან რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი სხვა ფაქტორი.
    განურჩევლად ეტიოლოგიური ფაქტორებისა, პეპტიური წყლულის კლინიკური გამოვლინება, მისი შეხორცება ან გამწვავება მჭიდრო კორელაციურ კავშირშია კუჭის სეკრე-ციასთან, კერძოდ, კუჭის წვენის pH-ის სიდიდესთან და პეპსინის აქტიურობასთან. ფარმაკოლოგიური საშუალებებით კუჭის სეკრეციის დათრგუნვა ამცირებს ლორწოვანის დაზიანების ხარისხს, აგრეთვე სისხლდენისა და სხვა გართულებების განვითარების ალბათობას. კლინიცისტები ხელმძღვანელობდნენ შვარცის ცნობილი სენტენციით: “არ არის მჟავა - არ არის პეპსინი, ე.ი. არ არის წყლული”. თუმცა ბოლო ხანებში, მარილმჟავასა და პეპსინის ჰიპერსეკრეცია აღარ განიხილება როგორც პეპტიური წყლულის ძირითადი გამომწვევი ფაქტორი, ამიტომაც ეს ფრაზა შეიძლება ასეც გადაკეთდეს: “არ არის H.pylori და ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები, ე.ი. არ არის წყლული”.

 

რა გზით განაპირობებენ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები პეპტიური წყლულის განვითარებას?

 

ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები, ასპირინის ჩათვლით, სხვადასხვა მექანიზმით განაპირობებენ პეპტიური წყლულის განვითარებას. ერთის მხრივ, დაბალ დოზებში ეს პრეპარატები თრომბოციტების დისფუნქციას იწვევენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის წყლულიდან სისხლდენის განვითარების რისკს. მომატებულ დოზებში კი  ისინი მწვავე გასტრიტს იწვევენ, ჩვეულებრივ, ზედაპირული ეროზიების განვითარებით. მაღალი დოზებით (მაგალითად კვირაში 14-21 ტაბლეტი) მიღებისას კი ქრონიკული პეპტიური წყლული ვითარდება.
პეპტიური წყლულის განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული კუჭის ლორწოვანი გარსის მდგრადობაზე, მის სისხლით მომარაგებაზე, აგრეთვე ლორწოვანი შრის ბარიერულ, დამცავ ფუნქციაზე.

 

    რაც შეეხება თვით დაავადების კლინიკას, საინტერესოა, რით განსხვავდება კუჭის წყლულის კლინიკური სურათი 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების კლინიკური გამო-ვლინებებისაგან?

 

    პეპტიური წყლულის ძირითადი სიმპტომს უშუალოდ ეპიგასტრიუმის არეში განვითარებული ტკივილი წარმოადგენს, ასევე შესაძლოა გულძმარვა, ბოყინი, მუცლის შებერილობა, ზოგჯერ კი ყაბზობაც აღინიშნოს.
12-გოჯა ნაწლავის წყლულისათვის ჩვეულებრივ დამახასიათებელია:
    მუცლის არეში რითმული ტკივილი, რომელიც საჭმლის ან ანტაციდების მიღების შემდეგ იხსნება. ტკივილი ვითარდება უზმოზე (ე.წ. “მშიერი ტკივილი”) და ჭამიდან 1,5-4 საათის შემდეგ.
    ტიპიურია “ღამის ტკივილი”, რომელიც ავადმყოფს აღვიძებს და მეტწილად ღამის 1-დან 3 საათამდე ვლინდება.
    ასევე დამახასიათებელია მარჯვენა ფერდქვეშა ან ზურგის არეებში ტკივილის ირადიაცია.
    ძალზე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მუცლის არეში ჩვეული რიტმის გარეშე ხანგრძლივი ტკივილი ხშირად წყლულის პენეტრაციაზე მიუთითებს. 
დაავადების კიდევ ერთი დამახასიათებელია ნიშანია პერიოდულობა, ანუ გამწვავებისას ტკივილი გრძელდება რამდენიმე კვირის ან თვის ინტერვალით. რემისია, ჩვეულებრივ უფრო ხანგრძლივია და შეიძლება რამოდენიმე წელიც კი გასტანოს. როგორც ზემოთ უკვე ავღნიშნე, პერიოდულობა სეზონური ხასიათისაა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ წყლულის კლინიკური სიმპტომები უფრო გამოხატულია გვიან შემოდგომასა და ადრე გაზაფხულზე, რაც პათოლოგიური პროცესის გამწვავების მაუწყებელია.
    კუჭის წყლულისას არსებული ტკივილი გარკვეულწილად განსხვავდება 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის დროს განვითარებული ტკივილისაგან.
    კერძოდ, უზმოზე ტკივილი უმნიშვნელოა ან საერთოდ არ აღინიშნება. იგი მეტწილად ჭამიდან 5-15 წუთის შემდეგ აღმოცენდება და კუჭის შეგთავსის 12-გოჯა ნაწლავში გადასვლამდე ან ღებინებამდე გრძელდება. ამის გამო ხშირად ავადმყოფები საკვების მიღებას თავს არიდებენ რაც მათი წონაში კლების მიზეზი ხდება. იშვიათად კუჭის წყლულის დროს ტკივილი შესაძლოა ღამის პერიოდშიც განვითარდეს. 

 

რით აიხსნება ის ფაქტი, რომ საკვების მიღების შედეგად ტკივილის შემცირება ან მოხსნა ხდება?

 

    საკვების ან ანტაციდური პრეპარატების მიღების შედეგად ტკივილის შემცირება/მოხსნა  განპირობებულია კუჭის წვენში შემავალი მარილმჟავას ნეიტრალიზაციით. თუმცა ამავდროულად საკვების მიღება გასტრინის სეკრეციის სტიმულაციას იწვევს, რაც საბოლოო ჯამში კვლავ აძლიერებს კუჭის სეკრეციას. კუჭის დაცლის შემდეგ კუჭის წვენისა და 12-გოჯა ნაწლავის pH მნიშვნელოვნად კლებულობს, რაც ტკივილის ხელმეორედ აღმოცენების მიზეზი ხდება. 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებისას მარილმჟავათი განპირობებულ ტკივილს ქემორეცეპტორების გაღიზიანება ან პერისტალტიკური ცვლილებები იწვევს.
    ზემოთ, ჩემს მიერ დასახელებული სიმპტომების გამოვლინების შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტმა კვალიფიციურ ექიმს, კერძოდ კი გასტროენტეროლოგს მიმართოს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადება პროგრესირებას განიცდის და შესაძლოა გამოიწვიოს ძალზე მძიმე გართულებები, რომელთაგანაც ზოგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს.

 

რადგანაც გართულებები ახსენეთ, იქნებ მათ შესახებაც გვითხრათ?

 

    ტკივილის სტერეოტიპის შეცვლა ხშირად გართულებათა განვითარებაზე მიუთითებს. ძლიერი ტკივილის (“ხანჯლის ჩარტყმის” მსგავსი) უეცარი განვითარება, რომელიც მთელს მუცელს მოიცავს, ხშირად წყლულის პერფორაციის ანუ მისი გახეთქვის განვითარებაზე მოწმობს, რომლის დროსაც კუჭის შიგთავსი მუცლის ღრუში ჩაიღვრება, რაც თავისმხრივ პერიტო-ნიტის განვითარების მიზეზი ხდება.  წყლულის პერფორაციის დროს ტკივილის გარდა შეიძლება აღინიშნებოდეს: მუცლის შებერილობა, ენის სიმშრალე, სხეულის ტემპერატურის მატება, ტაქიკარდია.
    კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლულმა შესაძლოა პილორუსის მიდამოს შევიწროება (პილოროსტენოზი) გამოიწვიოს, რაც კლინიკურად გულისრევით ან წინა დღეებში მიღებული საკვების ამოღებინებით ვლინდება. ავადმყოფები ხშირად ტკივილისა და დისკომფორტის მოხსნის მიზნით ხელოვნურად იწვევენ ღებინების რეფლექსს.
    აღნიშნული დაავადებისას სისხლდენის განვითარება შედარებით ხშირად ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებშია შესაძლებელი. ხანდაზმულ ასაკში სისხლდენა შეიძლება ავთვისებიანი წარმონაქმნის არსებობაზე მიუთითებდეს. სისხლდენის სიმპტომებია: ძლიერი საერთო სისუსტე, გულის წასვლა, ცივი ოფლი, გულისრევა-ღებინება და შესაბამისად ანე-მია.
    ასეთ სიტუაციებში ავადმყოფი დაუყოვნებლივ საჭიროებს სპეციალურ სამედიცინო დახმარებას.
    მეზობელ ორგანოებში პენეტრაცია (ღვიძლში, პანკრეასში, სანაღვლე გზებში ჩაზრდა) თანდათანობით ვითარდება. ტკივილის სტერეოტიპი იცვლება, იგი კარგავს რითმულობას, უფრო მუდმივი ხასიათისაა, მოგვიანებით კი შესაძლოა განვითარდეს ლოკალური მტკივნეულობა, პანკრეატიტი ან ქოლანგიტი. პენეტრაცია ინტენსიურ მკურნალობას საჭიროებს, ზოგჯერ კი ქირურგიულ ჩარევასაც კი.
    ყველა ზემოთ აღწერილი გართულება უკანასკნელ დრომდე მეტწილად ქირურგიული მკურნალობით სრულდებოდა. თანამედროვე გასტროენტეროლოგიაში მკაფიოდ გამოიკვეთა ამ გართულებების თავიდან აცილებისთვის გამიზნული აქტიური მედიკამენტური მკურნალობის ტენდენცია, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს ქირურგიული მკურნალობის აუცილებლობა და ეს უკანასკნელი მხოლოდ სიცოცხლისათვის საშიში გართულებებით შემოიფარგლება.

 

 წყლულოვანი დაავადებისას როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა?

 

    პეპტიური წყლულის დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით სადღეისოდ ინფორმაციულია რენტგენოლოგიური კვლევა ორმაგი კონტრასტირებით. რენტგენოგრამაზე წყლული კრატერის მსგავსი ჩაღრმავების სახით მოჩანს.
    რაღა თქმა უნდა, თანამედროვე პერიოდში პეპტიური წყლულის დიაგნოსტიკის “ოქროს სტანდარტად” კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ენდოსკოპიური გამოკვლევაა მიჩნეული. რენტგენოლოგიურ და სხვა გამოკვლევებთან შედარებით ენდოსკოპიური გამოკვლევის მნიშვნელოვანი უპირატესობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ შესაძლებელია არა მხოლოდ წყლულის გამოვლინება, არამედ ბიოფსიის გაკეთება, pH-ის განსაზღვრა, ასევე ადგილობრივი მკურნალობა და ჩატარებული მკურნალობის ეფექტის შეფასება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მეთოდის ინფორმატიულობა აბსოლუტური არ გახლავთ და 90%-ს აღწევს, რადგანაც რიგ შემთხვევებში წყლულის გამოვლინება ენდოსკოპიურადაც კი ვერ ხერხდება. კუჭის წყლულის აღმოჩენას ხელს უშლის ლორწოვანი გარსის ჰიპერტროფირებული ნაოჭები, კუჭში საჭმელისა ან სისხლის დიდი რაოდენობით არსებობა, ლორწოს დაგროვება, ასევე, წყლულის “მაღალი” ლოკალიზაცია.
    პეპტიური წყლულის დიაგნოზის დადგენისას დაავადების ყველა შემთხვევაში კუჭის სეკრეციული ფუნქციის განსაზღვრა აუცილებელს არ წარმოადგენს. აღნიშნული პათოლოგიის გამოვლენის შემდგომი, მეტად მნიშვნელოვანი ეტაპს დაავადების ეტიოლოგიური ფაქტორის განსაზღვრა წარმოადგენს. კერძოდ, წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება H.pylori-ს გამოვლენას, რადგანაც დაინფიცირებულ ავადმყოფთა სათანადო მკურნალობა უმრავლეს შემთხვევაში წყლულისგან განკურნებით სრულდება. სადღეისოდ H.pylori-ს აღმოსაჩენად რამოდენიმე ტესტი გამოიყენება, თუმცა არც ერთი მათგანის მგრძნობელობა არ აღწევს 100%-ს. ამასთან, უნდა ავღნიშნო, რომ ამ ტესტთა ინფორმატიულობა 90%-ს აღემატება. საყურადღებოა, ისიც, რომ ტესტების ჩატარება რეკომენდებულია არანამკურანლებ ავადმყოფებში.

 

ალბათ ლოგიკურია ვისაუბროთ პეპტიური წყლულის მკურნალობის შესახებაც?!

 

    სადღეისოდ პეპტიური წყლულის მკურნალობამ რადიკალური ცვლილებები განიცადა. უწინ პოპულარული ტრადიციული მკურნალობა მხოლოდ კუჭის სეკრეციის დამთრგუნავი და ანტაციდური პრეპარატებით შემოიფარგლებოდა, რაც თავისი არსით მხოლოდ სიმპტომურ თერაპიას წარმოადგენდა და მისი წარმატებულობის შემთხვევაშიც კი წყლულის შეხორცება დროებით ხასიათს ატარებდა. აქვე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ წყლულის შეხორცება ხშირად სპონტანურად შეიძლება მოხდეს და არა მკურნალობის შედეგად. მიუხედავად ამისა მკურნალობის ეს მეთოდი დღესაც არ კარგავს თავის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ წყლულის გამომწვევი მიზეზი უცნობია ან მხოლოდ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებებით მკურნალობის შედეგს წარმოადგენს, აგრეთვე რეფლუქს-ეზოფაგიტის განვითარებისას.


    პეპტიური წყლულის თანამედროვე მკურნალობა კომპლექსურია და უპირველესად წყლულის გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიკაციასა და მოცილებას გულისხმობს.    
H.pylori-პოზიტიური პეპტიური წყლულის მკურნალობა რამოდენიმე პრეპარატის ერთდროულად დანიშვნას, კერძოდ კი ანტიბიოტიკებისა და ტრადიციული პრეპარატების (ანტაციდების, H2 - რეცეპტორების ანტაგონისტების, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების, შემომგარსველი საშუალებების) კომპლექსურ მიღებას მოიცავს.
რაც შეეხება ანტიბაქტერიული თერაპიას, ამჟამად უპირატესად მკურანლობის სამკომპონენტიანი სქემა გამოიყენება. ასეთი სქემით მკურნალობისას გათვალისწინებლი უნდა იყოს რეკომენდებული პრეპარატების გვერდითი მოვლენების მაღალი სიხშირე. შემთხვევათა 70%-ში სამკომპონენტიანი სქემით მკურნალობა იწვევს ორი კვირის განმავლობაში H.pylori-ს სრულ ერიდიკაციას. სამკომპონენტიანი სქემით მკურნალობის აუტანლობის შემთხვევაში მკურნალობა ორკომპონენტიანი მკურნალობის რომელიმე სქემით გრძელდება. რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობაა რეკომენდებული დოზების ზუსტი დაცვა.
პეპტიური წყლულის ტრადიციული მკურნალობის გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წყლული არ არის ასოცირებული H.pylori-სთან. თუმცა აღნიშ-ნული პრეპარატების გამოყენება აუცილებლად ექიმ-სპე-ციალისტის დანიშნულების შესაბამისად უნდა მოხდეს, გართულებების თავიდან აცილების მიზნით. იხმარება ანტა-ციდური საშუალებები (ალუმინის ჰიდროქსიდისა და მაგნიუმის ჰიდროქსიდის ნარევი, კალციუმის კარბონატი, ნატრიუმის ბიკარბონატი-სოდა და ა.შ.), H2-რეცეპტორების ანტაგონისტები (ციმეტიდინი, რანიტიდინი, ფამოტიდინი, ნიზატიდინი), შემომგარსავი საშუალებები, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები (ომეპრაზოლის რიგის პრეპარატები) და მრავალი სხვა. 
ბოლოსიტყვაობის ნაცვლად, მინდა ავღნიშნო, რომ სამწუხაროდ, საქართველოში გარკვეულწილად არასწორი დამოკიდებულება არსებობს საერთოდ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების მიმართ, რომ ისინი თითქოს სხვა პათოლოგიებთან შედარებით ნაკლებ-საშიშნი არიან და შედარებით ნაკლებ ყურადღებას, საჭიროებენ. პრობლემისადმი სწორედ ამგვარი დამოკიდეულება თვითმკურნალობასთან ერთად წარმოადგენს ზემოაღნიშული დაავადებების პროგრესირებისა და მძიმე, ზოგჯერ სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი გართულებათა განვითარების მიზეზს 

 


სტატიის ავტორია

 

გასტროენტეროლოგი: ირაკლი ხმალაძე

 

 

0
12358

ცხოვრება ქალთან, რომელიც არ გიყვარს, გაცილებით კომფორტული, მშვიდი და მარტივია, ვიდრე იმასთან ცხოვრება, რომელთანაც ცისარტყელას ფერებში ანათებ.

 

საყვარელი ქალის კაპრიზები ნაკლებად გადარდებს 

 

თუ მას ალუბლის წვენი მოუნდება ღამით, მშვიდად მიდიხარ სამზარეულოში და უსხამ იმას, რაც მაცივარში გაქვს, ეს შეიძლება იყოს ყველანაირი სასმელი ალუბლის წვენის გარდა და ამ დროს სინდისის ქენჯნაც კი არ გაწუხებს.

შენ არ გრძნობ თავს დამნაშავედ, როცა მისი სამუშაო დღის ამბების მოსმენის ნაცვლად, ცალი ყურით ტელევიზორს უსმენ და მისკენ ზურგით ზიხარ.

მისი წყენა სულაც არ გადარდებს და ამის გამო მასთან პატიების თხოვნა ან შერიგების მცდელობაც არ გჭირდება, რადგან ამას თავად აკეთბს - შერიგებას ხომ ყოელთვის ის ცდილობს, ვისი გრძნობებიც უფრო ძლიერია? ეს კი შენს პოზიციებს კიდევ უფრო ამარტივებს ურთიერთობაში.

შენ არ გეშინია მისი დაკარგვის და არც დარდობ თქვენი საერთო მომავლის გამო, რაც ძალაუფლებას განიჭებს ქალზე, რადგან თავისუფლება იარაღია მის ხელში, რომელიც მამკაცების უმრავლესობას საკმაოდ აშინებს და დამჯერეს ხდის.

 

შენ არ ხარ იმედგაცრუებული

 

მისი წარუმატებლობა, შეცდომები, მოუხერხებლობა - ყველაფერი ეს ნაკლებად გაღელვებს. ეს მისი ცხოვრებაა და შენ საერთოდ არ გეხება. რა თქმა უნდა დახმარებას თუ გთხოვს, დაეხმარები კიდეც. მაგრამ თუ მესამეჯერ ჩაიჭრა გამოცდებზე, ამის გამო შენ ნამდვილად არ ინერვიულებ, რადგან სახლისა და შენთვის დასათმობად მეტი დრო ექნება.

 

შენ არ ეჭვიანობ 

 

თუ ვინმე ყურადღებას იჩენს მის მიმართ, შენ ცივად ადევნებ თვალს მის ქცევას და ცდი მის მორალურ მხარეს. ძალიან ცუდად წაუვა საქმე თუ ის ამ გამოცდას ვერ ან არადამაკმაყოფილებლად ჩააბარებს - ცივი გონებით «ეჭვიანობა» და ბრაზის მართვა - შეუდარებელი ხელოვნება და სიამოვნებაა კაცისთვის.
ასეთი ურთერთობა სხვა აარაფერია, თუ არა დასთან მეგობრობა ან პენსიონერისა და მეძავის ურთიერთბა.

თქვენ ერთად თავს კომფორტულად გრძნობთ, ყოველთვის გაქვთ სასაუბრო თემა, ნაკლებად კამათობთ. ხოლო როცა საქმე საწოლამდე მიდის, ყველაფერი ხდება მშვიდად, უწყინარად, თუმცა ცოტა უტილიტარულად და შემთხვევიდან-შემთხვევამდე. მაგრამ სიახლოვის «იშვიათობა» ასეთი ურთიერთობებისას ძალიან კომფორტულია. დიდი ვნება და ერთმანეთის სურვილი მაინც არ არსებობს და სექსისგანაც ფიზიკური «კაკიფის» შენ საკუთარი დოზის მიღების გარდა არაფერს ელი.

 

ასე შეიძლება წლების მანძლზე იცხოვრო 

 

მაგრამ ზოგჯერ ყელში გეჩხირება უაზრობისა და ჩიხში ყოფნის შეგრძნება.

 

ნუთი მთელი ცხოვრება ამის გამო გავიდა!? 

 

და როცა მას თვალებში ჩახედავ, გინდა მთელი ძალით იყვირო - შეჩერდი! რას აკეთებ? წადი, ნუ ხარჯავ საკუთარ ცხოვრებას ჩემზე! ეს ამად არ ღირს. მე არ ვარ ცუდი ადამიანი, მაგრამ ავი ვარ, მე შენი მტერი არ ვარ, მაგრამ უბრალოდ არ მიყვარხარ. მე შენი არ ვარ!..
მიუხედავად ამისა, მის თვალებში არც შიშია და არც საშინელების შეგრძნება, მას შენი ხმა არ ესმის, მას უბრალოდ სჯერა შენი, და შენც ჩუმად ხარ.

ცხოვრება ისეთ ქალთან, რომელიც არ გიყვარს კომფორტული და მშვიდია - «თუ მე გიყვარვარ, ჩემი ქოლგაც გიყვარდეს!».

 

 

0
9978

 მამაკაცები საუბრობენ გრძნობების გაქრობის ნამდვილ მიზეზებზე...

 

 • «ერთხელ მივხვდი, რომ ჩემი ცხოვრების ყველაზე საშინელი ნაწილი არის ის, როცა სახლში ვბრუნდები. მე ვერ ვიტანდი სახლთან მიახლოვების მომენტს, როცა ვხედავდი მის მანქანას და ვხვდებოდი, რომ ის უკვე სახლში იყო. მე უბრალოდ მარტო ყოფნა მინდოდა, რომ არავის შევეწუხებინე. მე უკვე აღარ მომწონდა მასთან ერთად ცხოვრება»

 

 • «მე მივხვდი, რომ აღარ ვიყავით ერთი გუნდი. ადრე ერთმანეთს მხარს ვუჭერდით სხვადასხვა სიტუაციებში. შემდეგ მე ვგრძნობდი, რომ თითქოს ვეჯიბრებოდი ან ვეწინააღმდეგებოდი მას. ვცდილობდი რამე კარგი გამეკეთებინა, რათა მისთვის დამემტკიცებინა, რომ ცდებოდა ჩემთან დაკავშირებით. ბოლოს მივხვდი, რომ დიდი ხანია ის ჩემ მხარეს აღარ იყო და ჩვენ ერთმანეთზე ცუდ გავლენას ვახდენდით».

 

 • «მე მივხვდი, რომ არასოდეს არ მინდოდა მასზე დაქორწინება. ჩვენ ერთად ვიყავით 3 წელი და დიდხანს ვფიქრობდი წინადადება როგორ გამეკეთებინა მისთვის, მაგრამ ვიცოდი, რომ ვერ გადავწყვეტდი ამას. ბოლოს და ბოლოს მე მივხვდი, ამ ყველაფერს იმის გამო ვწელავდი, რომ მასთან ერთად ვერ ვხედავდი საკუთარ თავს».

 

 • «ის მღალატობდა».

 

 • «მე გადავხედე ჩემ Google-კალენდარს: პარასკევი იყო და მივხვდი, რომ წინა კვირას ჩვენ ყოველ დღე სერიოზულად ვჩხუბობდით, მივხვდი, რომ არ მინდოდა დასვენების დღეები მქონოდა, რადგან მათი გატარება მომიწევდა მის გვერდით და წასვლის საშუალებაც არსად მექნებოდა. ეს იყო განგაშის ზარი».

 

 • «სამსახურში კოლეგებთან ერთად ვისხედით და ვსაუბრობდით ვინ რას გააკეთებდა ბევრი ფული რომ ჰქონოდა. ერთმა მამაკაცმა თქვა, რომ სამსხურს მიატოვებდა, იახტას იყიდიდა და მსოფლიოს გარშემო სამოგზაუროდ წავიდოდა თავის შეყვარებულ გოგოსთან ერთად. მე კი მივხვდი, რომ ჩემ გოგოს მივატოვებდი და მარტო წავიდოდი სამოგზუროდ».

 

 • «როცა ჩემი შეყვარებული გავიცანი, ის ძალიან დაკავებული იყო სწავლით და კარიერის მოწყობით. ამის მიუხედავად ჩვენ ძალიან დავახლოვდით და მე მას საშუალება მივეცი მიზნებისთვის მიეღწია. ის ძალიან გამაღიზიანებელი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ ეს დაძაბული გრაფიკის გამო მოსდიოდა და გაუვლიდა. მაგრამ სიტუაცია გრძელდებოდა დაუსრულებლად, და მე მივხვდი, რომ მას არასოდეს ექნებოდა დრო ჩემთვის».

 

 • «მან ახალი მეგობრები გაიჩინა და ახალი ლიტერატურის კითხვა დაიწყო, რამაც კარდინალურად შეცვალა მისი შეხედულებები ცხოვრებასა და ფასეულობებზე. ის ცდილობდა თავისი ახალი მიდგომა თავს მოეხვია ყველასთვის, რის გამოც ჩემი მეგობრები არ მნახულობდნენ, როცა ის ჩემთან ერთად იყო. ეს დიდი სტრესში მაგდებდა და სრულიად განსხვავებულ ატმოსფეროს ქმნიდა იმისგან, როგორშიც მე ის შევიყვარე».

 

 • «მან ყველაფრის გაკრიტიკება დაიწყო. ამის გამო მასთან რაიმეზე საუაბრიც კი შევწყვიტე, არაფერს აღარ ვუზიარებდი იმის გამო, რომ არ მომესმინა მისი კომენტარები. როცა სამსახურში დამაწინაურეს, მივხვდი, რომ ამის შესახებ ვერავის ვეტყოდი და ვერავისთან ერთად ვერ აღვნიშნავდი, რადგან ჩემი ცოლი აუცილებლად მოძებნიდა რაიმე გასაკრიტიკებელს. მაშინ მივხვდი, რომ მარტოც მშვენივრად ვიქნებოდი».

 

 • «მე მივხვდი, რომ მისი დაბადების დღე ჩვენ ცხოვრებაში ნამდვილი მოვლენაა, ჩემი დაბადების დღისთვის კი საერთოდ არაფერს ცდილობდა. ჩვენ დავდიოდით რესტორანში და ფულს მე ვიხდიდი. უცებ არ გადამიყვარდა, მაგრამ დავიწყე განქორწინების დაგეგმვა. ეს იმის სიმპტომი იყო, რომ ჩვენ ურთიერთობების ძირზე ვიყავით».

 

 

 

0
12096

ანუ როგორ უნდა გაიგოთ, რომ თქვენი ქმარი - ბავშვია...

 

ქორწინების პრობლემების უდიდეს ნაწილს შეადგენს ის, რომ მამაკაცი იქცევა ბავშვივით.  ძალიან ბევრ სიტუაციაში მამაკაცი იძლევა მიზეზს რომ ასე ვიფიქროთ.  

 

1. თქვენ ალაგებთ ჭურჭელს როცა სადილობს

 

თქვენ არამარტო მაშინ ალაგებთ ჭურჭელს, როცა ერთად სადილობთ, არამეტ ყოველთვის, როცა ის წაიხემსებს, ისაუზმებს და ა.შ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცოლი ხართ, ტრაპეზში მონაწილეობა არ მიგიღიათ, გვერდით იჯექით, მაგრამ ჭურჭელს მაინც თქვენ ალაგებთ. ზუსტად ისეა, როცა ბავშვს უმზადებთ, მერე აკვირდებით რას ჭამს და ბოლოს სუფრას ალაგებთ.

ზრდასრული მამაკაცი როცა შეჭამს, სუფრასაც თავად აალაგებს. აუცილებელი არ არის თქვენ აალაგოთ. სრულიად საკმარისია მან ჭურჭელი ნიჟარაში ჩაალაგოს. ამას მხოლოდ ერთი მოქმედების შესრულება სჭირდება. ასე იქცევა ზრდასრული მამაკაცი, რომელსაც ასწავლეს სხვისი შრომის დაფასება, ყურადღება, მითუმეტეს მაშინ, როცა ეს მეუღლეს ეხება.  

ბავშვი ამას არასოდეს არ გააკეთბს.

 

2. ის მოითხოვს, რომ მოემსახურონ

 

როცა ხელებს, ფეხსაცმელს ან ტანსაცმელს დაისვრის, მოდის და ითხოვს მიაწოდოთ ხელსახოცი, ნაჭერი, რაიმე გასაწმენდი საშუალება, არადა ამ დროს ყველაფერი ცხვირწინ დევს, შეუძლია თავად აიღოს, მაგრამ არა, თქვენ გავალებთ, რომ მოემსახუროთ.

ზრდასრული მამაკაცი თავად შეძლებს სიტუაციის მოგვარებას და თუ რამე დასჭირდება უბრალოდ გკითხავთ სად შეიძლება აიღოს საჭირო ნივთი ან რისი გამოყენება აჯობებს. ის, რომ მოსიყვარულე ცოლი ორივე შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მივა გასაგებია, მაგრამ პირვე შემთხვევაში თუ თქვენ დახმარებას გაუწევთ, მოიქცევით როგორც პატარა ბავშვის დედა, რომელიც ცდილობს თავად გაწმინდოს, დაბანოს ბავშვს დასვრილი ხელები, რადგან ფიქრობს, რომ მან შეიძლება თავი ვერ გაართვას - ამიტომ უმჯობესი და უფრო მარტივია თავად ჩაერიოს... დიაგნოზი ასეთ დროს არის ერთი - თქვენ ხართ პედოფილი ქალი, რომელიც ცხოვრობს და წევს ბავშთან!

 

3. ის არ გაძლევთ დაძინების საშუალებას

 

ჩაძინების ტკბილ მომენტში მას შეუძლია რაიმე ხმამაღლა თქვას და მოგიხმოთ რაიმე პრობლემის განხილვისთვის ან შეიძლება უბრალოდ საუბარი მოუნდეს... „ბავშვმა“ უცებ გადაწყვიტა შუაღამით იცელქოს. შეუძლია ჩართოს ტელევიზორი და დაიწყოს ფილმის ყურება. ამ დროს მას სულაც არ აღელვებს, რომ თქვენ იძინებთ - ის ამაზე უბრალოდ არც კი ფიქრობს. ის ფიქრობს მხოლოდ საკუთარ თავზე, არ ეძინება და რაიმე გასართობი სჭირდება.

ზრდასრულ ადამიანს ესმის, რომ საუბარი, ტელევიზორის ხმამაღლა ჩართვა ან სხვა ტიპის შემაწუხებელი ქმედებები მაშინ, როცა ოთახში სხვა ადამიანიც იმყოფება, თან იძინებს - უბრალოდ მიუღებელი საქციელია. ზრდასრულმა ადამიანმა იცის, რომ თუ ასეთი რამის გაკეთება უნდა, აუცილებლად უნდა ჰკითხოს მის გვერდით მყოფს. ის, რომ მშვიდი და სწორი ძილი, განსაკუთრებით კი ჩაძინების მომენტი მნიშვნელოვანია ჯანმრთლი ორგანიზმისთვის - მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანს ესმის. უძილობაზე ათასობით ნაშრომია დაწერილი, ხოლო ქალებში განვითარებული უძილობა - საერთოდ ცალკე თემაა. მაგრამ რად გინდა, „ბავშვმა“ ეს არ იცის, ის ხომ მომენტალურად იძინებს? დაიღალება და უცებ დაეძინება. ამიტომ არის, რომ შუაღამით შეუძლია წამოიყვიროს თუ რამე შეაწუხებს, ან უბრალოდ თამაში დაიწყოს და იხმაუროს.

თუ თქვენი ქმარიც ასეი იქცევა „გილოცავთ“ - თქვენ პედოფილი ხართ.

 

4. ის პასუხს არ აგებს საკუთარ სიტყვებზე

 

ყველაზე დიდი საშინელებაა, როცა საქმე ეხება დაპირების შესრულებას, უფრო სწორად - შეუსრულებლობას. «ეს როგორ?! შენ ხომ დამპირდი!!!» - ამ შემთხვევაში საქმე არ ეხება ბეწვის ქურთუკის ყიდვას. ქურთუკები, საყიდლები, ფულის ხარჯვა - ეს სწორედაც რომ ყველაზე მარტივია, რისი შესრულებაც შეიძლება, რა თქმა უნდა როცა ფული გაქვს. ამ შემთხვევაში საუბარია სხვა დაპირებაზე, მორალურზრ. დაპირებას გარკვეული ქცევის სფეროდან. მაგალითად კომპლიმენტების და ქალის სმენისთვის სასიამოვნო სიტყვების თქმას, რაც რეალურად ბედნიერი ქორწინების საწინდარია.

ურთიერთობებზე დაწერილი მილიონობით ტექსტებში ვკითხულობთ, რომ ქმარს თბილად, ალერსიანად უნდა მოექცეს და ესაუბროს ქალი, იგივე ისმის ქალებისთვის განკუთვნილ პოპულარულ ფსიქოლოგიურ ლექციებზეც, რომლებსაც მორჩილად ისმენენ სასოწარკვეთილი ცოლები…
შესაძლოა ეს ყველაფერი მოქმედებს კიდეც, ოღონდ სავარაუდოდ მხოლოდ მაშინ, როცა ქალის გვერდით ზრდასრული მამაკაცია და არა ბავშვი, რადგან „ბავშვი“ მამაკაცისთვის სულერთია თქვენი შინაგანი და სულიერი სამყარო. ის ყოველ ჯერზე დაპირებას იძლევა, რომ ასე აღარასოდეს მოიქცევა, მაგრამ სიტყვები თითქოს ქარს მიაქვს, მისი ქცევა კი მეორდება დაუსრულებლად. რას იზამთ, ის ხომ „ბავშვია“…

თუ თქვენს გვერდით ზრდასრული მამაკაცია, ის ყოველთვის ეცდება პასუხი აგოს საკუთარ სიტყვებზე და დაპირებებზე, რადგან მას ესმის, რომ ერთხელ ნათქვამი რჩება სამუდამოდ. მამაკაცის სიტყვები ყოველთვის გულისხმობენ რაღაც ქმედებას. ამაზე დგას სამყარო. ამიტომაც არის ოჯახში მთავარი მამაკაცი. საკუთარ სიტყვებს მხოლოდ ბავშვი არ უფიქრდება.

 

5. ის პასუხისმგებლობას თქვენ გაკისრებთ

 

ნებისმიერი პრობლემის არსებობისას დამნაშავე თქვენ ხართ. სირიაში განვითარებულ მოვლენებშიც რაღაც ბრალეულობა გაქვსთ ალბათ... პასუხისმგებლობის აღების მომენტი მასთან არასოდეს არ დგება! არც პირდაპირ და არც ირიბად... სუფთა ბავშვური პოზცია - მაშინაც კი, როცა მან „ჩაისვარა“ თქვენ უნდა გაწმინდოთ, რადგან ამ შემთხვევაშიც თვლის, რომ თქვენი ბრალია ტუალეტში დროულად რომ არ შეიყვანეთ...

ნებისმიერი გადაწყვდეტილება: საყოფაცხოვრებო, საქმიანი, ინტიმური - იწელება იმის მოლოდინში, რომ „დედა“ ანუ თქვენ გადაწყვეტთ.  ეს მომენტი იკვეთება მე-2 პუნქტთან, თუმცა უფრო გლობალურია.

თუ თქვნი ქმარი ზრდასრული ადამიანია, ის შეეცდება წინასწარ გაიაზროს ნებისმიერი პრობლემა და დაინახოს თავისი როლი მის გადაჭრაში. რაღა თქმა უნდა, ეს როლი იქნება წამყვანი, ის ხომ მთავარია ოჯახში. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ჩართოს ქალი, ან საერთოდაც არ ჩართოს, რადგან თვლის, რომ რაც უფრო მეტად იღებს ქალი მამაკაცური პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობას, მით უფრო ნაკლებად რჩება ის მამაკაცად.

თუ თქვენს ქმარს არაფრის გადაწყვეტა არ შეუძლია თქვენს გარეშე და ამასთან მუდმივად გადანაშაულებთ, დარწმუნებული იყავით, რომ მასში მამაკაცობის არაფერი არ არის! თქვენ უბრალოდ „მარტოხელა დედა ხართ“, ქმრის ნაცვლად „ბავშვი“ გყავთ და ამასთან ერთად უამრავი პრობლემა გაქვთ... რაღა თქმა უნდა დამნაშავეც ყველაფერში თქვენ ხართ. აბა სხვა ვინ? თქვენ მასთან წევხართ, ის ხომ „პატარაა“...

 

6. ის არ გიფრთხილდებათ

 

მხოლოდ ბავშვი არ უფრთხილდება დედას. მას დედა რა თქმა უნდა უყვარს, მიჯაჭვულიც არის მასზე, მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია, მაგრამ არ შეუძლია პასუხიმსგებლობა აიღოს და მოუფრთხილდეს მის ჯანმრთელობას და ფსიქიკურ მდგომარეობას. ბავშვები უბრალოდ ამაზე არ ფიქრობენ. ისინი დედებზე რომ ზრუნავდნენ, იგივეს იგრძნობდნენ, რასაც ზრდასრულები გრძნობენ,  აღარ დასჭირდებოდათ სამყაროს შემეცნება, აღარ მიიღებდნენ აუცილებელ და ზოგჯერ რისკიან გამოცდილებას. სამყარო გაჩერდებოდა, პროგრესი არ იქნებოდა, ცივილიზაციაც კი დასრულდებოდა.

როცა ცოლი რაიმე ემოციურ სტრესს განიცდის, ან რაიმე მიზეზის გამო ისტერიკა აქვს, ზრდასრული მამაკაცი ამას შეამჩნევს და შეეცდება სიტუაცია არ გაამწვავოს, რადგან ცოლი მას სჭირდება ცოცხალი და ჯანმრთელი, მშვიდი და ბედნიერი. თუ თქვენი ქმარი არასოდეს გამოხატავს თანაგრძნობას და არ გრძნობს თქვენს სატკივარს, თქვენს სულიერ და ფსიქიკურ მდგომარეობას, და პირიქით, თავისი ქცევით უარეს მდგომარეობაში გაგდებთ, ხოლო თქვენ მასთან ერთად ცხოვრებას აგრძელებთ - თქვენ პედოფილი ხართ!

ნებისმიერმა ზრდასრულმა მამაკაცმა იცის, რომ ქალებს აქვთ ერთგვარი ინდულგენცია, ფიზიკური, ბუნებრივი იმაზე, რომ იყვირონ, ისტერიკა მოაწყონ, ჭურჭელი დალეწონ... იწივლა, იკივლა, იტირა, დაიღალა, დალია, დაიძინა. გაიღვიძა დასიებულმა, მაგრამ ჯანმრთელმა საწოლში და არა კუბოში. რადგან არსებობს ქალური ემოციური სფეროს გაგება. ჯერ ყველაფრის გადატანა ხდება ემოციურად, ხოლო შემდეგ - ტვინით.

სწორედ ამის გაგების უნარით განსხვავდება ზრდასრული მამაკაცი ბავშვისგან, მან იცის რა არის ქალური სტრესი, და რომ ყველას თავისებური ბრძოლის მეთოდი აქვს ამ პრობლემასთან. ბავშვს ამის გაგება ვერ ექნება და ვერც სწორად მოიქცევა ასეთ დროს. ის მოიქცევა უგუნურად, შემდეგი პრინციპით - „დედამ“ იყვირსო, მე კიდე უარესად მოვუშლი ნერვებს, თუ „დედა“ ყვირის, ის კიდევ უფრო ხმამაღლა იყვირებს.

 

რეზიუმე

 

თუ თქვენ ყველა პუნქტი დაგემთხვათ ცოლ-ქმრული პედოფილიის მგალითებიდან და დიდი ხანია ხვდებით, რომ თქვენი ქმარი „ბავშვია“ - მოქმედებისთვის ორი ვარიანტი გაქვთ: ითმინოთ ან აღარ მოითმინოთ.  პირველი ვარიანტი გასაგებია – თქვენ საკუთარ თავს განაწყობთ მოთმინებისკენ, რადგან ზოგჯერ მამაკაცი „ბავშვები“ ბიზნესში წარმატებულები არიან და შიმშილით სიკვდილი არ გემუქრებათ მასთან ერთად ცხოვრების პირობებში. მაგრამ მხოლოდ სიკვდილით არ კვდებიან - გაითვალისწინეთ ეს.

ამიტომ, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ მოითმინოთ, აირჩიეთ თქვენი ფოტო, რომელზეც ყველაზე კარგად გამოიყურებით და უკანა მხრიდან დააწერეთ, რომ საფლავის ქვაზე ის დაახატონ, ამით ნათესავებს საქმეს შეუმსუბუქებთ, მერე რომ არ ეძებონ თქვენი ნორმალური ფოტო... კარგს იზამთ ანდერძსაც თუ დაწერთ და სხვა საკითხებსაც მოაგვარებთ - მერე შეგიძლიათ „მშვიდად“ გააგრძელოთ მოთმენა.  

 

თუ გადაწყვიტეთ, რომ აღარ მოითმენთ - ორი ვარიანტი გაქვთ: განქორწინება, ან თანაცხოვრების გაგრძელება. როგორ უნდა იცხოვროთ ისევ ერთად? - უბრალოდ არ მოითმინოთ ეს ყველაფერი! არცერთი ბავშვური გამოხტომა არ გაატაროთ უყურადღბოდ და შენიშვნის გარეშე! ნუ მივარდებით ჭურჭელს ასალაგებლად! ნუ დაბანდთ დასვრილ ხელებს! ნუ გაუწმენდთ დასვრილ ფეხსაცმელებს! ნუ აიღებთ პასუხისმგებლობას მხოლოდ საკუთარ თავზე!

წადით ერთად ფსიქოლოგთან. აუხსენით მანამ, სანამ არ შეიგნებს! სანამ არ ისწავლის და მიეჩვევა სწორად მოქცევას!

თუ ამანაც არ უშველა, მაშინ იცოდეთ, რომ პრობლემა არის არა იმაში, რომ ის „ბავშვია“, არმედ იმაში, რომ მას უბრალოდ არ უყვარხართ!  

 

წარმატებებს გისურვებთ!

 

 

0
7101

წარმოგიდგენთ ფსიქოლოგების საუკეთსო რჩევებს იმის შესახებ, თუ როგორ მოიშოროთ არასასურველი თანამოსაუბრე ზრდილობიანად.

 

ადამიანის დამახასიათბელი თვისებაა ჭარბი ცნობისმოყვარეობა. ზოგჯერ ეს გადადის უტაქტობაში. ასეთ ადამიანებს არ ერიდებათ დასვან უხერხული შეკითხვები და შედარებით მორიდებული პიროვნებები ჩააყენონ უხერხულ მდგომარეობაში. ამ სტატიაში თავმოყრილია ფსიქოლოგების საუკეთესო რჩევები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოიცილოთ თავიდან არასასურველი თანამოსაუბრე უხეშობის გარეშე.

 

1. სარკის პრინციპი - შეკითხვაზე შეკითხვით პასუხი

 

შემხვედრი შეკითხვის დასმა — ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა თქვენს ცხოვრებაში შემოჭრის შესაჩერებლად. «რატომ გაინტერესებთ?», «რაში გჭირდებათ ასეთი დეტალების ცოდნა?», «ზედმეტი ინფორმაცია ხომ არ არის ერთი დღისთვის?» - არის შემთხვევები, როცა მეგობრების დედები ინტერესდებიან თქვენი პირადი ცხოვრებით და საქმიანობით. ასეთი ტიპის «პასუხები» მსგავს ადამიანებს უკარგავთ საუბრის გაგრძელების სურვილს და უკვე თავად ეცდებიან სხვა მიმართულებით წაიყვანონ თემა.

 

2. შეკითხვის ჩანაცვლების პრინციპი

 

ეს მექანიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ იწყებთ შეკითხვის დაზუსტებას და მის დასრულებას ისე ახდენთ, როგორც თავად გაწყობთ. თუმცა, უნდა გახსოვდეთ, რომ ასეთი ვარიანტი ყოველთვის არ მუშაობს. ზოგჯერ ჩაძიებას საზღვრები არ აქვს, განსაკუთრებით ახლობელი ადამიანების მხრიდან.

 

3. იუმორი

 

ეს ვარიანტი ყველაზე საზრიანებისთვის არის. კარგმა ხუმრობამ შეიძლება შეწყვიტოს ყველაზე დაჟინებული მოთხოვნაც კი. თუმცა, ფსიქოლოგები აღნიშნავენ, რომ ხუმრობის ფორმა შეკითხვის პირდაპირპროპორციული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა თუ თქვენ ვინმეს წყენინება არ გაქვთ გამიზნული.

 

4. ოკეანის პრინციპი

 

ეს მექანიზმი კარგად არის ცნობილი სტუდენტებისთვის. პროფესიონალურად «დაღვარეთ წყალი». ეს შეიძლება იყოს გასაუბრება პრესტიჟული თანამდებობის ვაკანსიაზე ან თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ შეკითხვა. ფსიქოლოგები ამ შემთხვევაში გვირჩევენ მივმართოთ «ხმამაღალ ნათქვამებს», ანუ უნდა იყოთ ხმამაღალი ფრაზების მთქმელი ადამიანი. თუმცა, საჭიროა თავი აარიდოთ კონკრეტიკას,  გახსოვდეთ, რომ უნდა თქვათ «მე ჩავდებ ძალისხმევას» და არა «მე გავაკეთებ».

 

5. საკითხის იგნორირება

 

ეს მეთოდი კარგად მუშაობს აგრესიის ან პროვოკაციის შემთხვევაში. მთავარია არ გახდეთ მანიპულაციის მსხვერპლი. სჯობს გაჩუმდეთ, ან მოკლე პასუხი გასცეთ, რაც გაცილებით უსაფრთხოა თქვენი რეპუტაციისათვის, ვიდრე კამათში შესვლა.

 

 

 

0
30346

გენეტიკა (ბერძ. genesis — წარმოშობა) - ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის წარმომავლობასა და ორგანიზმის ცვალებადობის კანონზომიერებებს.

 

1. ინტელექტი მამისგან არ გადაეცემა შვილს. ანუ, თუ თქვენ გენიოსი ხართ, თქვენი შვილი 100%-ით ვერ მიიღებს ამას მემკვიდრეობით.

 

2. იდიოტიზმი არ გადადის მამისგან შვილზე. თუ თქვენ სრული კრეტინი ხართ, თქვენი შვილი არ იქნება ისეთივე კრეტინი, როგორიც თქვენ (რაც ნამდვილად მოსალოცია).

 

3. ინტელექტი მამისგან მხოლოდ გოგოს გადაეცემა და ისიც სანახევროდ.

 

4. მამაკაცს ინტელექტის შთამომავლობით მიღება შეუძლია მხოლოდ დედისგან, რომელიც ამ უკანასკნელს მიღებული აქვს თავისი მამისგან.

 

5. გენიოსების ქალიშვილები არიან მამის ნიჭის ზუსტად ნახევრის მატარებლები, ხოლო მათი ვაჟიშვილები უკვე სრული გენიოსები იქნებიან. თუ მამა სულელია,  გოგოები ზუსტად სანახევროდ სულელები იქნებიან, მამებთან შედარებით.

 

6. სწორედ ამიტომ თითქმის არ არსებობენ სრულად გენიოსი და სრულად იდიოტი ქალები. სამაგიეროდ გენიოსი და სულელი მამაკაცები ძალიან ბევრია. სწორედ მათგან მოდიან წარუმატებელი და ლოთი ადამიანები, მარტოხელა დედები, ასევე ნობელის ლაურეატები (თითქმის ყველა მამაკაცი).

 

დასკვნები მამაკაცებისთვის:

 

1. იმისთვის, რომ განსაზღვროთ თქვენი ვაჟის გონებრივი შესაძლებლობები, დააკვირდით თქვენი ცოლის მამას (თუ ის აკადემიკოსია, თქვენი შვილიც ჭკვიანი ქინება).

 

2. თქვენი ქალიშვილი მიიღებს თქვენი გონებრივი შესაძლებლობების ზუსტად ნახევარს. ინტელექტით ის თქვენთან უფრო ახლოს იქნება. მისი ვაჟი კი მიიღებს თქვენს გონებრივ  შესაძლებლობებს სრულად. თუ გონიერი შთამომავლობა გინდათ — ინატრეთ ქალიშვილის გაჩენა.

 

3. თქვენი გონებრივი შესაძლებლობები გადმოცემული გაქვთ დედისგან, და ბაბუისგან - დედის მამისგან.

 

დასკვნები ქალებისთვის:

 

1. თქვენი ვაჟი გონებით თქვენი მამის ასლია, და ტყუილად ნუ დაიწყებთ მის ლანძღვას “შენ უნიჭო ხარ, შენ უტვინო ხარ” — ეს მთლად სწორი არ იქნება.

 

2. თქვენი ქალიშვილი აღზრდის მიხედვით თქვენ დაგემსგავსებათ, მაგრამ გონებრივი შესაძლებლობებით მამამისს. მათი ვაჟები კი თქვენი ქმრის ასლები იქნებიან გონებრივი შესაძლებლობებით.

 

 

0
12166

ამ ორ დამოკიდებულებას შორის უდიდესი სხვაობაა: როცა შენ უნდიხარ მამაკაცს და როცა გაფასებს

 

ზოგჯერ ჩვენ იმდენად შეპყრობილი ვართ მომენტით, როცა ვგრძნობთ რომ სასურველი ვართ, საკუთარი თავის დაფასება გვავიწყდება. ზოგჯერ უფლებას ვაძლევთ სხვებს არასწორად მოგვექცნენ - ეს იმიტომ ხდება, რომ ადამიანებს დროდადრო ყურადღების ცენტრში ყოფნა გვსიამოვნებს. თუმცა, ეს არის კმაყოფილების მომენტალური შეგრძნება და მეტი არაფერი.

 

ქალებს მოსწონთ, როცა მამაკაცი მასთან ფლირტს აბამს. მაშინაც კი, როცა მამაკაცის მხრიდან ყურადღება სუსტია, ქალებს თვითშეფასების კოეფიციენტი ეზრდებათ.

 

მაგრამ იცით თუ არა რეალურად რა განსხვავებაა იმ დამოკიდებულებებს შორის, როცა მამაკაცს უნდიხართ და როცა გაფასებთ?

 

ამ სტატიაში შევეცდებით განვმარტოთ ზემოთ ხსენებული დამოკიდებულებები და მკაფიო გავხადოთ სხვაობა მათ შორის.

 

დაფასება უფრო რთულია, ამას უფრო მეტი დრო სჭირდება. ამისათვის საჭიროა ადამიანის ფასეულობები და ისიც იცოდე, თუ რატომ აქვს ეს კონკრეტული ფასეულობები მას. დაფასებისთვის საჭიროა უფრო ღრმა საუბარი, საჭიროა გარკვეულწილად და გარკვეული დროის მანძილზე ზრუნავდე ადამიანზე, საჭიროა განიცდიდე მას.

 

იყო სასურველი და დაფასებული — ორი სხვადასხვა რამეა, თუმცა, მეორე ყოველთვის უნდა იყოს პრიორიტეტული.

 

თქვენ შეიძლება მოგწონდეთ იმით მიღებული წამიერი კმაყოფილება, რომ სასურველი ქალი ხართ, მაგრამ ეს არაფრად არ ღირს, თუ მამაკაცი არ გაფასებთ.

 

ნუ იქნებით მამაკაცთან მხოლოდ იმის გამო, რომ მას ტკბილი სიტყვების თქმა შეუძლია, რომლებიც ასე ძალიან მოგწონთ და რომლებიც სხვების თვალში თქვენთვის ნასროლი ტალახია და მეტი არაფერი.

 

ყველა ქალს უნდა, რომ მამაკაცებს მოწონდეთ — ეს ქალის ბუნებაა, თუმცა ასეთ დროს თავის დაკარგვა ადვილია. ქალი გვერდით წევს საკუთარ პრინციპებს ერთი ან ორი ღამის გამო და საკუთარ სხეულს თავისუფლებას ანიჭებს. ასეთ დროს ქალი მარტივად აბამს რომანს შემთხვევით გაცნობილ მამაკაცთან, მარტივად იღებს გადაწყვეტლებას, როცა ალკოჰოლით გაბრუებულია, მაგრამ განცდილი აღფრთოვანების შემდეგ, როცა გათენდება, საკუთარ თავს ეკითხება: «ეს რა ჯანდაბაა?!» — ქალი სამწუხაროდ მოგვიანებით აცნობიერებს რამდენად დაუფასებელია მამაკაცისგან. ის ბოლოს ხვდება, რომ მამაკაცს მასთან მხოლოდ ფიზიკური სიახლოვის სურვილი ჰქონდა და ამის მისაღწევად ყველაფერი გააკეთა.

 

ნუ ჩაუვარდებით მკლავებში ისეთ მამაკაცს, რომელიც არ გაფასებთ და უფრო მეტად იმაზე ფიქრობს, როგორ გაატაროს ღამე თქვენს საწოლში და არა იმაზე, რას გრძნობთ როცა არ გირეკავთ და არ გკითხულობთ.

 

არასოდეს აიტანოთ ეს!

 

ნუ მისცემთ ასეთ მამაკაცს იმის საშუალებას, რომ თქვენგან საუკეთსო მიიღოს და დაგტოვოთ გამოყენებული და მიგდებული ადამიანის გრძნობით. დაიმახსოვრეთ - როცა მამაკაცი ქალს არ აფასებს, ეს ყოველთვის ასე ხდება. თქვენ გაგიჩნდებათ უამრავი შეკითხვა რა მოხდა? რა გააკეთეთ არასწორად, რომ მან თქვენთან დარჩენა არ ისურვა? - თუმცა, პასუხს ვერ იპოვით, რადგან მამაკაცისთვის ყოველთვის ადვილია ქალის მიტოვება, როცა მისდამი პატივისცემისა და დაფასების გრძნობა არ აქვს, ასეა სამწუხაროდ. ამიტომ, დაიმახსოვრეთ: პირველ რიგში თქვენ უნდა დააფასოთ საკუთარი თავი, რომ სხვებმაც დაგაფასონ!

 

შესაძლოა მოსწონდეთ მამაკაცს, მაგრამ მისი სიტყვები არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს თქვენთვის, სანამ მისგან დაფასებას და პატივისცემას არ იგრძნობთ, როცა თქვენს ცხოვრებაში ისეთ ადამიანს უშვებთ, ვინც არ გაფასებთ და პატივს არ გცემთ, ამით პირველ რიგში უპატივცემულობას ამჟღავნებთ საკუთარი თავის მიმართ. თქვენ არასოდეს არ უნდა მისცეთ უფლება მამაკაცს, რომ გამოგიყენოთ, რადგან თუ ამას ერთხელ დაუშვებთ, მისი მხრიდან თქვენი გამოყენების მცდელობა ყოველთვის განმეორდება.

 

ისწავლეთ საკუთარი თავის სიყვარული და დაფასება. ამის შემდეგ დაინახავთ რამდენად ღირებული ადამიანი ხართ, კიდევ უფრო მეტი პატივისცემა გაგიჩნდებათ საკუთარი თავის მიმართ და სხვებისგანაც იგივეს მოითხოვთ.

 

თუ მამაკაცი არ გაფასებთ, მოიშორეთ ის თავიდან, რადგან მისი ყურადღება და ცარიელი სიტყვები არანაირად არ ღირს იმ ტანჯვად, რაც მისი მხრიდან გამოვლენილ უპატივცემულობას ახლავს თან.

 

 

0
11035

ყველაზე დიდი აღმოჩენა არის ის, რომ რაიმეს ან ვინმეს შეკავება მხოლოდ გაშვებით შეიძლება. აი ასეთი პარადოქსია.

 

მთავარია – ეს თავად გაიაზროთ და რეალურად გაუშვათ. მიეცით მოვლენებს თავისთავად განვითარების საშაუალება, ნუ ჩაერევით. მიეცით სხვებს იმის უფლება, რომ მოიქცენენ ისე, როგორც თავად სურთ - მიიღეთ ეს შინაგანად და დაეთანხმეთ. თავად კი გააგრძელეთ საკუთარი ცხოვრება.

 

კასტანედას აქვს ასეთი გამონათქვამი: “ნუ მიეჯაჭვები ნურაფერს და ნურავის ”. ზოგი ადამიანი თვლის, რომ მიჯაჭვულობა კარგია და მის გარეშე უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია ურთიერთობა. მაგრამ ცოტა თუ აცნობიერებს, რომ ხშირად მიჯაჭვულობა გადადის დამოკიდებულებაში, რაც საკუთარ თავს გაკარგვინებს. ეს ეხება დამოკიდებულებას ზოგადად: სიგარეტზე, ალკოჰოლზე, აზარტულ თამაშებზე და ა.შ. როცა ადამიანს ამ ყველაფრის გარეშე ცხოვრება ვეღარ წარმოუდგენია და კარგავს თავის რეალურ სახეს.

 

მიეცით ყველაფერს და ყველას თავისუფლად არსებობის უფლება, ხოლო საკუთარ თავს უთხარით, რომ ვინმეს ჯიბრზე ან „მერე რა“-ს გამო კი არა, უბრალოდ ამ რაღაცის ან ამ ვიღაცის გარეშე ნებისმიერ შემთხვევაში მშვენივრად იქნებით. 

 

მთავარია არ მიეჯაჭვოთ შედეგს. რადგან არავინ არის ვალდებული ყველაფერში დაგეთანხმოთ. რამდენად უადგილო, უაზრო და მიუღებელიც არ უნდა მოგეჩვენოთ სხვისი არჩევანი, გახსოვდეთ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი შეფასებაა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულებაა სხვების მიმართ, რომ მათ არ ჰქონდეთ საკუთარი აზრის გამოთქმის, არჩევანის გაკეთბის და გადაწყვეტილების მიღების უფლება. თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ ერთი მარტივი მოცემულობა - არასოდეს ვალდებული არ ხართ იყოთ იმ ადამიანთან ან ისეთ ვითარებაში, როგორიც არ მოგწონთ. თქვენ არ უნდა აიღოთ პასუხისმგებლობა სხვებისთვის აზრების და მოვალეობების შეცვლაზე, რამდენად მცდარი ან მიუღებელიც არ უნდა იყოს ეს გრძნობა.

 

ერთადერთი რისი გაკეთებაც თქვენ შეგიძლიათ, ეს არის საკუთარი ცხოვრების გაგრძელება, რაც ნამდვილად გევალებათ!

 

 

0
14516

ურთიერთობები ზოგჯერ იმდენად რთულია, ქალი ფიქრობს, რომ სჯობს მარტო იყოს. რომ სიყვარული არ ღირს იმ ტკივლის ფასად, რომელსაც ის გვაყენებს.

თუმცა იცით რა? - ტკივილს სიყვარული არ გვაყენებს, ტკივილს გვაყენებს არასწორი მამაკაცი.

 

ჩვენ, ქალებს კი გონის დაკარგვამდე შეგვიძლია შეყვარება.

ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვერ ვხსნით, კონკრეტულად რამ მიგვიზიდა მამაკაცში. ზოგჯერ ყოველგვარი დაგეგმვის გარეშე ჩვენ გვიყვარდება ერთი და იგივე ტიპის მამაკაცები, მხოლოდ იმიტომ, რომ მივიღოთ ერთი და იგივე შედეგი. თუმცა არჩევანი - მხოლოდ ჩვენზეა. ჩვენ გვჭირდება ისეთი გამოცდილება, რომ ვისწავლოთ, განვვითარდეთ, გავიზარდოთ და გავიგოთ რას ვიმსახურებთ. უბრალოდ მკვეთრად შეაფასეთ რისკები.

 

წარმოგიდგენთ რჩევებს, სადაც მოცემულია მამაკაცების 7 ტიპი, რომელთაგან უკანმოუხედავად უნდა გაიქცეთ:

 

1. მამაკაცი, რომელსაც გამოსწორება სჭირდება

 

თქვენ ხედავთ, რომ მამაკაცს აქვს პოტენციალი და იცით, რომ რაც მას სჭირდება ეს არის ცოტაოდენი სიყვარული და ზრუნვა თქვენგან იმისათვის, რომ ამ პოტენციალის რეალიზება მოახდინოს.

შეიძლება ის ვერ უმკლავდება საკუთარ საქმეს. შეიძლება ბევრს ეწევა ან სვამს, შეიძლება ამბიცია არ ჰყოფნის იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს რა უნდა ცხოვრებაში, შესაძლოა ის ზარმაცია. მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტულად რა მიზეზია, თქვენ გინდათ მის გვერდით ყოფნა, მასში ინვესტიციის ჩადება და მისგან იმის გაკეთება, რაც თქვენ გსურთ.  

მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ აქედან არაფერი არ გამოვა მანამ, სანამ თავად არ იქნება მზად. თუ ახლა ის არ არის ისეთი, როგორიც თქვენ გინდათ რომ იყოს, მაშინ გაუშვით და მოძებნეთ ისეთი მამაკაცი, რომელიც ედეალური იქნება თქვენთვის უკვე დღესვე და არა სავარაუდო მომავალში.

 

2. მამაკაცი, რომელსაც არ უყვარს გულახდილი საუბარი

 

ასეთ მამაკაცს არ შეუძლია საკუთარი გრძნობებისა და ემოციების გაზიარება.

ის გვიან ბრუნდება სახლში და აზრადაც არ მოსდის დაგირეკოთ გაფრთხილების მიზნით. დღების მანძილზე არ გწერთ და არ გირეკავთ. ის უბრალოდ არ ფიქრობს, რომ ურთიერთობა მნიშვნელოვანია. თუ ის რაიმე ზოგად საკითხებზე მაინც არ საუბრობს თქვენთან, შეგიძლიათ არც არასოდეს ელოდოთ მისგან გულახდილობას.

 

3. მექალთანე

 

დიახ, მას შეიძლება უყვარდეთ, თუმცა პარალელურად რამოდენიმე სხვაც უყვარს. თქვენთან სექსი ისევე მშვენივრად გამოსდიოდეს, როგორც დანარჩენებთან. თქვენ არასოდეს იქნებით მისი ერთად-ერთი ქალი, იმიტომ, რომ მას ასე ცხოვრება არ შეუძლია. მისთვის აუცილებელია მრავალფეროვნება, მონოგამური ურთიერთობა საიმისო არ არის.

 

4. მამაკაცი, რომელიც არ იცნობს საკუთარ თავს

 

ასეთი მამაკაცის შეყვარება ადვილია. ის ცოტა დაბნეულია და ამის გამო უცნაურ-იდუმალი. მას აინტერესებს თქვენი აზრი, რითაც მოქმედებს თქვენს ეგო-ზე. ის ამბობს, რომ უნდა ერთი რამ, ხოლო საქმე სხვას ამბობს.

დროთა განმავლობაში თქვენ დაიღლებით იმის გამოცნობით, თუ რა უნდა მას. სანამ თავად არ ჩამოყალიბდება, მანამ თქვენ ვერ შეძლებთ მის გაბედნიერებას.

 

5. მამაკაცი, რომელსაც უყვარს დევნა და არა ნადავლი

 

ასეთ მამაკაცს უყვარს ურთიერთობების დასაწყისი: ფლირტი, მაცდუნებელი შეტყობინებები, თაყვანისმცემლის როლში ყოფნა. მაგრამ როგორც კი ის თქვენს ყუარდღებას იპყრობს, საწოლამდე მიყავხართ და ყველაფერს იღებს თქვენგან - მაშინვე იწყბს დისტანციის დაცვას. ის აღარ პასუხობს ტექსტურ შეტყობინებებს და ზარებს, თქვენი შეხვედრებიც იშვიათობა ხდება. დევნა დასრულებულია, ასე რომ, მას თქვენთან აღარაფერი ესაქმება. თქვენ კი უკეთესს იმსახურებთ.

 

6. მამაკაცი, რომელიც მუდმივად იტანჯება

 

ასეთი მამაკაცი გულნატკენია წარსული სიყვარულით ან ბავშვური ტრამვით, ან რაიმე სხვა ცხოვრებისეული ტრაგედიით. მას თავი მსხვერპლად მიაჩნია და მუდმივად შეცოდებას ითხოვს - და მისი შეცოდებაც ძალიან მარტივია, რადგან ის ძალიან გულახდილი და უსუსური ჩანს... თქვენ გიზიდავთ მისი თანადგომის სურვილი, თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ის შეიძლება გახდეს თქვენი ემოციური ვაპირი და მთელი ენერგია გამოგაცალოთ. სჯობს მეგობრული ურთერთობა შეინარჩუნოთ მასთან და საშუალება მისცეთ თავად გაუმკლავდეს პრობლემებს. 

 

7. ნარცისი-მანიპულატორი

 

ასეთი მამაკაცი ყველაზე საშიშია. მან კარგად იცის, როგორ უნდა აცდუნოს ქალი და მას მუდმივად იმას ეუბნება, რისი მოსმენაც სურს.

მიუხედავად ყველა საგანგაშო ნიშნებისა, ქალები ასეთი მამაკაცისკენ მიფრინავენ ისე, როგორც პეპლები ცეცხლის ალისკენ. შესაძლოა მას უყვარდეთ კიდეც, მაგრამ საკუთარი თავი უფრო მეტად უყვარს. მას არ აქვს საკმარისი თანაგრძნობა სხვა ადამიანების მიმართ და თუ თქვენ მასში ეჭვს შიტანთ, გაიძულებთ იფიქროთ, რომ ისტერიკი, ეჭვიანი და პარანოიკი ადამიანი ხართ.

უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღება, ამოიცანით ასეთი მამაკაცები და როგორ ძლიერადაც არ უნდა გიყვარდეთ, გაიქეცით მათგან რაც შეიძლება შორს.

 

 

 

0
11825

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელმაც სიგიჟემდე სიყვარული იცის.

 

შენ ღირსი ხარ იყო საყვარელი ქალი, უბრალოდ იმიტომ, რომ ამ მშვენიერ პლანეტაზე დაიბადე.

 

და არა მარტო ამის გამო.

 

შენ ღირსი ხარ იყო უსასრულოდ საყავარელი ქალი.

 

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელიც ისე გიყურებს, თითქოს მსოფლიოს მერვე საოცრება იყო. თითქოს ჯადოქრობა და ზღაპარია, როცა შენ მის გვერდით ხარ.

 

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელსაც უყვარს შენთან ერთად პაემანზე სიარული, მყუდრო გარემოში ბუხართან ყოფნა, გაუხდელად, როცა ერთმანეთს უკავშირდებით არამარტო სხეულით, არამედ სულიერადაც, და როცა იმ ღამით მთავარია თქვენი გულახდილი საუბრები.

 

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელსაც უნდა შენი შიშის, შფოთის და ეჭვების გაგება, რის გამოც კიდევ მეტად უნდა რომ უყვარდე.

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელსაც უყვარხარ უსასრულოდ იმის გამო, როგორიც ხარ.

 

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელსაც დილით ადრე უყვარხარ, როცა ნახევრადგახელილი თვალები გაქვს, თმა კი გაურკვევლად აჩეჩილი. მამაკაცის, რომელსაც უყვარხარ დილის ყავამდე, ყავის დალევისას და ამის შემდეგაც — და მნიშვნელობა არ აქვს მოგწონს იმ დღეს საკუთარი თავი თუ არა.

 

შენ ღირსი ხარ იყო ისეთი მამაკაცის საყვარელი ქალი, რომელიც თავს გადებს მკერდზე და ნეტარებას განიცდის. მამაკაცის, რომელიც გაღმერთებს.

ისეთ დროს, როცა მისი სიყვარული არარეალურად გეჩვენება, ის გახსენებს, რომ შენ ამას ნამდვილად იმსახურებ. 

 

რადგან მას არ შეუძლია რომ არ უყვარდე. რადგან ეს მარტივია. ეს ხომ შენ ხარ.

აირჩიე ისეთი მამაკაცი, რომელიც ყოველთვის შენს გვერდით იქნება, ყოველგვარი «მაშინაც კი»-ს გარეშე. შენს გვერდით იქნება, როცა მოიწყენ, როცა შენ მშობლებს არ მოეწონებათ... შენს გვერდით იქნება 10 კგ-ით როცა მოიმატებ, როცა სამსახურს დაკარგავ, როცა დეპრესია გექნება, როცა მასზე გაბრაზდები.


აირჩიე მამაკაცი, რომელიც ყოველთვის შენ გვერდით იქნება - ჭირსა და ლხინში.

აირჩიე მამაკაცი, რომელიც მოგისმენს როგორ ჩაიარა შენმა დღემ და ეცოდინება როგორ დაგავიწყოს რთული დღე.

 

აირჩიეთ მამაკაცი, რომელსაც ესმის, რომ სიყვარული ვლინდება წვრილმანებში.

მამაკაცი, რომელიც რეცხავს ჭურჭელს არა იმიტომ, რომ ეს მისი მოვალეობაა, არამედ იმიტომ, რომ ეს სიყვარულის გამოვლინებაა მისი მხრიდან. მამაკაცი, რომელიც ყურადღებას აქცევს შენს ავტომობილს იმის გამო, რომ იცის როგორ არ გიყვარს ამის გაკეთება შენ. მამაკაცი, რომელიც პატარა სასიყვარულო ჩანაწერს აკეთბს თქვენს ბლოკნოტში და ამას არა იმის გამო, რომ წმ. ვალენტინის დღეა, უბრალოდ იმიტომ, რომ ერთი ჩვეულებრივი დღეა.

 

აირჩიე მამაკაცი, რომელიც რთულ პერიოდში თვალებში შემოგხედავს და გეტყვის: «ჩვენ ამას გავუმკლავდებით, შენ სანერვიულო არაფერი გაქვს».

აირჩიე მამაკაცი, რომელსაც იმდენად უსაზღვროდ უყვარხარ, რომ ეს კი არ გბოჭავს, პირიქით - გათავისუფლებს. მამაკაცი, რომლის სიყვარულიც შთაგაგონებს და არ გზღუდავს.  

 

ასეთი მამაკაცი მთელ სამყაროს გახსნის შენს წინაშე და შენც ზუსტად იგივეს გააკეთებ მისთვის.

 

 

0
9142

"პირველი ნაბიჯის" განვითარების პედიატრი - ნეონატოლოგი ირმა გოცირიძე გირჩევთ:

 

ხშირად ჩვენი პატარების მოქმედება და ხასიათი იცვლება კბილების ამოსვლის, ალერგიის გამწვავების, კუჭ-ნაწლავის პრობლემების, ინფექციების, რაქიტის ნიშნების გამოვლენის, ვაქცინის რეაქციის ან სხვა გარე ფაქტორების ზეგავლენით. მთავარია არ დავტოვოთ უყურადღებოდ ზოგიერთი სიმპტომი, განსაკუთრებით თუ ამ დროს ბავშვის შეცვლილი ხასიათი და ქცევა 3-4 კვირაზე მეტ ხანს გრძელდება. მაინც რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და როდის მივმართოთ პედიატრს?

 

 

 

 

1. უმიზეზო ტირილი და მოუსვენრობა

2 .შიშები, ბანაობის და წყლის პროცედურების შეძულება

3 .გაღიზიანება და ტირილი დაკავშირებული მკვეთრ სუნებთან

4 .უცხო პირების დანახვაზე ძლიერი რეაქცია,  ისტერიკა,  რომელიც უმიზეზოდ იწყება და თავისით წყდება, ზოგ შემთხვევაში თავად ვერ ახერხებს ბავშვი დამშვიდებას.

5. ხელში აყვანისას ბავშვი  იჭიმება ან ირკალება, განიცდის დისკომფორტს. 

 

- ნაკლებად აქტიური და უმოძრაოა

- არ ტირის ან ნაკლებს ტირის

- ინტერესს  არ იჩენს გარშემომყოფების მიმართ

- ძუძუს ან ბოთლიდან ჭამის დროს არ ამყარებს თვალი-თვალთან კონტაქტს დედასთან. 

- არ ითხოვს საკვებს (ძუძუს ) დროულად.

- იღვიძებს , მაგრამ არ ტირის ჭამისთვის

- ახლობლების მიახლოებისას არ აქვს  „გამოცოცხლების“  რეაქცია

- იგნორირებას უკეთებს  მშობლის მოფერებას არ რეაგირებს ხმაურზე და/ან სინათლეზე.

 

 

 

- ზოგჯერ  მშობელი გვიან  ამჩნევს შვილის  ტკივილის მაღალ ზღვარს, კერძოდ თუ პატარას ტკივილის შეგრძნება არ აქვს, მაგ. როდესაც იგი დაეცემა და  მუხლს იტკენს, არ ტირის და არც იმჩნევს, მაგრამ ამავე დროს მან შეიძლება ყურებზე ხელი  აიფაროს  ოთახში ხმამაღალი საუბრის ან მუსიკის გამო. 

 

- ასევე თუ დედას აშინებს  ბავშვის სმენადობა, რადგან იგი ყოველთვის არ რეაგირებს ხმებზე,  არ რეაგირებს  სახელზე, არ იხედება იქეთ  საიდანაც ხმა მოდის, იწყებს განმეორებით (სტერეოტიპულ) მოქმედებებს.

 

 

ზოგჯერ  გამოხატულია  მოტორული განვითარების დაგვიანება ( გვიანი დაჯდომა, დადგომა, ბუქნი), სხეულის ტონუსი მკვეთრად დაქვეითებულია. 

- თავის ზომები გაზრდილია  ტანთან შედარებით.

- საუბარი იწყება ნორმის ფარგლებში და შემდეგ წყდება სრულიად ან ამბობს ერთეულ წყვეტილ სიტყვებს-ერთმანეთთან დაუკავშირებელს.

- იმეორებს ერთიდაიმავე სიტყვას, შეიძლება საერთოდ ვერ საუბრობს, იყენებს ჟესტებს.

- არის შემთხვევები როდესაც  პატარებს 1,5-2 წლიდან ეწყებათ  აკვიატებული მოქმედებანი

- მაგიდის ქვემოთ, ან კუთხეში,  ან სხვა ოთახში განმარტოებით ჯდომა უყვარდებათ, განცალკევებით  მოკალათება.

 

 

 

- ხელების დასვრაზე ძლიერი რეაქცია აქვთ

- ტირილის ხასიათი იცვლება და მონოტონურ-ისტერიულ  ხასიათს იღებს

- ზოგჯერ გამოხატულია გემოვნების გაუკუღმართება, თუ ბავშვი ერთი თვის განმავლობაში მაინც ეტანება უცნაურ საკვებს, როგორიცაა ქვიშა, ქაღალდი, ცარცი, პლასტმასი, რომელიც  უმეტესად დროებითი მოვლენაა (ანუ დაკავშირებულია სომატურ მდგომარეობასთან), თუმცა მაინც საყურადღებოა! 

 

 

- დროულად ჯობს ასევე  მივმართოთ ფსიქოლოგს, თუ ბავშვს სურვილი აქვს  რაიმე ავნოს სხვა ბავშვს, თავის თავს, მოზრდილს ან ცხოველს

- იწყებს ტანსაცმლის გარეშე სირბილს, ეწყება შიშები, რომელიც  უცნაური ხასიათისაა:  მაგ.  მას  შეიძლება ეშინოდეს უწყინარი ობიექტის, როგორიცაა ბურთი, მაგრამ არ ეშინოდეს  სიმაღლეზე ასვლის, ან გადმოვარდნის

 

 

- პრობლემები გამოწვეული კუჭ-ნაწლავის სისტემიდან

- ვითარდება ე.წ. დისპეფსია : მუცლის შებერილობა და ტკივილი,

- მადის დაკარგვა, ახირებული კვება, ან შიმშილის შეუგრძნებლობა

- მოგვიანებითი ღებინების რეფლექსი  - დაკავშირებული მყარ საკვებზე გადასვლასთან.

- ზოგჯერ უჭირს საკვების გადაყლაპვა

მოგვიანებით  ადგილი აქვს უკვე გაშავებულ კბილებს ან კბილების დაშლას

 

 

- აქვს განმარტოების სურვილი

- არ ითხოვს ხელში აყვანას, ურჩევნია მარტო ყოფნა

- არ უყვარს მოფერება- იწყებს ტირილს მიახლოვების დროს

- აღგზნებულია  და აწყნარებს მხოლოდ საწოლში დაბრუნება რასაც მყისიერად მისი  დამშვიდება და ძილი მოჰყვება. ან ზოგჯერ  ადგილი აქვს თვით სტიმულაციას (ტანის ქანაობა, ხტუნვა, ტრიალი) .

- შეიძლება გამოხატული იყოს ძილის დარღვევა, ჩაძინების სირთულე, ზერელე  და წყვეტილი ძილი, 

- თავზე რამე ნაჭრის  ან ქუდის ჩამოცმის სიყვარული.

 

 

ძვირფასო მშობლებო, მნიშვნელოვანია  გახსოვდეთ, თუ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან ბავშვს ერთ-ერთი ასეთი ნიშანი აქვს, ეს ჯერ კიდევ არაფერს არ ნიშნავს! ხოლო თუ თქვენ ხედავთ ორ ან მეტ გამოხატულ სიმპტომს, ფრთხილად დააკვირდით ბავშვს 3-4 კვირა, იურთიერთეთ მასთან ყველა სიტუაციაში. თუ სიმპტომები მატულობს და  4 კვირაზე მეტ ხანს გრძელდება, აუცილებლად მიმართეთ დახმარებისთვის  სპეციალისტს.

 

 

 

0
13767

ერთი ქალბატონის ძალიან ემოციური წერილი, რომლისთვისაც ნაცნობია ღალატის ორივე მხარე...

 

«არცერთ ქალს არ აქვს სხვის მამაკაცზე არანაირი უფლება, განსაკუთრებით ცოლიანზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის მოსწონს» - ასე იწყება ემოციური წერილი, რომელიც ქალებს გვაიძულებს დავფიქრდეთ ერთმანეთის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.

 

«მანამ, სანამ გადავალ საკუთარი პოზიციის განმარტებაზე, მინდა ვაღიარო: მე ვიწექი ცოლიან მამაკაცებთან. პირველად ეს მოხდა როცა პარიზში ვცხოვრობდი. ჩვენ ერთმანეთი ბარში გავიცანით და მერე ჩემთან წავედით. რამდენიმე საათის შემდეგ მან გამომიცხადა, რომ სახლში, ცოლთან უნდა წასულიყო. მე ვერ აგიღწერთ როგორი შოკირებული ვიყავი იმ მომენტში. მან ამიხსნა, რომ მათ ურთიერთობაში დროდადრო პარალელური კავშირები დასაშვები იყო. თუმცა ეს არ იყო დასაშვები ჩემთვის! რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბევრი ადამიანი მართლაც აპრაქტიკებს თავისუფალ ურთიერთობებს, მიუხედავად იმისა, რომ დაქორწინებულია - მე თავს საშინლად ვგრძნობდი.  როგორ შემეძლო სხვა ქალს ასე მოვქცეოდი? ამის გამო საკუთარ თავს რამდენიმე თვე ვადანაშაულებდი.

 

რამდენიმე ხსნის შემდეგ ასეთი სიტუაცია კიდევ განმეორდა. მე დავინახე ქუჩაში ცოლთან და შვილთან ერთად ხელჩაკიდებული მამაკაცი, რომელთანაც წუთიერი ინტრიგა მქონდა. მე შინაგანად ყველაფერი ამომიტრიალდა. სინდისის ქენჯნა მოსვენებას არ მაძლევდა. მე რა თქმა უნდა ვხვდებოდი, რომ არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, ვისთანაც ამ მამაკაცებმა საკუთარ ცოლებს უღალატეს, მე ვხვდებოდი, რომ ეს ჩემი ბრალი არ იყო, მაგრამ ამით ჩემი მდგომარეობა არ შემსუბუქებულა.

 

რამდენიმე წლის შემდეგ მე აღმოვჩნდი ღალატის სხვა მხარეს. მე ვიყავი ცოლი, ვისაც ქმარმა  28 წლით უმცროს გოგოსთან უღალატა. ის გოგო ჩვენ პარიზულ ბინაში გადასახლდა მაშინ, როცა მე აშშ-ში დავბრუნდი. ქმარს საქმეები უნდა მოეგვარებინა და ჩემთან ჩამოსულიყო რამდენიმე კვირით.  

 

საყვარელი არამარტო იწვა ჩემს ქმართან, არამედ შეუყვარდა ის. მას დიდი ხნის წინ შეყვარებია ჩემი ქმარი და მხოლოდ შესაძლებლობას ელოდა მასთან ახლო ურთიერთობის დასამყარებლად. გაინტერესებთ რით იმართლა იმ ქალმა თავი? - მარტივად განაცხადა, რომ მას ჩემი ქმარი უყვარდა და ეს აძლევდა მისი სიყვარულისთვის ბრძოლის უფლებას.

 

ამ გოგოს დაავიწყდა, რომ სამყარო სხვანაირად არის მოწყობილი. ჩვენ არ შეგვიძლია რაც გვსურს ყველაფრის კეთება მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ასე გვინდა! ფემინიზმი უსაფუძვლოდ არ ჩამოყალიბებულა. ჩვენ ჯერ კიდევ იმ დროში ვცხოვრობთ, როცა მამაკაცისა და ქალის უფლებები გათანაბრებული არ არის. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ, ქალებმა ერთმანეთს დავუჭიროთ მხარი, იმის ნაცვლად, რომ ერთმანეთი ჩავქოლოთ და წავართვათ ყველაზე ძვირფასი. ნუთუ ეს ასე რთულია - არ დაწვე იმ მამაკაცთან, რომელიც სხვას ეკუთვნის?

 

რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ მამაკაცის ბრალეულობას ვამსუბუქებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საყვარლებისთვის, რომლებიც გაცნობიერებულად წვანან ცოლიან მამაკაცებთან, არსებობს ცაკლე ადგილი ჯოჯოხეთში. ასეთი ქალები არიან ეგოისტები, რომლებიც სამყაროსთვის არაფერ კარგს არ აკეთებენ, ისინი მხოლოდ ტკივილს აყენებენ სხვებს მაშინ, როცა ყოველთვის აქვთ სხვა არჩევანი.

 

არ ვიცი ჯოჯოხეთის ის ადგილი გამოიყურება თუ არა ისე, როგორც დანტეს ნაწარმოებებშია, მაგრამ სასიამოვნო ნამდვილად არ იქნება და იქ მისვლამდე კარმაც აუცილებლად გადაგიხდით სამაგიეროს».

 

 

 

0
12604

კომუნიკაციის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა - ეს არის იმის შიში, რომ არ გამოიყურებოდე გაუგებრად, სულელად.

 

თქვენ რაღაცას გეუბნებიან და ეთანხმებით მხოლოდ იმის შიშით, რომ თუ გულახდილად იტყვით რომ არ გესმით - ზურგს შეგაქცევენ.

ასეთ დროს მოსაუბრე ცდება და საკუთარ ქცევაში თქვენგან შემდგომშიც ელის გაგებას. ანუ ის თქვენთან კი არ საუბრობს, არამედ იმ სახესთან, რომელიც თქვენ შექმენით, ე.ი. თქვენ უარყოფილი ხართ ყველა ვარიანტში - კომუნიკაციიდან საკუთარი თავი თავად ამოაგდეთ.

 

უარყოფის შიშს მანამდე აქვს მნიშვნელობა, სანამ თავად არ გჭირდებათ საკუთარი თავი, სანამ თქვენს ცხვორებაში აზრი ნაკლებია ან საერთოდ არ არის, მანამ, სანამ თავად არ დაიწყებთ პრობლემების მოგვარებას.

 

და უარყოფის შიში — ეს არის სწორედ იმ მეორე სახის დაკარგვის შიში, რომელიც თქვენს ნაცვლად ეთანხმება გაუგებარ საუბარს. ანუ, თქვენ უნდა უარყოთ ის, რადაგნ საერთოდ არაფერში არ გჭრდებათ.თუ თქვენ თავად წყვეტთ საკუთარ პრობლემებს, განსაზღვრავთ საკუთარ აზრებს და ჭირდებით საკუთარ თავს, არ არის არანაირი პრობლემა იმაში, რომ გულახდილად თქვათ: «არ მესმის», ან «ეს ჩემთვის უცხოა», ან «ამაზე საუბარი არ მსურს».

 

ამგვარი მიდგომით თქვენ მეორე მე- და თქვენს შორის ურთიერთობის ფორომატი შეიცვლებახოლო იმ ადამიანთან კავშირი დასრულდება, ვისიც არ გესმით. დიახ, ასე იქნება და ამაში ტრაგიკული არაფერია. თითოეულ თქვენგანს თავის გზა აქვს.  

 

როცა ცეკვის დროს წყვილი სულელურ ილეთებს აკეთბს, პრობლემა შეიძლება იყოს შემდეგი ოთხი რამ:

 

 • მათ არ იციან ცეკვა
 • მათ შორის არ არის კავშირი
 • პარტნიორი მამაკაცი ვერ უხნის
 • პარტნიორ ქალს არ ესმის

 

ცხოვრებაშიც ზუსტად ასეა.

 

 

0
10185

ყელა ქალისთვის დასაზეპირებელი წესები!

 

1. დაელოდეთ!

 

მომენტის სწორად შერჩევა! არ არის აუცილებელი პირდაპირ თათბირის დროს დარეკვა ან დაღლილს და მშიერს დაუწყოთ რაიმე საკითხზე სერიოზული საუბარი.

 

2. ესაუბრეთ პირდაპირ!

 

ამოიღეთ ხმარებიდან სიტყვები «შეგიძლია რომ...?», ან «დიდი ხანია არსად წავსულვართ..», ან «დიდხანს გვექნება ეს ნაგავი სახლში?»:
– ძვირფასო, გაიყოლე თან ნაგავი!
– გამიმასპინძლდი რამით ძვირფასო!
– გამიხსენი ძვირფასო ეს ქინა, ვერ ვხვსნი.

 

3. ესაუბრეთ გასაგებად!

 

არანაირი მინიშნება – ესაუბრეთ გასაგებად რა გინდათ და როდის! მისამათი, ზომა, ფერი, რაოდენობა, თარიღი, დრო და ა.შ. ყველა დეტალი! ნუ გექნებათ იმის იმედი, რომ მას თქვენი გაცნობის თარიღი ახსოვს ან პირველივე დღიდან დაიმახსოვრებს თქვენს დაბადების დღეს. მას საქმეც საკმარისი აქვს, ამიტომ შეახსენეთ ზოგჯერ მნიშნელოვანი თარიღები, ოღონდ ეს ბრაზით არ გააკეთოთ!

 

4. იყავით მხიარული!

 

ემოციურად, მორიდების გარეშე აჩვენეთ გულიდან წამოსული სუფთა გრძნობები! სიხარულს და აღფრთოვანებას ნუ დამალავთ. გულახდილად დაანახეთ თუ როგორ გაგახარებთ მისი მხრიდან გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი!

 

5. აპატიეთ!

 

აპატიეთ მაშინვე, თუ მას დაავიწყდა, ვერ შეძლო, დააიგნორა (თან არაერთხელ) თქვენი თხოვნა. თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ, რაც გევალებოდათ! გაუშვით, საშუალება მიეცით საყვედურების მოსმენის გარეშე გამოასწოროს შეცდომა! 

 

 

დამატებით:

თხოვნა უნდა იყოს ძლიერი და გულახდილი! ნუ თხოვთ ისეთ რამეს, რაც რეალურად არ გჭირდებათ. გჯეროდეთ საკუთარი მამაკაცის და ის ყველა ამოცანას თავს გაართმევს, ყველა პრობლემას გაუმკლავდება!

და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას ეს არ გამოსდის, ჩუმად, სიყვარულით და გაგებით მიუდექით ბოლომდე, არასოდეს არ წამოაძახოთ, რომ ის ზარმაცი და ცუდია.

 

მაგალითები:

 

მაგალითი 1:

 

– ძვირფასო, შენ რა თქმა უნდა გახსოვს, რომ ხვალ ჩემი დაბადების დღეა. მე მაგარი ფეხსაცმელი შევარჩიე, გავიზომე და გადავდე. ძალიან მიხდება! იმ ფეხსაცმელებში ძალიან სექსუალური ვიქნები შენთვის და ყველაზე ბედნიერი ქალი ამ სამყაროში (ამ დროს ხტუნაობთ, თვალებს აფახულებთ, შემოკრავთ ტაშს და გულახდილად აჩვენებთ თქვენ აღფრთოვანებას). ეს არის მისამართი, წამოღება შესაძლებელია ნებისმიერ დღეს 10:00-დან 21:00 სთ-მდე! ან შეგიძლია შენი გემოვნებით აარჩიო. მე ნებისმიერი საჩუქარი გამახარებს შენი მხრიდან! შენ საუკეთესო ხარ.

 

მაგალითი 2:

 

– საყვარელო, გამომიარე სამსახურში 8-ის შემდეგ. მისამართს შეტყობინებით გამოგიგზავნი. ძალიან-ძალიან-ძალიან მომენატრე... თუ ვერ მოახერხებ არაუშავს, ჩემით მოვალ.