5
გააზიარე

კახა ნადარაია

2
48
7406
5
48
რეკომენდაცია
2შეფასება
7406ნახვა
სამუშაო ადგილი
ექიმთან დაკავშირებაჩაწერა 24/7
ნომრის მოთხოვნა ჩაწერა 24/7

მადლობა, თქვენი მოთხოვნა წარმატებით გაიგზავნა ექიმთან.

მაკა ჯარიაშვილი
2021-03-19
ძალიან გულისხმიერი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
თიკო
2017-04-12
ჭკვიანი და გულისხმიერი კახა ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ექიმის შეფასება წარმატებით დასრულდა

თქვენი შეფასება გამოქვეყნდება ადმინისტრაციის გადამოწმების შემდეგ

გთხოვთ ასევე გააზიაროთ ექიმის პროფილი:

გააზიარე

სამუშო ადგილი: სამედიცინო ცენტრი „ლანცეტი“, კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

 

ექიმიკარდიოლოგი, მედიცინისდოქტორი, ასოცირებულიპროფესორი;

 

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი;

 

შინაგანი მედიცინის საერთაშორისო საზოგადოებისწევრი;

 

ევროპის ათეროსკლეროზის საზოგადოების წევრი;

 

საქართველოს საერთაშორისო კარდიომიოპათიების საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი;

 

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოების გამგეობის წევრი;

 

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი;

 

საქართველოს ათეროსკლეროზის ასოციაციის წევრი;

 

“ფაზისის” საერო-სამეცნიერო აკადემიის ნამდვილი წევრი.

 

 

განათლება/დიპლომისშემდგომიგანათლება/ ტრეინინგები

 

1984-1990 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. მიენიჭა ექიმის კვალიფიკაცია;

 

1990-1991 ქ. თბილისი, მე-2 კლინიკური საავადმყოფო, ინტერნატურა თერაპიაში;

 

1991-1993 თერაპიის სამეცნიერო/კვლევითი ინსტიტუტი - კლინიკური ორდინატურა კარდიოლოგიაში.

 

1997 - გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენტრის სასწავლო კურსი – გრეიდის სამედიცინო სისტემის მიხედვით,  სერტიფიცირებულია;

 

2003 - საერთაშორისო ამერიკული ორგანიზაცია თამბაქოს კონტროლისათვის “Breathe Free” მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი - THE PLANT TO STOP SMOKING. Breathe -Free Training Program to conduct smoking cessation programs for smokers. სერთიფიცირებულია;

 

2006 - დღემდე მონაწილეობა და კრედიტები ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამაში (CME  continuing medical education - ESC), სერტიფიცირებულია;

2007 - ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები: AMERICAN UNIVERSITY FOR HUMANITIES, TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE. Having completed the studies and the requirements of the training in Management and the management skills. სერთიფიცირებულია;

 

2009 - WORLDWIDE CLINICAL TRIALS. GOOD CLINICAL PRACTICS (GCP). Completed training course “Good Clinical Practice for Investigators”. სერთიფიცირებულია;

 

2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის მიერ ორგანიზებული კურსი: ჯანდაცვის ადმინისტრირება და დაზღვევა. სერთიფიცირებულია;

 

სამუშაოგამოცდილება:

 

1993 – 2001 თერაპიის ეროვნული ცენტრი, გულის ქრონიკული იშემიური დაავადებებისა და კარდიომიოპათიების განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი;

 

2001 – 2009 თერაპიის ეროვნული ცენტრი, გულის ქრონიკული იშემიური დაავადებებისა და კარდიომიოპათიების განყოფილების უფროსი ორდინატორი – განყოფილების კლინიკური ნაწილის ხელმძღვანელი;

 

2001 – 2011 საქართველოში ჯანდაცვი სმსოფლიო  ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის (WHO/EURO) CINDI პროგრამისგანვითარებისჯგუფისწევრი;

 

2003 - 2008 თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი “თბილისის”  ასოცირებული პროფესორი, საგნის ხელმძღვანელი (I-II კურსი, შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა);

 

2007 – 2010 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პოსტდიპლომური განათლების რეზიდენტურა. ლოკალური ხელმძღვანელი;

 

2009 – 2012 აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრის გულის იშემიური დაავადების განყოფილების ხელმძღვანელი;

 

2011 – 2013 სამედიცინო ცენტრი ”იუნონა”, კარდიოლოგიური სტაციონარის ხელმძღვანელი;

 

2012 – დღემდე საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა, ასოცირებული პროფესორი;

 

2014 – დღემდე კარდიომიოპათიებისა და გულის უკმარისობის ცენტრის ხელმძღვანელი.

2015 - დღემდე სამედიცინო ცენტრი „ლანცეტი“, კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

 

პედაგოგიური აქტივობაუწყვეტისამედიცინოგანათლებისპროგრამებში:

 

2003 - 2004 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, კურსი პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის: „გულის იშემიური დაავადების პრევენცია პირველად ჯანდაცვაში“. თბილისი. ექსპერტი, ტრენერი, კურსის და სახელმძღვანელოს თანაავტორი;

 

2003 – 2004 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, კურსი ზოგადი პრაქტიკის ექიმების,  კარდიოლოგებისა დ აპირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის: ”გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების  რისკ-ფაქტორების მოდიფიცირების სამეცნიერო საფუძვლები”. თბილისი. კურსის თანაავტორიდატრენერი;

 

2004 – 2005 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა, კურსი ზოგადი პრაქტიკის ექიმების, კარდიოლოგების, პედიატრების და პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისათვის: ”კარდიომიოპათიების დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციის   თანამედროვეასპექტები”. თბილისი. ტრენერი.

 

პროექტებშიმონაწილეობა:

 

2001 - 2002 საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოების პროექტი “ძირითადი შინაგანი დაავადებების მართვის სტანდარტები”. მკვლევარი, მონოგრაფიის ავტორი;

 

2001 – 2011 საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო  ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის (WHO/EURO) CINDI პროგრამის განვითარების ჯგუფის წევრი;

 

2002-2003 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ჯანმოსევროპის რეგიონალური ოფისის WHO/EURO -ს შორის BCA -ს ფარგლებში CINDI -ს პროგრამის განვითარების საქართველოს ჯგუფის მიერ განხორციელებული პროექტი: ”საქართველოში არაინფექციურ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის პოლიტიკის შეფასება”. ექსპერტი;

2004 - ჯანმოსევროპის რეგიონალური ოფისის (WHO/EURO) CINDI-ისპროგრამის განვითარების საქართველოს ჯგუფის პროექტი: „ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ქცევის მონიტორინგი CINDI - საქართველოს სადემონსტრაციო არეში, მკვლევარი“;

 

2007 – 2010 დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობის პრომოციის ევროპული ქსელის (EUROPREV) პროექტი: EUROPREVIEW PATIENT STUDY - Attitudes to preventive services and to lifestyle: The views of patients. საქართველოს წამყვანი მკვლევარი (Principal Investigator);

 

2006 – 2011მონაწილეობა საერთაშორისო მულტიცენტრულ რანდომიზებულ კვლევაში ”ANTERA”. მკვლევარი.

 

სამეცნიეროხარისხიდაპუბლიკაციები:

 

2006 - მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „დილატაციური კარდიომიოპათიის კლინიკური გამოვლენისა და პროგნოზის შეფასება მკურნალობის თანამედროვე ასპექტების გათვალისწინებით“;

 

2006 - შეეფარდა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

 

გამოქვეყნებულია 6 მონოგრაფია, სახელმძღვანელო და მეთოდური რეკომენდაცია.

50 - ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და პუბლიკაცია ქართულ და უცხოურ სამედიცინო ჟურნალებში, მათი დიდი ნაწილი მოხსენებულია საერთაშორისოკ ონგრესებსა და სიმპოზიუმებზე;

ამ ექიმზე კითხვები ჯერ არ არის დამატებული

დაუსვი კითხვა ექიმს

ინფორმაცია არ არის დამატებული
მსგავსი ექიმები
მარიამი ხუციშვილი
ანზორ მელია
რუსუდან ზაბახიძე
თათა ნიჟარაძე
ეკა ჯაბუა
მაგდა ბოკერია
გელა აბჟანდაძე
ჯაბა წივილაშვილი
ხათუნა ბერინაშვილი
ნათია ახალაძე
ლევან ყურაშვილი
მალხაზ გაბისონია
უფასო ზარი

გსურთ გადმოგირეკოთ?

ფორმატი: 599181192

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.