ისმეთ დინდარი

ნაირა
2016-02-24
ძალიან დიდი ბედნიერებაა ასეთი დონის ექიმთან მკურნალობა ბათუმში რომაა შესაძლებელი. მადლობა, ბატონო ისმეთ, თქვენ მე სიცოცხლე მაჩუქეთ.
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

სახელი - ისმეთ

გვარი - დინდარ 

 

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი 20.02. 1956 

სქესი - მამრობითი 

მოქალაქეობა - თურქეთი 

იურიდიული მისამართი აკარკენტ, C-113 28, ბეიჰოჩ, 

ფაქტიური მისამართი ფეიზულანის ქ. # 39 მალთეფე, სტამბული, თურქეთი.

მობილური (+905) 322414266 

ქალაქის ინდექსი 34(ISTANBUL) 

ელექტრონული ფოსტა ismetdindar@hotmail.com 

 

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: კარდიოლოგია (ინტერვენციული კარდიოლოგია)

სტატუსი

საგანმანათლებლო დაწესებულება - KOLAN INTERNATIONAL HOSPITAL

დასაქმების ადგილი - კოლან-ის საერთაშორისო ჰოსპიტალი, სასწავლო უნივერსიტეტი, „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ სრული პროფესორი კლინიკური თერაპიის მიმარულებით

 

განათლება აკადემიური ხარისხი და სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

უსდ (დაამთავრა) ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი

სწავლების საფეხური - ერთსაფეხურიანი 6 წლიანი

დიპლომის ნომერი - E № 00331

გაცემის თარიღი - 05.10.1979

კვალიფიკაცია - ექიმი

მიმართულება(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - ჯანდაცვა

დარგი/კვალიფიკაცია(კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - თერაპია, კარდიოლოგია

 

აკადემიური ხარისხი

 

აკადემიური ხარისხი - მედიცინის დოქტორი

მოპოვების თარიღი - 1.10.1993

თემის სახელწოდება

მიმართულება (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - ჯანდაცვა

დარგი/სპეციალობა (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - კარდიოლოგია/კარდიოქირურგია

 

სადოქტორო ხარისხი (PHD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - ათათურქის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი

თარიღი - 15.09.1993

მიმართულება (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - ექიმი-კარდიოლოგი

დარგი/სპეციალობა (კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიხედვით) - ჯანდაცვა

სპეციალიზაცია - კარდიოლოგია-კარდიოქირურგია

 

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი)

სამუშაო ადგილი

1. მიმდინარე კოლანის საერთაშორისო ჰოსპიტალი „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“

2. 2013-2014 MEDICAL PARK HOSPITAL

3. 2012-2013 MEDICINA GROUP HOSPITAL

4. 2011-2012 UNIVERSITY GROUP HOSPITAL

5. 2007-2011 MEDICAL PARK HOSPITAL

6. 2003-2007 CARDIOLOGIC CLINIC

7. 16.11.2001 -30.08.2003 მალთეფეს უნივერსიტეტი, თურქეთის რესპუბლიკა -პროფესორი,

სამედიცინო ფაკულტეტის წევრი.

 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები

1.O.Basharan, O. Selmoglu, H.Dindar, etc., “Short-term clinical and hemodynamic results of Sorin Soprano and Sorin More bioprosthesis valves”. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2008. p. 1-5.

 2. C.Shengul, A. Sunbul, I.Dindar “Left ventricular microfistulization: A rare cause of ischemia in apatient with normal coronary arteries”. Dicle medical journal. Case report. 2012. Vol.39. #2. P 299-301.

 3. C.Shengul, T.Erdogan, I.Dindar”Very late bare stent thrombosis: The role of restenosis. Turkey.Case report for Cardiologist society. 2010; 38(4); 282-284.

 4. M.Degertekin, I.Dindar, etc ”Usefulness and simplified formula for calculation of valve area by proximal isovelocity surface area method in non-calcified mitral stenosis”. Turkey. Cardiologist society  journal.1997. P479-488.

 5. F.Turan, I.Dindar, etc “The repair of a coronary stenosis with an aneurysm by using coronary stent Graft (Jostest)”. TGKD Cilt 2.1998.  P87-90.

6. I.Dindar, etc “Effect of aortic valve replacement to  aortic functions in patients with chronic aortic regurgitation”. Archives of the Turkish Society of Cardiology.  April 2001. P 215-221. ISSN1016-5169.

7.I.Dindar, etc. “Coronary sinus lactate extraction and oxygen content in patirnys with angina pectoris and normal coronary arteries under atrial pacing.” The Turkish Journal of Cardiology. 1993. Volume 4. P 233 -240. ISSN 1301-5109.

8. I. Dindar, etc.”Restenosis after successful coronary angioplasty: Koshioglu experience” .The Koshiogly Heart Journal. 1993. Volume 1 Number 4. P 177-183.

9. I. Dindar, etc.”Premature coronary after disease in identical male twins” .Koshiogly Heart Journal. 1993. Volume 3. Number 1. 1999.  P 57-61.

10. I. Dindar, etc.”Normalization of coronary fractional flow reserve with successful intracoronary stent placement to a myocardial bridge”. Journal of Interventional Cardiology. Vol.17.#1. 2004. P 33-36.

11.N.Kurtoglu, A.Aksay, H.Dindar ”Usefulness of oral dipyridamole therapy for angiographic slow coronary artery flow. The American Journal of  Cardiology. Volume 87. March 15, 2001. P. 777-779.

12. I. Dindar, etc.”Interventricular  septal hudatid cyst” Kosuyoly Heard and Research Hospital. 81020. Echocardiography:  A Jrnl of CV Ultrasound &Allied tech. Vol.17. # 7. 2000.P 693-695

13. I. Dindar, etc.”The response of the myocardial metabolism to atrial pacing in patients with coronary slow flow”. International Journal of Cardiology. IJCA 4135, December, 2000.

14. I. Dindar, etc.”Left ventricular inflow normal or pseudonormal. A new echocardiographic method: diastolic changes of left atrial diameter. Echocardiography: A Jrnl of CV Ultrasound &Allied tech. 2010, Vol.17 # 7.P 563 -568.

15. I. Dindar, etc. ”Impairment of the left ventricular systolic and diastolic function in patients with non-alcohol fatty liver disease”. VIA Medica .Cardiology Journal.  2010, Vol. 17. # 5. P. 457-563. ISSN 1897-5593.

16. I. Dindar, etc.” Epicardial fat thickness is assotiated with non-dipper blood pressure pattern in Patients with essential hypertension. Informa Healthcare USA. ISSN 1064-1964 . January 2012.P. 1-6.

17. I. Dindar, etc. ”Emergency surgical revascularization for catheter-induced dissection of the left main coronary artery”. Turkish Journal of the thoracic and cardiovascular surgery.2010; 18(1); P. 55-57.

18. I. Dindar, etc.” Acute alcohol consumption is associated with increased internal electromechanical delay in healthy men” VIA Medica. Cardiology Journal. 2011. Vol.18 # X P.1-5.

18. I. Dindar, etc.” Echocardiographic epicardial fat thickness is associated with carotid intima-media thickness in patients with metabolic syndrome.” Echocardiography. 2011, Wiley Periodicals, Inc.P. 853-858.

19. I. Dindar, etc.” Telmisartan decreases atrial electromechanical delay in patients with newly diagnosed essential hypertension”. SciVerse ScienceDirect. Journal of electrocardiology. 2012. P. 123-128. www.jecgonline.com

20. I. Dindar, etc.”Assesment of atrial conduction time in patients with coronary artery ectasia.Taxas

Heart Institute at St Luke’ Episcopal hospital, Houston TX,77030. 2011. Valey Periodicals. P. 1-5.ccevik@sleh.com

21. . I. Dindar, etc.”Left atrial myxoma showing angiographic neovascularization.”  Original Image.Turkey. University of Dumlupmar.Kutahya.  2006. P. 299-300.

22. I. Dindar, etc.”A rare case : blood cyst of the mitral valve.” Original Image.Turkey. University of Dumlupmar.Kutahya.  2006. P.346-347.

23.I. Dindar, etc.”Modified TEI Index: a promising parameter in essential hypertension?” Echocardiography.   2005, Vo.22, # 4. Wiley Periodicals, ,Inc. P. 296-304.

 

სამეცნიერო კონფერენციები

ეროვნული კონფერენცია

1.კარდიოლოგთა კონგრესი, თურქეთი, - 25-29. 09.2014

2. კარდიოლოგთა კონფერენცია, - 20.08.2014

 

საერთაშორისო კონფერენცია

1.ESC კონგრესი 2013 ბარსელონა

 

მიღწევები

აქტივობის დასახელება
1. საქართველოს საპატიო მოქალაქე
2. საქართველოს საუკეთესო მედიცინის მუშაკის“ წოდება და საპატიო მედალი -23.12.2000
3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფი უნივერსიტეტის „საპატიო დოქტორის“ წოდება
(BSU# 006) -03.11.2001
4. საქართველოს კარდიოლოგთა ასოსციაციის საპატიო წევრი, 2006
5. „ღირსების ორდენით დაჯილდოვება (# 07973) მოწმობის # 04812) -19.02.2010
უცხო ენების ცოდნა

1. თურქული მშობლიური

2. ქართული კარგად

3. ინგლისური კარგად (70 ქულა)

 

კომპიუტერული უნარები

1. WORD - კარგად

2. EXCEL - კარგად

 

 

 

ინფორმაცია არ არის დამატებული
შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა