პაატა
2015-12-25
ბრწყინალე ექიმია.
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
ავთანდილი
2014-04-03
პროფესიონალი...
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
მარი
2013-12-16
ნამდვილი პროფესიონალია.
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
მაჩვენე მეტი

შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ექიმის შეფასება წარმატებით დასრულდა

თქვენი შეფასება გამოქვეყნდება ადმინისტრაციის გადამოწმების შემდეგ

გთხოვთ ასევე გააზიაროთ ექიმის პროფილი:

გააზიარე

 

მაია ჩხაიძე

პედიატრი

 

განათლება

 

   1975-1981წწ.

თბილისისახელმწიფოსამედიცინოინსტიტუტი, პედიატრიული

    ფაკულტეტი; დიპლომი EB#070249.

 

სამუშაოგამოცდილება:

 

სამედიცინოდირექტორი

2012 წლიდან დღემდე

”ბავშვთაახალიკლინიკა”

 

გადაუდებელისამსახურისუფროსი

2008-2012წწ.

„გ.ჟვანიასსახელობის პედიატრიულიკლინიკა“

 

მოწვეულიპედაგოგი

2011წლიდანდღემდე

ი.ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი

 

ექსპერტიბავშვთაგადაუდებელიმედიცინისდაბავშვთაკრიტიკულიმედიცინისდარგში/სასერთიფიკაციოგამოცდებისდარგობრივიკომისიისთავმჯდომარებავშვთაგადაუდებელმედიცინაში

2006 წლიდანდღემდე

საქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო

 

სარეზიდენტოპროგრამისდირექტორი და ავტორი

2014წ.

სარეზიდენტოპროგრამა “ბავშვთაგადაუდებელიმედიცინა”

 

ბავშვთადამოზარდთამედიცინისმიმართულებისასისტენტპროფესორი

2009-2012წწ.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,პედიატრიისდეპარტამენტი

 

 

 

 

პედაგოგი

2006-2016წწ.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისდიპლომისშემდგომისამედიცინოგანათლებისადაუწყვეტიპროფესიულიგანათლებისინსტიტუტი

 

პედიატრიისახალისარეზიდენტოპროგრამისადატესტ-კითხვარისშემქმნელექსპერტთაჯგუფისწევრი

2011წ. 

 

ექსპერტი

2006-2010წწ.

განათლებისსამინისტროსთანარსებულიაკრედიტაციისსამსახური

 

უპგ, უსგდასაზოგადოებასთანურთიერთობისსამსახურისხელმძღვანელი

2006-2008წწ.

თბილისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟვანიასსახელობისსაუნივერსიტეტოპედიატრიულიკლინიკა

 

ხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურისკოორდინატორი

2005-2006წწ.

საქართველოსსახელმწიფოსამედიცინოაკადემია

 

რეანიმაციისადაინტენსიურითერაპიისგანყოფილებისკონსულტანტი

2004-2007წწ.

ბავშვთაცენტრალურიკლინიკურისაავადმყოფო

 

ბავშვთაქირურგიისადაკრიტიკულიმედიცინისკათედრისასისტენტი

2003-2006წწ.

საქართველოსსახელმწიფოსამედიცინოაკადემია

 

რეანიმატოლოგი

1982-2004წწ.  

ბავშვთაცენტრალურიკლინიკურისაავადმყოფო,რეანიმაციისა

დაინტენსიურითერაპიისგანყოფილება

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციებ

 

2014 წ.

საქართველოსრესპირაციულისაზოგადოებისმეოთხესაერთაშორისოკონგრესი. მოხსენება “ სეზონურიგრიპიბავშვებში. მიმდინარეობა, მკურნალობადაპრევენცია.”

 

2013 წ.

ევროპისბავშვთაინფექციურიდაავადებებისსაზოგადოების 31-ეკონგრესი. პოსტერულიმოხსენება, მილანი, იტალია;

 

2011 წ.

პირველიგლობალურიკონგრესი “კონსენსუსიპედიატრიასადაბავშვთაჯანმრთელობაში”.   პოსტერულიმოხსენება, პარიზი, საფრანგეთი;

 

2010 წ.

ევროპის რესპირატორული ასოციაციის კონგრესი. (25 ევროპული უპგ კრედიტი). აბსტრაქტი Implementation of  Neonatal  Resuscitation  Program in Georgia, ესპანეთი, ბარსელონა;

 

2010 წ.

ქ. პროვო Brigham Young  University ,  2010 Global Family Health Conference , მომხსენებელი, იუტას შტატი, ა.შ.შ.

 

2009 წ.

უახლესი მიღწევები ნეონატოლოგიასა და პედიატრიაში. ბათუმი.მომხსენებელი.

 

2007 წ.

The Thechnical Enablers and Challenges of Biological Terrorism.. Tbilisi

 

2007 წ.

The Thechnical Enablers and Challenges of Biological Terrorism. Tbilisi

 

2007 წ.

Postgraduate Medical Education and Continious Professional  Development in Europe – Harmonization and Perspectives. Tbilisi

 

2007 წ.

Turkish Thoracic Society 10 th Annual Congress the recipient of the Golden Grant for the participation.Turkey.Antalia.

 

2007 წ.

მეცნიერულ-პრაქტიკული კავშირები მედიცინაში-რეალობა და პერსპექტივები. ისრაელ-საქართველოს 2-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.ისრაელი. თელ-ავივი

 

2006 წ.

პედიატრიისაქტუალურისაკითხები, თბილისი

 

2006 წ.

Curriculum Development, WFME Standarts and Evaluation, Tbilisi

 

2002 წ.

მუკოვისციდოზითდანივთიერებათაცვლისკონსტიტუციურიმოშლილობითდაავადებულთასამედიცინოდასოციალურიპრობლემები, თბილისი

 

 

 

სერთიფიკატები

 

2014 .

სახელმწიფოსერთიფიკატისპეციალობით “ბავშვთაგადაუდებელიმედიცინა”-# 070249.

 

2008

ამერიკისპედიატრიულიაკადემიისდაამერიკისგულისასოციაციისმიერმოწოდებულიპროგრამის  ”ახალშობილთარეანიმაციის”ტრენერისსაერთაშორისოსერთიფიკატი, ანკარა.

 

2006.  

პროგრამის ”კურიკულუმისჩამოყალიბებადაშეფასება სამედიცინოგანათლებისმსოფლიოფედერაციისსტანდარტებისმიხედვით”საერთაშორისოსერთიფიკატი.

 

2005

”გადაუდებელიდახმარებისკურსის” პროგრამისსაერთაშორისოინსტრუქტორისსერთიფიკატი, თბილისი

 

2005 .  

სახელმწიფოსერტიფიკატისპეციალობით ’’ პედიატრია’’. სერტიფიკატი

#001863.

 

2004 .  

ამერიკისპედიატრიულიაკადემიისდაამერიკისგულისასოციაციისმიერმოწოდებულიპროგრამის  ”ახალშობილთარეანიმაციის” ტრენერისსაერთაშორისოსერთიფიკატი, თბილისი

 

2001.   

სახელმწიფოსერტიფიკატისპეციალობით ~კრიტიკულიმედიცინადაინტენსიურითერაპია~. სერტიფიკატი #043446 I პ _10.

 

 

პუბლიკაციები

 

2014.

თარგმნაამერიკისგულისასოციაციისადაამერიკისპედიატრიულიაკადემიისსახელმძღვანელოს"ახალშობილთარეანიმაციის" მეექვსეგამოცემა;

 

2014.

თარგმნაამერიკისპედიატრიულიაკადემიისსახელმძღვანელო“დავეხმაროთბავშვებსსუნთქვაში”;

 

2009

თარგმნაამერიკისგულისასოციაციისადაამერიკისპედიატრიულიაკადემიისსახელმძღვანელოს"ახალშობილთარეანიმაციის" მეხუთეგამოცემა;

 

2006 წ.

გამოცემულიაქვსსახელმძღვანელოექიმებისათვის”ალგორითმებიპედიატრიაში”.

 

გამოქვეყნებულიაქვს38 სამეცნიერონაშრომი.

 

 

სამეცნიეროხარისხი

 

2006

მედიცინისაკადემიურიდოქტორისხარისხი

 

 

ასოციაციისწევრობა

 

2014.

საქართველოსკატასტროფისადაგადაუდებელიმედიცინისასოციაციისპრეზიდენტი.

2013.

"პედიატრთააკადემიის" გამგეობისთავმჯდომარე.

 

2013.

ევროპისპედიატრიულიინფექციურიდაავადებებისსაზოგადოებისწევრი.

 

2008.

ევრომეცნიერებისსაქართველოსეროვნულისექციისწევრი.

 

 

სასაუბრო ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

 

ამ ექიმზე კითხვები ჯერ არ არის დამატებული

დაუსვი კითხვა ექიმს

ინფორმაცია არ არის დამატებული
მსგავსი ექიმები
მარინა კობახიძე
ეკა როდონაია
ნინო გუმბერიძე
ქეთევან ფირცხალაიშვილი
გულიკო ჭყოიძე
გიული ფოფხაძე
მზეონა კაკულია
ლალი ნუცუბიძე
ნაზი კუნჭულია
ინა ასატუროვი
ჯაბა ყიფიანი
ლეილა ბადრიძე
უფასო ზარი

გსურთ გადმოგირეკოთ?

ფორმატი: 599181192

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.