ნონა
2017-02-07
უძლიერესი სპეციალისტი და ნერვოლოგი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ექიმის შეფასება წარმატებით დასრულდა

თქვენი შეფასება გამოქვეყნდება ადმინისტრაციის გადამოწმების შემდეგ

გთხოვთ ასევე გააზიაროთ ექიმის პროფილი:

გააზიარე

CV მაია ბერიძე

 

სახელი, გვარი:                      მაია ბერიძე 

დაბადების თარიღი:                 19.09.1963

ოჯახური მდგომარეობა:           დაქორწინებული, 2 შვილი

სამუშაო მისამართი:               თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, 

                                       გუდამაყარის 4, 0141, თბილისი

ტელეფონები:                      მობილური: +(995) 568 34 96 02;     

 

 ენები:                             ქართული –მშობლიური, რუსული და 

                                     ინგლისური-სრულყოფილად, გერმანული-

                                     საშუალოდ.     

განათლება:                       1984წ.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, დიპლომი 

                                     KV #146107;

1984-1986     კლინიკური ორდინატურა ნევროლოგიაში, ექიმთა დახელოვნების 

               სახელმწიფო   ინსტიტუტი, სერტიფიკატი # 387-13/1-1987

1991         უმაღლესი საკვალიფიკაციო კურსი ნევროლოგიაში, დიპლომი 

               # 1143-15/V-1991;

1995-1997  თბილისის სახელმწიფო უცხო ენების ინსტიტუტი, ინგლისური   

               დეპარტამენტი, სინქრონული თარგმანის უმაღლესი კურსები,      

               კვალიფიკაცია-თარჯიმან- რეფერენტი, სერტიფიკატი #-805;

1996  უმაღლესი კომპიუტერული კურსები, სერტიფიკატი #AA1-000-03

1999           აშშ ტოეფელის ტესტი- 200 კომპიუტერული ქულა  

 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია:

2002 კლინიკური კვალიფიკაცია ავსტრიის კრემსის უნივერსიტეტის ნევროლოგიურ კლინიკაში დასპონსორებული ევროპის ნევროლოგიური ფედერაციის (EFNS) მიერ კონკურსის საფუძველზე  (Donau-Universitat  krams, Dept. of Neurology,Landesnervenklinik,Haupstrasse2,A-340,   Maria Gugging, Austria)

 

 

2003 კლინიკური კვალიფიკაცია ნევროლოგიაში თურქეთის ნუმუნეს სახელობის სასწავლო-კლინიკურ ჰოსპიტალში დასპონსორებული თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ

(Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara Turkey  )

 

 

2004 კლინიკური კვალიფიკაცია ნევროლოგიაში,  ტელავივის უნივერსიტეტი, იხილოვის სახელობის ჰოსპიტალი, თელავივი, ისრაელი; დასპონსორებული მაშავის პროგრამით კონკურსის საფუძველზე

  (Souraski Medical Center, Ikhilov  Hospital, Dept. Neurology, Telaviv, Israel)

 

 

2005 კვალიფიკაცია ნეირომეცნიერებაში, ედინბურგის უნივერსიტეტის        ნეიროფსიქოლოგიის სკოლა, ედინბურგი, დიდი ბრიტანეთი (The University of Edinburgh,  7 George Square EH8  9JZ) (inglisis samefo sazogadoebis samecniero-saswavlo granti)

დისერტაციები:

1) 1999წ.  -  ზოგიერთი იმუნოლოგიური მაჩვენებელი მწვავე იშემიური ინსულტის   დროს და მათი  ცვლილებები იმუნომოდულატორ პლაფერონ-ლბ-ს გამოყენებით; მედიცინა, გრიფი: ნერვული სნეულებანი, ნორმალური ფიზიოლოგია 14.00.13; 14.00.17; საქართველოს აკადემიურ   ექსპერტთა საბჭო B.03.13ც, #2, პროტოკოლი # 4-38; 15.06.1999; მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი # 002332, თბილისი, 1999წ.    

2) 2006წ.-- პროაპოპტოზური ფაქტორების და ენდოგენური ბიოპროტექტორული სისტემის ზოგიერთი მაჩვენებლის როლი მწვავე ცერებრული იშემიის ევოლუციაში, მედიცინა: გრიფი: ნეირომეცნიერება 03.00.14; საქართველოს აკადემიურ  ექსპერტთა საბჭო, პროტოკოლი #5, 13.10. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი # 001731, თბილისი, 2006წ.  

 

ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები: 

1) 2001-2004წწ.  საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდის INTAS გრანტი შვეიცარიელ და უნგრელ მეცნიერებთან ერთად ერთობლივი სამეცნიერო პროექტი ,Ras participation in Neurologica diseases" , CR3 კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვვანელი, რომელიც იკვლევდა იშემიური ტოლერანტობის ფენომენს კლინიკური ინსულტების დროს. 

 

2) 2003-2004წწ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დასპონსორებული პროექტი ,,WHO Survey”, პროექტის ადმინისტრაციული მდივანი, მთავარი მთარგმნელი, მონაცემების შეყვანის მენეჯერი.

 

3) 2003-2004წწ.  შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მიერ დასპონსორებული პროექტი ,,ინსულტის რისკ-ფაქტორების კვლევა საქართველოს პოპულაციაში, მკვლევარი.

 

4) 2005-2006წწ. ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების გრანტი (British Royal Society Grant Project ,, Dual Task impairment in different types of dementia” ), მთავარი მკვლეევარი

 

5) 2007-2010წწ.  როსტოკის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე, ევროკომისიის დასპონსორებული საერთაშორისო სამეცნიერო-კლინიკური პროექტი ,,SIFAP- Stroke in Young Fabry Patients” , მკვლევარი.

 

6)2012-2014წწ.    ნოტინგემის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე  საერთაშორისო სამეცნიერო-კლინიკური პროექტი  ,, ENOS-Efficcacy of Nitric Oxide in Stroke (ENOS) Trial”,  კვლევის კოორდინატორი საქართველოში, მთავარი მკვლევარი

 

7) 2014-18 ნოტინგემის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე  საერთაშორისო სამეცნიერო-კლინიკური პროექტი  ,TARDIS- Triple Anti-aggregation  in Ischemic Stroke”, კვლევის კოორდინატორი საქართველოში

 

8)  2014წ-2018     ნოტინგემის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე         მულტიცენტრული საერთაშორისო სამეცნიერო კლინიკური კვლევა  ,,TICH- Thranexamic Acid in Cerebral Haemorrhage”, კვლევის კოორდინატორი საქართველოში

 

9) 2016-მიმდინარე 

ისრაელის (პროფ. ნათან ბორნშტეინი) ხელმძღვანელობით მიმდინარე         მულტიცენტრული საერთაშორისო სამეცნიერო კლინიკური კვლევა  Braisgate პაციენტებში იშემიური ინსულტით, მთავარი მკვლევარი.

 

საერთაშორისო, მე-3 ფაზის  კლინიკური კვლევები

1) 2011-2015     საერთაშორისო, მულტიცენტრული, ორმაგი ბრმა, პლაცებო კონტროლირებადი  მე-3 ფაზის კლინიკური კვლევა პაციენტებში გაფანტული სკლეროზით 105Mშ301,105Mშ302, მთავარი მკვლევარი, სპონსორი    ფარმაკომპანია Biogen Idec. აშშ

 

2) 2012-14   საერთაშორისო, მულტიცენტრული, ორმაგი ბრმა, პლაცებო კონტროლირებადი  მე-3 ფაზის კლინიკური კვლევა პაციენტებში გაფანტული სკლეროზის რემისიული ფორმით  GTR 001, GATE მთავარი მკვლევარი,  სპონსორი ფარმაკომპანია Synthon, belgia

 

3) 2013-18  საერთაშორისო, მულტიცენტრული, ორმაგი ბრმა, პლაცებო კონტროლირებადი  მე-3 ფაზის კლინიკური კვლევა პაციენტებში გაფანტული სკლეროზის რემისიული ფორმით LAQ-MS-305 (CONCERTO), მთავარი მკვლევარი, სპონსორი    ფარმაკომპანია  TEVA , ისრაელი

4) 2015-18        საერთაშორისო, მულტიცენტრული, ორმაგი ბრმა, პლაცებო კონტროლირებადი  მე-3 ფაზის კლინიკური კვლევა პაციენტებში გაფანტული სკლეროზის რემისიული და მეორადად პროგრესული ფორმით 

RPC001 (RECEPTO), მთავარი მკვლევარი, სპონსორი  ორგანიზაცია PSI, შვეიცარია                                                        

 პროფესიული გამოცდილება: 

 

1984-1986    კლინიკური ორდინატორი ნევროლოგიაში, მე-9 კლინიკური 

                  საავადმყოფოს ნევროლოგიური განყოფილება

1987-1998   ექიმი-ნევროლოგი, #2 საავადმყოფო/პოლიკლინიკური             

                გაერთიანების ნევროლოგიური სტაციონარის ექიმი

1998-2004   ნევროლოგიის  კათედრის ასისტენტი, ნევროლოგიური  

                განყოფილება,   დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო     

                სამედიცინო აკადემია

2004-2006   საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის მედიკო-

                ბიოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2006- 2009   ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, თბილისი 

                სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2004-2009   ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის 

                ნევროლოგი 

2009წ. -15წ. თსსუ ნეირომედიცინის დეპარტამენტის ნევროლოგიის 

               პროპედევტიკის და ტოპიკური დიაგნოსტიკის ასოცირებული 

               პროფესორი;

2009-10     თბილისის ცენტრალური რკინიგზის საავადმყოფოს 

              ნევროლოგიური დეპარტამენტის კლინიკური ხელმძღვანელი

2010-15     შპს ,,დეკა”-ს ნევროლოგირი დეპარტამენტის ნევროლოგი 

               (კონსულტანტ პროფესორი)

2014-      დღემდე   თსსუ ნევროლოგიის რეზიდენტურის პროგრამ დირექტორი

2015       თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ნევროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი 

 

პუბლიკაციები:  

92 ადგილობრივი და საერთაშორისო პუბლიკაცია რეფერირებად და უცხოეთის იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში, 46 სრული სამეცნიერო სტატია,  და 43 რეზიუმე. 

 

მონოგრაფია: 

1 –რ. შაქარიშვილი, მ. ბერიძე —მწვავე ცერებრული იშემია, კლინიკური ნეიროქიმიის ნარკვევები (252 გვერდი), გამომცემლობა ,,ბიომედი”, 2009წ.

 

სახელმძღვანელო:

1. თარგმანი- დევლინის ბიოქიმია, 2009;

2. მ. ჯანელიძის სახელმძღვანელო ,,კლინიკური ნევროლოგია”-თავი მე-16 - ნერვული სისტემის სისხლძარღვოვანი დაავადებები (62 გვერდი), გამომცემლობა ,,კალიქსი“ , თბილისი,  2009წ. 

3. დ. წვერავას მეთოდური სახელმძღვანელო  ,,რაიტთერაპია, ჰიპოთერაპია”, თავი ,,ცერებრული დამბლის იპოთერაპიით მკურნალობის ფსიქოფიზიოლოგიური საფუძვლები“, გვ. 37-55, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012წ. 

 

სამთავრობო და სხვა ჯილდოები: 

საქართველოს ეროვნული პრემია, სამეცნიერო ნაშრომთა ციკლისთვის ,,ინსულტის დაძლევის სტრატეგია თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში”, ლაურეატის  დიპლომი და ვერცხლის მედალი-2010წელი

რაიტთერაპიის საერთაშორისო ფედერაციისგან მადლობის სერტიფიკატი-2007წ.

როტარიანელთა კლუბის მადლობის სერტიფიკატი-2014წ. 

თსსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა შპს ,,დეკას”-ს 2014 წლის საუკეთესო ნევროლოგის სერტიფიკატი

 

უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში წაკთხული ლექციები: 

1) პეკსის უნივერსიტეტში (მიწვეული სპიკერი) ზეპირი გამოსვლა  თემაზე

 ,,Ischemic Tolerance Phenomenon in Ischemic Stroke Patients Without and With Previous Episods of TIA”, აპრილი, 2004წელი, პეკსი, უნგრეთი

(INTAS დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში)

2) ედინბურგის უნივერსიტეტის მცირე აუდიტორიაში ზეპირი გამოსვლა თემაზე ,,Modern Diagnostic Tools for Vascular Dementia and Alzheimer’s Disease” –მაისი, 2005წელი, ედინბურგი, შოტლანდია (ინგლისის სამეფო საზოგადოების მიერ დაფინანსებული სამეცნიეროპროექტის ფარგლებში.)

 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების განხორციელებული პროგრამები

 

1 ინსულტი: პირველადი და მეორადი პრევენცია, მწვავე ინსულტების დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე ალგორითმი 

2.მწვავე ინსულტის მართვის თანამედროვე პრინციპები

3.კრიტიკული მდგომარეობები ნევროლოგიაში და მათი მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი

4. ურგენტული ნევროლოგიური მდგომარეობები და მათი მართვის თანამედროვე პრინციპები

5. ცერებროვასკულური კატასტროფა და მისი მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტები.

6. თავის ტკივილის დიფერენციალური დიაგნოზი და თანამედროვე მენეჯმენტი  

7. გადაუდებელი დახმარება

 

სამეცნიერო კონფერენციები და კონგრესები: 

51 საერთაშორისო  და ადგილობრივი კონფერენცია და სამუშაო შეხვედრა

 

პროფესიული ასოციაციები:

 საქართველოს ნევროლოგთა ასოციაციის წევრი, ევროპის ნევროლოგთა საზოგადოების ფედერაციის წევრი (EFNS), ნევროლოგიის მსოფლიო ფედერაციის წევრი (World Federation of Neurology), საქართველოს ნეირომეცნიერებათა ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი, ტვინის შემსწავლელი საერთაშორისო ორგანიზაციის (IBRO) წევრი, ევროპის ნეირომეცნიერებათა ფედერაციის (FENS) წევრი, საქართველოს რაიტთერაპიის ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, არასრულყოფილი ოსტეოგენეზით დაავადებულთა დახმარების ასოციაციის  ,,შუშის ბავშვები” –წევრი.

ამ ექიმზე კითხვები ჯერ არ არის დამატებული

დაუსვი კითხვა ექიმი

მსგავსი ექიმები
ანა ძაგნიძე
ინეზა ბობოხიძე
თათული გუბელაძე
ქეთი კობახიძე
რამაზ აბელაშვილი
ნატო ნატროშვილი
მარინე ჭანტურია
ვიქტორ მალოლეტნევი
დიანა სანიკიძე
ნანა დუგლაძე
თემურ კაკუბავა
თამარ ჯოხაძე
უფასო ზარი

გსურთ გადმოგირეკოთ?

ფორმატი: 599181192

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.