5
გააზიარე

გიორგი მეგრელიშვილი

1
3
155
5
3
რეკომენდაცია
1შეფასება
155ნახვა
სამუშაო ადგილი
teimurazi beruashvili
2020-02-13
didebuli qirurgi da didebuli adamiani mtel personastan ertad avadmyopebebze mzruneli eqimi didi madloba mtel koleqtivs
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა
შეაფასე ექიმი
პროფესიონალიზმი
სისუფთავე
ეთიკა

ექიმის შეფასება წარმატებით დასრულდა

თქვენი შეფასება გამოქვეყნდება ადმინისტრაციის გადამოწმების შემდეგ

გთხოვთ ასევე გააზიაროთ ექიმის პროფილი:

გააზიარე

განათლება:

• 1974-1985წწ – თბილისის №1 საშუალო სკოლა.

• 1985-1993წწ – სამკურნალო ფაკულტეტი.
– თბილისის ი. თარხნიშვილის სახ სამედიცინო უნივერსიტეტი.

• 1993-1994წწ – კლინიკური ინტერნატურა ზოგად ქირურგიაში.
– ექსპერიმენტალური და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი, თბილისი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

• 2012წ-დღემდე – სამედიცინო დირექტორი.
– მე-5 კლინიკური საავადმყოფო.

• 2011-2013წწ – სამედიცინო პრაქტიკასთან დაკავშირებული საექსპერტო სარეცენზიო მომსახურეობის ქირურგიული ბლოკის ექსპერტი.

• 2006-2012წწ – ზოგადი ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი.
– კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი.

• 1999-2006წწ – ურგენტული ქირურგიული ბრიგადის ხელმძღვანელი.
– კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტის.

• 1997-1999წწ – მეცნიერ თანამშრომელი.
– კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი.

• 1994-1997წწ – უფროსი ლაბორანტი.
– კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი.

• 1991-1993წწ – რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილება მედ ძმა.
– კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი.

 

პროფესიული კვალიფიკაციები:

• 1999წ – “ზოგადი ქირურგი”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

• 2011წ – “ქირურგიული ონკოლოგია”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

• 2011წ – “კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

• 2011წ – “ენდოკრინული ქირურგია”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

• 2011წ – “თორაკალური ქირურგია”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

• 2011წ – “ლაპაროსკოპიული ქირურგია”.
– საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერთიფიკატი კვალიფიკაცია.

 

პედაგოგიური გამოცდილება:

• 1999-2001წწ – ქირურგიის კათედრის ასისტენტი.
– ი. ჯავახიშვილის სახ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

• 2001-2005წწ – ქირურგიის კათედრის დოცენტი.
– ი. ჯავახიშვილის სახ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

• 2005-2007წწ – ასოცირებული პროფესორი.
– უნივერსიტეტი ,,საქართველო“.

• 2016წ-დღემდე – ასოცირებული პროფესორი.
– ”კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“.

• 2017წ-დღემდე – სრული პროფესორი.
– ”კავკასიის უნივერსიტეტი“.

 

ასოციაციების წევრობა:

• გრიგოლ მუხაძის საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია.
• ქირურგთა საერთაშორისო ასოციაცია.
• ქირურგთა ევროპული ასოციაცია.
• ონკო-ქირურგიიის ევროპული ასოციაცია.
• გასტროენტეროლოგთა და ონკოლოგთა ასოციაცია.

 

კვლევები/სტატიები:

• გ. მეგრელიშვილი. ნაწლავის ვრცელი რეზექცია მეზენტერული სისხლის მიმოქცევის დარღვევის დროს. თსსუ სტუდენტთა V სამეცნიერო კონფერენცის მასალები. გვ. 69-70 1992.

• გ. მეგრელიშვილი, დ. კასრაძე. პანკრეასის კენძულების B უჯრედებში ენერგოწარმომქმნელი პროცესების თავისებურებანი ცდომილი ნერვის ზომიერი ელექტროსტიმულაციის დროს. კლინიკური და ექსპეიმენტული ქირურგია #1-4 1996 გვ. 87-91.

• Г. Мегрелишвили, Б. Мосидзе, З. Мегрелишвили, Т. Мгелиашвили. Ушемленная вентральная грыжа на фоне слоновости передней брюшной стены. BSEC I international simposium on reconstructive and plastic surgery,1997.

• გ. მეგრელიშვილი, გ.მელაძე, მ. მებუკე, ნ. ჩხეტია, ბ. ბადრიძე, ჰ. ვასაძე, ს.ციცხვაია. ფილტვისა და პლევრის არასპეციფიური ჩირქოვანი დაავადების მძიმე და გართულებული ფორმების ქირურგილი მკურნალობა. კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის 50 წლისადმი მიძღვნლი შრომათა კრებული 1997 გვ. 175-189.

• გ. მეგრელიშვილი. ულტრაიისფერი დასხივების გავლენა იმუნიტეტის ზოგიერთ მაჩვენებელზე ფილტვისა და პლევრის არასპეციფიური ჩირქოვანი დაავადების დროს. “ქირურგია” 1997 104-105. საიუბილეო გამოცემა.

• Мегрелишвили Г. З. Иммунотерапия в комплексном лечении неспецифических гнойных заболеваний легких и плевры и оценка ее ефективности. Georgian Medical News . № 5 1999 ст 8-11.

• გ. მეგრელიშვილი, ლ. კალმახელიძე, ბ. მოსიძე, ფ. თოდუა. ღვიძლის კოლორექტალური მეტასტაზური დაზიანების მკურნალობა. Материалы XII конференции хирургов Закавказских государств 1999 ст 95-96.

• გ. მეგრელიშვილი, ბ. მოსიძე, ნ. დვალაძე, ლ. კალმახელიძე, ვ.გაბაშვილი იმუნოდეფიციტური მდგომარეობის პრობლემა ქირურგიაში და მისი გადაწყვეტის გზები. Материалы XII конференции хирургов Закавказских государств 1999 ст 76-77.

• G.Z. Megrelishvili , N.A Dvaladze. Photomodified blood as universal imunomodulator International Journal of Imunorehabilitation. 1999 #14 . P 121

• Мегрелишвили Г, Мосидзе Б , Габашвили В, Калмахелидзе Л. Симультанные комбинированные и расширенные операции в хирургической клинике. Материалы II конгресса онкологов Закавказских государств 2001 ст 127.

• G.Z.Megrelishvili, B.A. Mosidze, Kordzaya D. J. Some aspects of simultaneous and combined operations. 5 annual meeting of Europian Society of Surgery. Abstract book 2001. P53.

• G. Z. Megrelishvili, D.J. Kordzaya. Comparative assessment of liver tubular structures re-growth in right anatomical half of liver left after hemihepatectomy or transplanted auto-topically in experimental study. 5 annual meeting of Europian Society of Surgery. Abstract book 2001. P28

• G.Z. Megrelishvili , B.A. Mosidze, L.G. Kalmakhelidze. Some aspects of combined operations on pancreas. European Surgical Research. March-April 2003 .138

• G.Z.Megrelishvili , B.A. Mosidze, Kalmakhelidze L.G , Dvaladze N.A. Extended hepatic resections and reconstruction of biliary tracts in patients with malignancies and parasitic cysts metastasis to liver. European Surgical Research. March-April 2003.134.

• Мегрелишвили Г.З, Дзидзигури Д.В, Корзаия Д.Д, Бакурадзе Е.Д, Луарсабишвили В.А. Влияние холестаза на экспресию генов раннего ответа в стимулированных к пролиферации гепатоциах белых крыс. Georgian Medical News № 1(94) 2003 ст 86-89

• Мегрелишвили Г.З, Дзидзигури Д.В, Корзаия Д.Д, Бакурадзе Е.Д. Генный контроль пролиферации клеток печени белых крыс, опосредованный холестазом. Цитология № 9 (том 45) 2003, cт869

• G.Megrelishvili, D.Dzidziguri, D.Kordzaya, E.Bakuradze. The Influence of mechanic jaundice on liver regeneration after partial hepatectomy. Anals of biomedical research and education. 2003 July/September, vol3, issue 3.

• G.Megrelishvili, D.Kordzaya, D.Dzidziguri, B.Mosidze, L. Kalmakhelidze. On liver regeneration after partial hepatectomy. Acta Chirurgica Belgica. Suppliment 103, n 5, 2003.

• G. Megrelishvili, D.Dzidziguri, D.Kordzaya, E.Bakuradze. On the mechanisms of inactivation of Early Response Genes at cholestasis. Bulletin of Georgian Academy of Sciences .Vol 168, n 1. July-August 2003.

• გ. მეგრელიშვილი, ვლ. ლუარსაბიშვილი, ზ. ცაგარელი, დ. ძიძიგური. ვირთაგვას თირკმლის ეპითელიოციტების ტრანსკრიპციურ აქტიურობაზე პრეპარატ შოლიდაგო ცომპოსიტუმ-ის ზემოქმედების შესწავლა. Eექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 1-2 (11-12), თბილისი, 2003, გვ 51-53.

• G. Megrelishvili, Maisuradze N, Tsagareli Z, Luarsabishvili V, Tavdishvili E. The influence of hepar compositum on regenerative growth of white rat hepatocytes after partial hepatectomy in condition of hormonal disbalance.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია B, ტ1, #1-2, გვ 58-61. 2003.

• Мегрелишвили Г.З, Дзидзигури Д.В, Корзаия Д.Д, Бакурадзе Е.Д , Кахидзе И. Г.

• Мегрелишвили Г.З, Дзидзигури Д.В, Корзаия. Особенности регенерации ткани в условиях окклюзии общего желчного протока и двусторонней адреналэктомии. Морфология том 126, 2004 №4, ст 62.

• G. Megrelishvili , Maisuradze N, Tsagareli Z, Luarsabishvili V. The influence of hepar compositum on regenerative growth of white rat hepatocytes after partial hepatectomy in condition of cholestasis. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია B, ტ2, #3-4 , გვ 45-48. 2004.

• Megrelishvili, D. Dzidziguri , E. Bakuradze ,G.Kapanadze, D. Kordzaya, B.Mosidze Peculiarities of regeneration of parenchymal organs at initial stage of regenerative growth in the conditions of cholestasis. VIII International Euro-Asian Congress of Surgeons and Gastroenterologists. Abstract Book, p-76 .

• G. Megrelishvili, B. Mosidze, , L. Kalmakhelidze, V.Gabashvili Reasons and results of not standard operations in abdominal surgery. VIII International Euro-Asian Congress of Surgeons and Gastroenterologists.Abstract Book, p149-150.

• G. Megrelishvili, B. Mosidze, L. Kalmakhelidze. Combined treatment of colorectal cancer metastatic to liver.VIII International Euro-Asian Congress of Surgeons and Gastroenterologists. Abstract Book, p91.

• Мегрелишвили Г.З, Дзидзигури Д.В, Т.Т Берулава, Г.О. Капанадзе, П.В. Челидзе. Влияние холестаза на компенсаторный механизм почек белых крыс определяемый по ядрышковому полиморфизму нефроцитов.

• G. Megrelishvili, B. Mosidze. Comparative assessment of results of inguinal hernia repair using open and laparoscopic approaches. Acta Chirurgica Belgica. Suppliment 105, n 5, 2005. P.35

• Мегрелишвили Г.З, Мосидзе Б. А, Калмахелидзе Л. Г. Тактика лечения больных с метастатическим поражением печени при колоректальном раке. Georgian Medical News № 12 (129) 2005 ст 19-22.

• G. Megrelishvili, D. Dzidziguri, E. Bakuradze, T. Berulava, D. Kordzaya, B.Mosidze. Effect of cholestasis on the transcription activity of kidney epitheliocytes nuclei after unilateral nephrectomy. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. Vol 173, n1. July-August 2006.p 188-191.

• გ. მეგრელიშვილი, ზ. მეგრელიშვილი, ბ.მოსიძე, ბ. ბურჯალიანი, ლ. კალმახელიძე. ღვიძლში კოლორექტალური კიბოს მეტასტაზების მქონე პაციენტებში ჭიპის ვენის დრენირება ინტრაპორტული ქიმიოთერაპიის მიზნით. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, #4, (29), თბილისი, 2006, გვ 70-72.

• Мегрелишвили Г.З, Мосидзе Б. А, Калмахелидзе Л. Г, Бурджалияни Б.Б, Амиранашвили Г.Г. Резекция печени с последующей региональной химиотерапией при метастазах колоректального рака. Georgian Medical News №4 (133) 2006 ст 7-9

• G.Megrelishvili, B.Mosidze, L.Kalmakhelidze. Segment resection or distal pancreatectomy. Abstracts of XI international congress of surgery and gastroenterology. Baku. P 212-213.

• გ.მეგრელიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი, ბ.მოსიძე, ლ.კალმახელიძე, ბ. ბურჯალიანი, ი.ღლონტი, ლ.ფილფანი. ილეოცეკალური ფოსოს აბსცესის იშვიათი მიზეზი. შემთხვევის აღწერა და ლიტერატურის მიმოხილვა. თანამედროვე მედიცინა #12, 2009, გვ 56-58.

• გ.მეგრელიშვილი, ნ.ხმალაძე, ლ.ძნელაძე, მ.გურგენაძე. მეკელის დივერტიკული. შემთხვევის აღწერა. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა #1-4, 2012, გვ 98-101.

• გ.მეგრელიშვილი, ნ.ხმალაძე, ლ.ძნელაძე, ნ. უბირია. წვრილი ნაწლავის ლიპომით გამოწვეული მწვავე ობტურაციული გაუვალობის შემთხვევა. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა #1-4, 2013, გვ 36-39.

• გ.მეგრელიშვილი, ლ.ძნელაძე, ნ.ხმალაძე, ს.ლომინაძე. ნაწლავის ჯორჯლის სისხლმომარაგების მწვავე დარღვევის მიზეზები და თავისებურებანი. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, #1, თბილისი, 2014, გვ 61-67.

ამ ექიმზე კითხვები ჯერ არ არის დამატებული

დაუსვი კითხვა ექიმი

ინფორმაცია არ არის დამატებული
მსგავსი ექიმები
ზურაბ რევია
გიორგი თავბერიძე
კობა სახეჩიძე
ვლადიმერ ფირცხალავა
ირმა კაჭიური
ილონა ყურაშვილი
დავით გიორგაძე
მიხეილ ღონღაძე
სარიდან შალიკაშვილი
ელგუჯა არდია
გიზო რუსიძე
სოსო ქერაშვილი
უფასო ზარი

გსურთ გადმოგირეკოთ?

ფორმატი: 599181192

გმადლობთ, ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.