მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია

წმინდა ლაზარეს სახელობის კლინიკის აქცია მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე (MRI).


კვლევა მიმდინარეობს SIEMENS-ის უახლესი აპარატურით

 

პაკეტში შედის:

 

• მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) - (0,5 ტს. აპარატი) ერთი სეგმენტი - 150 ლარი

 

• მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) - (1,5 ტს. აპარატი) ერთი სეგმენტი - 245 ლარი

 

აქცია ძალაშია: 31-12-2018

ჩაეწერე მიღებაზე