• 3303 ექიმი საიტზე
  • 971 კლინიკა საიტზე
  • 3412 ანოტაცია ბაზაში

VIP ექიმები
VIP კლინიკები